intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình Black-Schole

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mô hình Black-Schole
  • Thuyết trình: Thực tiễn nghiệp vụ Option tại Việt Nam nhằm định giá option theo mô hình giả định cơ sở của blackscholes và mô hình binomial, thực tiễn nghiệp vụ Option tại Việt Nam, những giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ Pption tại Việt Nam.

    pdf85p little_12 23-06-2014 65 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình Black-Schole
p_strCode=mohinhblackschole

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2