intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình véctơ

Xem 1-20 trên 94 kết quả Mô hình véctơ
 • Trong bài báo này, chúng tôi đưa vào một mô hình véctơ để diễn tả trường hấp dẫn. Mô hình này được dựa trên giả thuyết rằng khối lượng hấp dẫn là bất biến Lorentz. Chúng tôi đưa vào một hệ phương trình phi tương đối tính để mô tả trường hấp dẫn, kế đến tương đối tính hóa nó để thu được một hệ phương trình tương đối tính

  pdf7p can_loc 28-07-2012 73 6   Download

 • Trong bài báo này, dựa trên Mô hình véctơ cho trường hấp dẫn chúng tôi thu được các phương trình Friedman cải tiến, nó tương tự với các phương trình Friedman cổ điển nhưng được bổ xung thêm một số hạng chứa tenxơ năng – xung lượng của trường hấp dẫn. Mô hình vũ trụ không dừng trong mô hình này cũng tương tự với mô hình vũ trụ không dừng trong lý thuyết Einstein nhưng tốc độ giãn nở của vũ trụ trong giai đoạn vacuum lại khác.

  pdf7p thorthor1234 24-05-2018 30 2   Download

 • Tương tác hấp dẫn được con người biết đến sớm nhất trong 4 loại tương tác nhưng cho đến nay bản chất của nó là gì vẫn còn là một điều bí ẩn. Từ những năm 1930-1933, qua việc quan sát các đường cong quay phẳng của các thiên hà người ta đã phát hiện ra vật chất tối và đã được công nhận rộng rãi vào năm 1980. Đè tài sẽ tìm hiểu một mô hình vectơ cho trường hấp dẫn.

  pdf173p capheviahe28 01-03-2021 1 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bằng cách ứng dụng mô hình Vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM). Thông qua mô hình VECM đã tìm thấy mối quan hệ dài hạn giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển TTCK Việt Nam.

  pdf12p sansan2 26-05-2018 118 5   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một mô hình vector để mô tả trường hấp dẫn. Mô hình dựa trên giả định rằng khối lượng hấp dẫn là bất biến Lorentz. Chúng tôi giới thiệu một hệ phương trình không tương đối tính để mô tả trường hấp dẫn, sau đó chúng ta khái quát hóa nó để có được một hệ phương trình tương đối tính.

  pdf7p loki1234 24-05-2018 23 2   Download

 • Bài báo giới thiệu việc sử dụng Mô hình hồi quy thời gian đa chuỗi: Mô hình VAR(p) - Mô hình vectơ tự hồi quy (Vector Autoregression) và VECM - Mô hình ước lượng VECM (Vector Error Correction Model), trong việc xem xét mối quan hệ giữa chi tiêu công (chi ngân sách nhà nước - CNSNN) với một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), như: GDP- tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product); FDI - Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment)…

  pdf17p elandorr 03-12-2019 47 1   Download

 • Kết quả Dự đoán sự hài lòng về chất lượng dịch vụ tưới tiêu tại đồng bằng Sông Hồng dùng các mô hình hồi quy cho thấy mô hình hồi quy phi tuyến cho kết quả tốt hơn mô hình tuyến tính, tính đa dạng và khả thi của những mô hình dự đoán này có thể được áp dụng để xử lý các bài toán về kinh tế trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

  pdf13p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 51 5   Download

 • Bài viết Phân lớp phi tuyến dữ liệu lớn với giải thuật song song cho mô hình máy học véctơ hỗ trợ cục bộ đề xuất một mô hình máy học véc-tơ hỗ trợ cục bộ mới dựa trên máy học véc-tơ hỗ trợ (SVM) và giải thuật gom cụm dữ liệu (clustering), gọi là kSVM, dùng để phân lớp phi tuyến dữ liệu lớn. kSVM sử dụng giải thuật k-means để phân hoạch dữ liệu thành k cụm (cluster).

  pdf8p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 42 3   Download

 • Bài viết Mô hình hóa và mô phỏng phát điện dị bộ nguồn kép trong Tuabin gió trình bày: Kết quả nghiên cứu và xây dựng mô hình động học cho máy phát điện dị bộ nguồn kép. Ngoài ra đã xây dựng thuật toán phương pháp điều chế vectơ không gian và mô hình cho bộ nghịch lưu nguồn áp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lamducduy 26-04-2018 71 3   Download

 • Bài nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp định tính, định lượng, thống kê so sánh tổng hợp để làm rõ vấn đề nghiên cứu. Đồng thời sử dụng mô hình VAR để kiểm định tác động của các nhân tố đến giá vàng. Phần mềm được sử dụng để chạy mô hình là Eviews 6.

  pdf9p vihitachi2711 03-05-2019 27 2   Download

 • Bài viết tổng quan giới thiệu những nét rất cơ bản về mô hình hấp dẫn véctơ: hệ phương trình trường phi tương đối hệ phương trình trường trong không – thời gian cong, phương trình Einstein cải tiến trong mô hình hấp dẫn véctơ; hiệu ứng cơ bản của từ tường hấp dẫn trong mô hình này như: tần số tiến động Lense – Thirring, tần số biến động của gyoscope.

  pdf6p kethamoi1 20-11-2019 7 2   Download

 • Lỗ trắng - đen là một đối tượng vật lý vĩ mô mới mà mô hình Vector cho trường hấp dẫn dự đoán tồn tại trong vũ trụ. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu chuyển động xuyên tâm của hạt thử nghiệm thành một lỗ trắng - đen. Kết quả cho thấy khi hạt tiếp cận lỗ đen từ bên ngoài, chúng ta thu được kết quả tương tự khi hạt tiếp cận lỗ đen Schwarzschild trong lý thuyết Einstein, nhưng khi vật thể co lại và trở thành lỗ trắng, kết quả có những khác biệt thú vị.

  pdf7p nguathienthan1 20-11-2019 22 2   Download

 • Trong bài viết này, đề xuất sử dụng mô hình lai, phối hợp máy học vectơ hỗ trợ SVM (Support Vector Machine) và mô hình khai triển theo phương pháp tuyến tính SVD (Singular Value Decomposition) để dự báo và ước lượng giá trị độ ẩm lớn nhất và nhỏ nhất trong ngày tại thành phố Hải Dương, Việt Nam.

  pdf7p vienzym2711 03-04-2020 17 2   Download

 • Nội dung chính của bài viết này là đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng (độ chính xác) nhận dạng tín hiệu điện tim ECG (ElectroCardioGraphy), dựa trên việc sử dụng cây quyết định nhị phân (Binary Decision Tree) để phối hợp nhiều mô hình nhận dạng đơn là các mạng nơron kinh điển MLP (Multi Layer Perceptron), mạng nơron logic mờ TSK (Takaga-Sugeno-Kang), máy học vectơ hỗ trợ SVM (Support Vectơ Machines) và rừng ngẫu nhiên RF (Random Forest).

  pdf8p quenchua10 18-01-2021 8 0   Download

 • Quá trình hình thành chất lượng nước § Khối lượng được dòng chảy vận chuyển theo các thành phần véctơ vận tốc U(U, V, W). Quá trình này được gọi là quá trình chuyển tải (advection) . Khối lượng chuyển tải theo phương x bằng C x U x dy x dz

  pdf40p northernlight 24-07-2011 176 64   Download

 • Không gian vectơ là khái niệm toán học trừu tượng, sinh viên được làm quen với các mô hình của không gian này ở môn toán bậc phổ thông, do vậy việc hình thành khái niệm không gian vectơ tổng quát hết sức thuận lợi nhờ sử dụng các mô hình cụ thể. Tri thức không gian vectơ cung cấp công cụ giải các bài toán kinh tế - kinh doanh và giúp cho sự hình thành tư duy cấu trúc - hệ thống, một trong các loại hình tư duy quan trọng nhất của con người.

  pdf9p vi4mua 01-03-2019 39 2   Download

 • Bài viết này mô tả phương pháp phân loại và đánh giá cảm xúc dựa trên mô hình kết hợp sử dụng tín hiệu cảm biến y sinh và tín hiệu video trên cơ sở học máy.

  pdf8p vidili2711 08-07-2020 3 1   Download

 • Nội dung nghiên cứu việc giảm số liệu thực địa được thực hiện bằng cách sử dụng đặc điểm nhận biết các hiện tượng (xử lý thủ công) hoặc bằng cách phân tích mật độ năng lượng theo thời gian thông qua việc xác định hàm chuyển đổi từ m (r, r0) hoặc từ véctơ cảm ứng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p gaocaolon8 24-11-2020 34 0   Download

 • Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Giải tích toán học, thực sự cần thiết cho việc tiếp cận với các mô hình phân tích quá trình ra quyết định trong kinh tế và quản lý: Hàm số và giới hạn; Phép toán vi phân đối với hàm số một biến số; Hàm nhiều biến và hàm ẩn ; Các bài toán cực trị ; Phép tính tích phân ; Phương trình vi phân . Các kiến thức được lựa chọn để đưa vào nội dung chương trình học phần này căn cứ trên nhu cầu...

  pdf76p munkyxu 15-04-2011 1076 257   Download

 • A - Mục tiêu: - Làm quen với các đối tượng cơ bản mới của hình học không gian: điểm, đường thẳng, mặt phẳng, cách xác định chúng. - Rèn luyện trí tưởng tượng trong không gian. - Xây dựng được các mô hình hình học trong không gian. - Nắm được cách xác định mặt phẳng và k/n hình chóp, hình tứ diện. B - Nội dung và mức độ : - Giới thiệu môn học Hình học không gian. Đại cương về đường thẳng và...

  pdf217p huynhphuoc 21-02-2010 1024 238   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1183 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình véctơ
p_strCode=mohinhvecto

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2