intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế học vi mô - Chương 4

Xem 1-20 trên 180 kết quả Kinh tế học vi mô - Chương 4
 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 4 Lý thuyết về sản xuất và chi phí, sẽ giúp các bạn tìm hiểu về lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong chương học này.

  ppt36p luongmylm 25-03-2014 435 61   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 4: Tổng cung tổng cầu trình bày về chu kỳ kinh doanh; tổng cầu (AD - Aggregate Demand); tổng cung (AS – Aggregate supply); mô hình cân bằng AD - AS; mô hình tổng cầu của Keynes; tổng cầu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở và phần câu hỏi ôn tập ở cuối bài. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf74p tuoihaimuoi32 19-06-2014 122 14   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 4: Lý thuyết sản xuất trình" bày các nội dung: hàm sản suất, năng suất biên, quy luật năng suất biên giảm dần, năng suất trung bình, nguyên tắc tối đa hóa sản lượng, đường đẳng phí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   

   

  pdf24p tsmstc_001 13-05-2015 67 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ nhằm nêu phân tích vai trò và chức năng của tiền tệ, cách xác định cung tiền, cầu tiền, và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ, bản chất, nội dung, và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ.

  pdf50p narrow_12 16-07-2014 88 13   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng" trình bày các nội dung: Lý thuyết người sản xuất, chi phí sản xuất, chi phí kinh tế và chi phí kế toán, thị trường cạnh tranh độc quyền, mô hình đường cầu gãy khúc thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt106p doinhugiobay_18 11-03-2016 99 10   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô Chương 4 giúp người học hiểu về "Tăng trưởng kinh tế". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế, hiệu ứng đuổi kịp, ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế, phân biệt tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế trên thế giới,...

  pdf32p sangbanmai_0906 17-01-2018 32 5   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về sản xuất (Một số khái niệm, hàm sản xuất trong ngắn hạn, hàm sản xuất trong dài hạn), lý thuyết về chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p doinhugiobay_13 26-01-2016 60 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tiền và hoạt động ngân hàng bao gồm những nội dung về tiền, khái quát về hệ thống ngân hàng, mức cầu về tiền, tiền tệ lãi suất & tổng cầu; chính sách tài khóa & tiền tệ.

  pdf52p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 33 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Chính sách tài chính và ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Các yếu tố của tổng cầu, chính sách ngoại thương, chính sách hạn chế nhập khẩu, chính sách tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt49p nguyenhoainambd 29-05-2017 45 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Lý thuyết hành vi người sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết người sản xuất, chi phí sản xuất, thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường cạnh tranh hoàn hảo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt77p doinhugiobay_18 11-03-2016 43 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mô hình số nhân cơ bản, xác định thu nhập quốc dân trong nền kinh tế giản đơn, xác định sản lượng dựa trên nguyên tắc tiết kiệm bằng đầu tư theo kế hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p bautroibinhyen3 21-11-2016 33 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 trình bày về "Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường, thị trường vốn vay, các chính sách của chính phủ tác động đến tiết kiệm đầu tư,...

  pdf46p sangbanmai_0906 17-01-2018 30 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về lợi ích, lựa chọn tiêu dùng tối ưu tiếp cận từ đường ngân sách và đường bàng quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p tieu_vu06 09-06-2018 33 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Định giá khi có thế lực thị trường trình bày cơ sở của chính sách phân biệt giá, giá cả phân biệt, phân biệt giá theo thời điểm và định giá lúc cao điểm.

  ppt36p votinhdon91 08-09-2014 101 13   Download

 • Chương 4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ thuộc bài giảng Kinh tế học vĩ mô, chương học này trình bày kết cấu nội dung cần tìm hiểu gồm 5 phần: Phần 1 Chức năng của tiền tệ, phần 2 Cung tiền và vai trò kiểm soát của ngân hàng TW, phần 3 Cầu tiền, phần 4 Thị trường tiền tệ cân bằng và đường LM, phần 5 Phối hợp hai chính sách tài khoá và tiền tệ.

  ppt37p minhquanmq 28-03-2014 117 12   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô I - Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp giới thiệu lý thuyết về sản xuất, lý thuyết về chi phí sản xuất, lựa chọn đầu vào tối ưu, lý thuyết về lợi nhuận và quyết định cung ứng của doanh nghiệp. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kinh tế.

  ppt80p thuanthien2012 28-04-2014 427 49   Download

 • Chương 4 Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô, trong chương này trình bày các nội dung sau: lý thuyết hành vi người sản xuất, chi phí sản xuất, chí phí kinh tế và chi phí kế toán, lợi nhuận,...

  ppt55p hungmadboys 27-11-2014 62 6   Download

 • Mục tiêu trình bày tron chương 4 Lý thuyết lựa chọn tiêu dùng thuộc bài giảng kinh tế học vi mô nhằm trình bày về lý thuyết hữu dụng, định luật hữu dụng biên giảm dần, hành vi ứng xử của người tiêu dùng, phân tích cân bằng thị trường.

  pdf21p narrow_12 21-07-2014 63 3   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Kinh tế học vi mô thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương học sau: chương 1 đại cương về kinh tế học, chương 2 khái quát về kinh tế học vĩ mô, chương 3 tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, chương 4 tổng cầu và chính sách tài khóa, chương 5 tiền tệ và chính sách tiền tệ, chương 6 tổng cung và các chu kỳ kinh doanh, chương 7 thất nghiệp và lạm phát, chương 8 kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở.

  pdf233p allizwell 10-12-2011 552 118   Download

 • Giáo trình "Kinh tế học vĩ mô" có kết cấu nội dung gồm 8 chương: Chương 1 đại cương về kinh tế học, chương 2 khái quát về kinh tế học vĩ mô, chương 3 tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, chương 4 tổng cầu và chính sách tài khoa, chương 5 tiền tệ và chính sách tiền tệ, chương 6 tổng cung và các chu kỳ kinh doanh, chương 7 thất nghiệp và lạm phát, chương 8 kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở.

  pdf209p 123968574 27-06-2012 610 112   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế học vi mô - Chương 4
p_strCode=kinhtehocvimochuong4

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2