intTypePromotion=4
ADSENSE

Lập trình Windows Phone

Xem 1-20 trên 69 kết quả Lập trình Windows Phone
 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình Windows Phone (Module 1) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: bài 1 nền tảng ngôn ngữ C#, bài 2 xử lý chuỗi trong C#, bài 3 mảng và collection trong C#, bài 4 xây dựng lớp–đối tượng, bài 5 kết thừa–đa hình, bài 6 lập trình windows phone, bài 7 xử lý biệt lệ exception, bài 8 cơ bản về LINQ, bài 9 regular expression (regex).

  pdf110p galaxyhehe 08-08-2014 200 78   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình Window Phone (Module 2) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 giới thiệu windows phone, bài 2 tìm hiểu XAML và các control cơ bản trong WP, bài 3 các control nâng cao trong windows phone, bài 4 các loại ứng dụng và chuyển trang trong WP, bài 5 data bindung cơ bản.

  pdf92p galaxyhehe 08-08-2014 162 68   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình Window Phone (Module 3) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 page transition animation, bài 2 multimedia, bài 3 drawing, bài 4 cảm ứng chạm đa điểm, bài 5 bản đồ và định vị, bài 6 lập trình đồng bộ và bất đồng bộ, bài 7 background agent, bài 8 live tiles, bài 9 lock screen.

  pdf104p galaxyhehe 08-08-2014 138 58   Download

 • Bài 7 của bài giảng Lập trình Windows Phone trang bị cho người học những kiến thức về Sensors như: Khái niệm Sensors, Orientation – Cảm biến xoay màn hình, Accelerometer – Cảm biến gia tốc kế, Compass – Cảm biến la bàn số, Gyroscope – Cảm biến con quay hồi chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt14p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 55 12   Download

 • Bài 1 và 2 của bài giảng Lập trình Windows Phone cung cấp các bài học về Web service như: SOAP, WSDL, REST; cách tạo Asp.Net Web service; tương tác tới .Net Web service; SQL server và Hosting Free. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt12p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 48 7   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 2) - Bài 1 giới thiệu Windows Phone. Các nội dung được trình bày trong bài giảng gồm có: Lịch sử phát triển Windows Phone, các tính năng mới trong Windows Phone 8, giới thiệu Windows Phone 8 SDK, bắt đầu với lập trình Windows Phone 8, vòng đời ứng dụng Windows Phone (application life cycle). Mời tham khảo.

  ppt58p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 56 5   Download

 • Trong bài 8 của bài giảng Lập trình Windows Phone, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về cách lập trình 3 tính năng sau trong chương trình Windows Phone, đó là: Clipboard, Contact và Calendar Resource. Hy vọng thông qua bài giảng này, các bạn sẽ nắm bắt được những kiến thức cơ bản về lập trình trong hệ điều hành Windows Phone.

  ppt15p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 41 5   Download

 • Bài 3 và 4 của bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 4) trang bị cho người học những kiến thức về WCF và Cloud. Trong bài giảng này người học sẽ tìm hiểu hai nội dung chính, đó là: WCF – Windows Communication Foundation, Windows Azure Mobile Services. Mời các bạn tham khảo.

  ppt18p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 44 4   Download

 • Trong bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 4) bài 6 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về MediaLibrary API. Trong bài giảng sẽ trình bày các nội dung cụ thể như sau: Giới thiệu MediaLibrary API, contructors, properties, methods, đọc thông tin từ SD Card. Mời các bạn tham khảo.

  ppt19p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 39 4   Download

 • Trong bài 7 của bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 2), chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Brush và Resource trong Windows Phone. Thông qua bài học này người học biết cách tạo GroupList với LongListSelector. Mời các bạn cùng tham khảo để nết thêm các nội dung chi tiết.

  ppt30p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 42 3   Download

 • Bài 7 của bài giảng Lập trình Windows Phone giới thiệu về Background Agent trong Windows Phone. Trong bài giảng này người học sẽ lần lượt tìm hiểu những nội dung sau: Alarm, Reminder, Background Transfer Service, Generic Background Agents, Background audio. Mời các bạn tham khảo.

  ppt22p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 37 3   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 2) - Bài 3 giới thiệu các control nâng cao trong Windows Phone như: List controls, menu controls, media controls, MessageBox, popups. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài giảng.

  ppt38p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 45 3   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 2) - Bài 5 cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về data binding trong Windows Phone như: Data binding là gì? Các thành phần chính trong data binding, cách tạo binding trong Windows Phone. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt13p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 34 2   Download

 • Bài 3 của bài giảng Lập trình Windows Phone trình bày các nội dung liên quan đến tính năng Drawing trong Windows Phone như: Các đối tượng vẽ màu phổ biến (Brush), Canvas, các loại đối tượng Shapes. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 23 2   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 3) - Bài 5 trang bị cho người học những hiểu biết về bản đồ và định vị trong Windows Phone. Trong bài giảng này người học sẽ tìm hiểu các nội dung như: Kiến trúc bản đồ và định vị, Maps Task Launchers, cách sử dụng Map Control, cách tạo Map overlay, mở rộng cách tạo đường đi và chỉ dẫn.

  ppt13p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 45 2   Download

 • Bài 9 của bài giảng Lập trình Windows Phone giới thiệu về lock screen trong Windows Phone. Trong bài giảng này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nội dung: Lock screen background, lock screen notifications, dynamic lock screen. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt10p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 32 2   Download

 • Microsoft đã đưa ra một kênh mạnh mẽ cho các lập trình viên gửi và cập nhật thông tin cho ứng dụng mobile từ dịch vụ web (web service đã học trước đó), tính năng này được gọi là Push Notification Service. Trong bài giảng này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan đến tính năng nói trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt12p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 41 5   Download

 • Trong bài 2 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngôn ngữ XAML và các control cơ bản trong Windows Phone. Thông qua chương này người học sẽ biết XAML là gì, vì sao sử dụng XAML, các cú pháp cơ bản trong XAML; biết các control cơ bản như layout controls, text controls, selection controls, button,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt35p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 39 4   Download

 • Bài 4 giới thiệu đến người học các loại ứng dụng và chuyển trang trong Windows Phone. Thông qua chương này người học sẽ biết được một số loại ứng dụng như single, page, pivot; biết được các hình thức chuyển trang như: Chuyển trang giữa các page, truyền tham số giữa các trang, làm việc với Navigation Backstack.

  ppt31p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 41 3   Download

 • Trong bài 4 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính năng cảm ứng chạm đa điểm trong Windows Phone. Các nội dung cụ thể được trình bày trong bài giảng này gồm có: Khái niệm Gestures; Tap, Double – Tap, Hold event; Pan; Flicking; Pinch và Stretch. Mời các bạn tham khảo.

  ppt10p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 28 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình Windows Phone
p_strCode=laptrinhwindowsphone

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2