intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình dotnet

Xem 1-0 trên 0 kết quả Lập trình dotnet
 • Bài giảng Lập trình DOTNET: Chương 1 Cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu ngôn ngữ C#; Kiểu dữ liệu, các phương thức chuyển kiểu; Khai báo biến, hằng, phép toán; Các cấu trúc lệnh; Hàm, tham số và cách truyền tham số; Các lớp cơ sở: chuỗi, mảng, tập hợp; Những ứng dụng Console.

  pdf74p chuheodethuong 11-07-2021 13 2   Download

 • Bài giảng Lập trình DOTNET: Chương 2 Cơ bản lập trình window form với C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao diện làm việc Window Form; Cửa sổ viết code; Các điều khiển thông dụng; Xử lý lỗi, bẫy lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p chuheodethuong 11-07-2021 5 0   Download

 • Bài giảng Lập trình DOTNET: Chương 3 Lập trình hướng đối tượng với C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp lập trình hướng đối tượng; Định nghĩa lớp - class; Tạo đối tượng - Object. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p chuheodethuong 11-07-2021 8 0   Download

 • Bài giảng Lập trình DOTNET: Chương 4 Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu với ADO.NET bằng C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan kiến trúc ADO.NET; Các loại kết nối cơ sở dữ liệu; Các đối tượng trong ADO.NET; Quy trình truy xuất cơ sở dữ liệu; Kỹ thuật lập trình mô hình LinQ.

  pdf29p chuheodethuong 11-07-2021 12 0   Download

 • Bài giảng Lập trình DOTNET: Chương 5 Mô hình đa lớp – Multi-Layers cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan mô hình đa lớp; Các thành phần trong mô hình đa lớp; Các mẫu thiết kế theo mô hình đa lớp.

  pdf17p chuheodethuong 11-07-2021 14 0   Download

 • NET Framework là môi trường tích hợp để đơn giản hóa việc phát triển và thực thi các ứng dụng trên Internet, desktop và các thiết bị di động . • Các mục tiêu chính: • Cung cấp một môi trường hướng đối tượng nhất quán cho nhiều loại ứng dụng • Cung cấp một môi trường giảm tối thiểu sự xung đột phiên bản. • Cung cấp một môi trường linh động, dựa trên các chuẩn đã được chứng nhận để có thể chứa trên bất cứ hệ điều hành nào....

  pdf372p congthanh_bkit 11-08-2013 122 26   Download

 • Chính vì thế mà chúng ta có thể nói jailbreak sẽ biến Windows RT trở thành Windows 8. Tuy nhiên công cụ jailbreak này mới chỉ ở dạng tethered (không hoàn toàn) bởi người dùng sẽ phải thực hiện jailbreak lại mỗi khi khởi động lại Windows RT. Trong thời gian tới, rất có thể các hacker của xdadeveloper sẽ hoàn thiện công cụ này lên mức untethered cho phép người dùng chỉ cần jailbreak một lần ngay cả khi khởi động lại thiết bị. Việc có thể jailbreak được Windows RT là một tín hiệu tích cực đối với...

  pdf2p bibocumi28 19-01-2013 61 4   Download

 • phần mềm hướng mô-đun (module), một hệ thống quản trị nội dung miễn phí và mã nguồn mở. Cũng giống như các hệ thống quản trị nội dung hiện đại khác, Drupal cho phép người quản trị hệ thống tạo và tổ chức dữ liệu, tùy chỉnh cách trình bày, tự động hóa các tác vụ điều hành và quản lý hệ thống. Drupal có cấu trúc lập trình rất tinh vi, dựa trên đó, hầu hết các tác vụ phức tạp có thể được giải quyết với rất ít đoạn mã được viết, thậm chí không cần. Drupal cũng được gọi là "khung sườn phát triển ứng dụng...

  ppt28p hoannt90 24-10-2012 166 27   Download

 • Là tài liệu chủ yếu dành cho học viên, trong đó hướng dẫn học viên làm project theo một quy trình đơn giản, các mốc thời gian khi làm project và các yêu cầu phải đạt được khi hoàn thành một giai đoạn trong quá trình làm project. PS dựa trên tài liệu này hướng dẫn học viên làm project.

  pdf10p edwjnavan 06-10-2012 97 21   Download

 • Toàn tập giáo trình này là kết quả của sự cô đọng những kiến thức cần thiết giúp bạn làm chủ nền tảng .NET cho công việc. Chúng tôi đã đúc kết những kinh nghiệm thực tế, rút gọn những điềm cần lưu ý, những kỹ thuật mà hầu hết các công ty phần mềm phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET đều yêu cầu thực hiện. Hơn nữa đây còn là tài liệu mà bạn có thể sử dụng để ôn tập lại những kiến thức sau những giờ lên lớp và đặc biệt trong công việc của...

  pdf122p itvovantien 23-06-2012 105 41   Download

 • Thao tác với form controls và các loại controls cơ bản Sử dụng các loại hộp thoại Giới thiệu các loại menu cơ bản Xây dựng ứng dụng MDI Form, Label, TextBox, Button Các thuộc tính chung Các sự kiện chung Điều khiển sự kiện bàn phím Điều khiển sự kiện chuột

  ppt47p phuonggm 18-06-2012 194 67   Download

 • Khái niệm, khai báo, cách sử dụng lập trình tổng quát (Generic). Lập trình tổng quát lớp, cấu trúc và các hàm Một số cấu trúc dữ liệu tổng quát được xây dựng sẵn trong C# như Collection, List, Dictionary… Trong C++ đã đề cập tới khái niệm Template (thường gọi là mẫu), Template được dùng để tạo các hàm, các class mà không cần quan tâm đến kiểu dữ liệu của đối số. Template được đưa ra với mục đích tăng tính năng sử dụng lại mã nguồn....

  ppt23p phuonggm 18-06-2012 336 63   Download

 • Phần dữ liệu được lưu giữ trong máy tính theo một quy định nào đó được gọi là cơ sở dữ liệu (database). Ưu điểm: Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất và do đó bảo đảm được tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. Đảm bảo dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau. Khả năng chia sẻ thông tin cho nhiều người sử dụng và nhiều ứng dụng khác nhau.  

  ppt45p phuonggm 18-06-2012 181 57   Download

 • Nắm được các khái niệm cơ bản về danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp… Biết cách thao tác, ứng dụng của danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp, … vào các vấn đề cụ thể. Hàng đợi là một tập hợp trong đó có thứ tự vào trước và ra trước (FIFO). Hàng đợi là kiểu dữ liệu tốt để quản lý những nguồn tài nguyên giới hạn. Ví dụ, chúng ta muốn gởi thông điệp đến một tài nguyên mà chỉ xử lý được duy nhất một thông điệp một lần. Khi đó chúng ta sẽ thiết lập một...

  ppt17p phuonggm 18-06-2012 172 41   Download

 • Hiểu được khái niệm kế thừa, đa hình. Tầm quan trong của vấn đề này trong LTHĐT. Biết cách thực thi kế thừa, sử dụng các kiểu đa hình khác nhau. Xây dựng lớp cài đặt giao diện, thực thi các giao diện khác nhau. Một số giao diện chuẩn trong thư viện C#.

  ppt33p phuonggm 18-06-2012 158 48   Download

 • Khai báo sử dụng thuộc tính của lớp, sử dụng các loại thuộc tính khác nhau. Định nghĩa nạp chồng toán tử, các toán tử có thể nạp chồng và cú pháp nạp chồng toán tử. Thuộc tính là khái niệm cho phép truy cập trạng thái của lớp thông qua phương thức của lớp thay vì truy cập trực tiếp tới các biến thành viên. Đặc tính này cung cấp khả năng bảo vệ các trường bên trong một lớp.

  ppt25p phuonggm 18-06-2012 175 43   Download

 • Định nghĩa lớp và tạo được các thể hiện của lớp (đối tượng). Khai báo và sử dụng các phương thức trong lớp, cách nạp chồng phương thức. Truyền tham số, các từ khóa ref, out và params. Cơ chế ủy quyền và sự kiện (delegate - event)

  ppt30p phuonggm 18-06-2012 183 50   Download

 • Biết được sự ra đời, quá trình phát triển, tương lai cũng như cấu trúc của bộ sản phẩm .Net Nắm được các khái niệm cơ bản trong C# như: cấu trúc chương trình, từ khóa, các toán tử... Biết cách sử dụng một số kiểu dữ liệu cơ bản: mảng, xâu ký tự, liệt kê, struct. Cùng với sự phát triển liên tục của CNTT nhất là phần mềm, hệ điều hành, các môi trường phát triển phần mềm các ứng dụng liên tục được ra đời, tuy nhiên phát triển chưa được thống nhất....

  ppt32p phuonggm 18-06-2012 1203 100   Download

 • Bước tiếp theo là câu chữ biến BASE_TO cơ sở số mục tiêu. Đây cũng là thực hiện bằng cách sử dụng END_BASE trước đây được định nghĩa biến, như ở đây.câu chữ-i $ END_BASE KẾT QUẢ.Bây giờ chúng ta hãy giả định rằng các cơ sở số mục tiêu, $ END_BASE là 16.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 42 3   Download

 • Truy vấn hệ thống tên kịch bản này # Kiểm tra số lượng chính xác của đối số - chính xác 1 if (($ # = 1)) sau đó echo "\ nERROR: Cách sử dụng lỗi ... thoát khỏi ..." sử dụng fi # tên tập tin làm chúng tôi cần để làm cho độc đáo? BASE_FN = $ 1 RANDOM = $ $ # Lấy tên tập tin cơ sở để làm cho độc đáo # Khởi tạo các biến môi trường RANDOM # với quá trình ID (PID)

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 37 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình dotnet
p_strCode=laptrinhdotnet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2