intTypePromotion=1
ADSENSE

Mảng hai chiều

Xem 1-20 trên 591 kết quả Mảng hai chiều
 • Truyền mảng cho hàm – Tham số kiểu mảng trong khai báo hàm giống như khai báo biến mảng – Tham số kiểu mảng truyền cho hàm chính là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng • Có thể bỏ số lượng dòng hoặc con trỏ. • Mảng có thể thay đổi nội dung sau khi thực hiện hàm. Mảng hai chiều void NhapMaTran(int a[50][100]); void NhapMaTran(int a[][100]); void NhapMaTran(int (*a)[100]);

  ppt34p kakuakao 02-11-2012 138 23   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình: Mảng hai chiều - ThS. Đặng Đình Phương" gồm các nội dung sau: Khái niệm dữ liệu kiểu mảng, khai báo biến mảng 2 chiều, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 2 chiều và một số quy ước.

  pdf33p nguyenhaiyen2311 04-09-2017 81 11   Download

 • Sau khi đã tìm hiểu về mảng một chiều ở chương 7, trong chương 8 chúng ta sẽ tìm hiểu về mảng hai chiều. Trong chương này chúng ta sẽ biết thế nào là mảng 2 chiều, biết cách khai báo mảng 2 chiều và truy xuất dữ liệu kiểu mảng, tìm hiểu một số bài toán trên mảng 2 chiều. Mời tham khảo.

  ppt32p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 79 10   Download

 • Bài giảng này cung cấp các kiến thức về các thuật toán trên mảng hai chiều. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Duyệt mảng 2 chiều; tính tổng số, tích số; đếm; tìm kiếm; tìm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf16p tangtuy05 23-03-2016 66 4   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình về mảng hai chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm mảng hai chiều, khai báo mảng hai chiều, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 2 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p tangtuy19 22-07-2016 74 4   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C: Mảng hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng hai chiều, vòng lặp lồng nhau. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf33p tieu_vu08 01-05-2018 40 4   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 8: Mảng hai chiều tập trung làm rõ khái niệm, khai báo mảng hai chiều, truy xuất dữ liệu kiểu mảng. Đặc biệt, một số bài toán trên mảng 2 chiều được đưa ra ở cuối bài giảng sẽ giúp các bạn nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.

  pdf33p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 65 3   Download

 • Bài giảng này cung cấp các kiến thức về mẫu tin và mảng hai chiều. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa mẫu tin, khai báo mẫu tin, sử dụng mẫu tin, kiểu mảng 2 chiều,...và một số bài tập liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf16p tangtuy05 23-03-2016 56 2   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Mảng hai chiều có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 2 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p thangnamvoiva20 17-09-2016 50 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng hai chiều. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt33p hpnguyen8 26-04-2018 25 2   Download

 • Bài giảng "Tin học 11 - Bài 14: Mảng hai chiều" với những kiến thức khái niệm mảng hai chiều; khai báo mảng hai chiều; các thao tác xử lí trong mảng hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

  ppt7p nguyenxuankha_bevandan 13-08-2020 42 1   Download

 • Hàm int LaSNT(int n): kiểm tra một số có phải là số nguyên tố. Trả về 1 nếu n là số nguyên tố, ngược lại trả về 0. Tính tổng các phần tử trên dòng/cột/toàn ma trận/đường chéo chính/nửa trên/nửa dưới. Xuất giá trị từng phần tử của mảng 2 chiều từ dòng có 0 đến dòng m-1, mỗi dòng xuất giá giá trị của cột 0 đến cột n-1 trên dòng đó.

  ppt33p cactaceae1990 12-04-2011 226 70   Download

 • Kết cấu chương 10 Mảng hai chiều thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C trình bày về những nội dung lần lượt như sau: khái niệm mảng hai chiều, khai báo mảng hai chiều, khởi tạo giá trị ban đầu cho mảng hai chiều, nập xuất mảng hai chiều, sử dụng mảng làm tham số truyền cho hàm.

  pdf10p narrow_12 17-07-2014 66 9   Download

 • Giáo án bài Kiểu mảng giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo để soạn giáo án nhanh hơn và giúp học sinh biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng một chiều và mảng hai chiều, biết được một loại biến có chỉ số, biết cấu trúc tạo kiểu mảng một chiều và cách khai báo biến kiểu mảng một chiều và kiểu mảng hai chiều.

  doc33p 666_baobinh 02-04-2014 291 28   Download

 • Giúp học sinh biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng một chiều và mảng hai chiều, biết được một loại biến có chỉ số, biết cấu trúc tạo kiểu mảng một chiều và cách khai báo biến kiểu mảng một chiều và kiểu mảng hai chiều, tham chiếu đến từng phần tử của mảng. Các bạn hãy tham khảo tài liệu Kiểu mảng để soạn giáo án nhanh hơn.

  doc16p hoanglong321 07-03-2014 359 24   Download

 • Bài giảng Mảng, con trỏ và xâu ký tự bao gồm những nội dung chính như sau: Các phần tử của mảng và các chỉ số, khai báo mảng, cách quản lý mảng trong C, cách khởi tao mảng, tìm hiểu chuỗi/ mảng ký tự, mảng hai chiều, cách khởi tạo mạng hai chiều...

  ppt67p thanglxkmhd 06-05-2014 109 9   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Hàm - mảng của Lương Trần Hy Hiến sau đây để nắm bắt được những kiến thức về kiểu cấu trúc; phương thức/hàm; khai báo phương thức; mảng; mảng 1 chiều; làm việc với mảng một chiều; mảng hai chiều; mảng nhiều chiều.

  pdf18p cocacola_10 02-12-2015 43 3   Download

 • Sau khi học xong bài 9, sinh viên có khả năng: Hiểu được khái niệm cơ bản mảng, mảng một chiều và cách tổ chức lưu trữ các phần tử trong mảng, giải thích và sử dụng được một số thao tác cơ bản trên mảng một chiều, viết chương trình sử dụng mảng một chiều.

  pdf28p phongphong321 05-07-2018 33 3   Download

 • Bài giảng "Chương 3: Mãng và chuỗi ký tự" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Giới thiệu về mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, các hàm xử lý trên mảng, chuỗi ký tự, các hàm xử lý trên chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p nhasinhaoanh_05 31-10-2015 59 2   Download

 • Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 4: Mảng cung cấp cho người học khái niệm về mảng, mảng một chiều, một số bài toán trên mảng một chiều, mảng hai chiều, một số bài toán trên mảng hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p bautroibinhyen13 10-01-2017 31 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1189 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mảng hai chiều
p_strCode=manghaichieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2