intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật pháp Việt Nam

Xem 1-20 trên 16772 kết quả Luật pháp Việt Nam
 • Tài liệu "Văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn: Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế" phần 1 trình bày các văn bản pháp luật quốc tế: Tuyên ngôn thế giới về quyền con người (1948); Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (1966); Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (1966); Công ước về quy chế người không quốc tịch (1954); Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (1982);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf170p vibloomberg 06-05-2024 1 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn bản Luật Quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam phục vụ học tập, nghiên cứu môn: Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế" trình bày các văn bản pháp luật Việt Nam: Luật Biên giới quốc gia (2003); Luật Biển Việt Nam (2012); Luật Quốc tịch Việt Nam (2008); Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (2009);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf148p vibloomberg 06-05-2024 1 0   Download

 • Điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế đóng vai trò quan trọng trong việc phòng, chống HIV/AIDS, làm giảm nhu cầu sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, phục hồi khả năng lao động, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện. Bài viết trình bày xác định tỷ lệ duy trì điều trị Methadone và tìm hiểu một số yếu tố liên quan ở những bệnh nhân điều trị, tỉnh Bình Dương năm 2023.

  pdf6p vicarlos 16-05-2024 1 0   Download

 • Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Ngọc Lâm, Long Biên" dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf15p gaupanda032 15-05-2024 1 1   Download

 • Quyết định số 129/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc10p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Hãy tham khảo “Đề thi học kì 2 môn Giáo dục KT và PL lớp 10 năm 2023-2024 - Trường THPT Ngô Quyền, Thái Nguyên” được chia sẻ dưới đây để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

  pdf3p gaupanda032 15-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như Những vấn đề chung về nhà nước; nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf199p khanhchi2550 10-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 4: Hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như hình thức pháp luật; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam; hệ thống pháp luật Việt Nam; khái quát về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1952/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 17/NQ-CP về việc phê duyệt việc sửa đổi đối tượng tài trợ của các Nghị định thư tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc1p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Luật Hiến pháp Việt Nam được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho học viên những nội dung gồm: khái quát chung về Luật Hiến pháp; ngành Luật Hiến pháp; khoa học Luật Hiến pháp; các chế định quan trọng của hiến pháp Việt Nam; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf141p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 285/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc4p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Công ty chứng khoán là một thành viên quan trọng và đóng góp lớn vào sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường chứng khoán. Tại Việt Nam, việc quản lý các công ty chứng khoán nói chung, quản lý hoạt động huy động vốn nói riêng đã được ban hành thông qua một hệ thống các quy định pháp luật, được sửa đổi và cập nhật theo thời gian. Tuy nhiên, hiện các quy định này còn một số hạn chế dẫn đến giảm khả năng huy động vốn cũng như giám sát rủi ro của các công ty này.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1662/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1664/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1746/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 1759/QĐ-BGTVT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn bộ 06 tháng cuối năm 2023. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc62p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 889/QĐ-QLD về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành; Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016; Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 79/QĐ-BGTVT vông bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2019 - 2023. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc268p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 95/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2