intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngành kế toán

Xem 1-20 trên 4903 kết quả Ngành kế toán
 • Luận văn "Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum" khảo sát sự hài lòng của sinh viên đang theo học chuyên ngành Kế toán đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường CĐ KTKT Kon Tum. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của Nhà trường.

  pdf125p runthenight06 31-01-2023 2 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường Cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu nhằm xây dựng nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf218p runthenight06 31-01-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nhận thức của sinh viên về giáo dục đạo đức kinh doanh và đạo đức kế toán cho sinh viên đại học ngành kinh tế và kinh doanh đánh giá mức độ nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức kinh doanh và đạo đức kế toán tại một trường đại học phía Nam của Việt Nam.

  pdf18p vidumbledore 19-01-2023 11 1   Download

 • Các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám được tổ chức thu thập, xử lý, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu thống kê là từ các báo cáo thống kê, kế toán định kỳ của các cơ sở, báo cáo tổng hợp của thống kê chuyên ngành và từ các cuộc điều tra thống kê.

  pdf579p trangxanh0906 12-01-2023 5 2   Download

 • Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf172p trangxanh0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Nội dung Niên giám bao gồm số liệu chính thức các năm 2016, 2017, 2018, 2019,2020 và 2021, phản ánh kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội. Hệ thống số liệu được thu thập, tổng hợp và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của Ngành Thống kê Việt Nam. Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng số liệu theo cuốn Niên giám này.

  pdf192p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Niên giám thống kê ngành Tư pháp năm 2020 được sắp xếp theo 19 nhóm lĩnh vực công tác,dựa trên số liệu thống kê chính thức của Ngành năm 2020. Các chỉ tiêu thống kê được tổ chức thu thập, xử lý, tính toán theo chế độ báo cáo thống kê của ngành Tư pháp và tuân thủ các quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

  pdf152p trangxanh0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang 2019 được xuất bản lần này, đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê lần này.

  pdf564p trangxanh0906 12-01-2023 11 1   Download

 • Trong cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2020” số liệu được biên soạn trong 5 năm (2015, 2017, 2018, 2019, 2020) và được sắp xếp theo 13 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf576p trangxanh0906 12-01-2023 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án "Dạy học Xác suất - Thống kê cho sinh viên ngành Điều dưỡng theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp" nhằm thiết kế và sử dụng những BP dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp điều dưỡng cho sinh viên.

  pdf28p tranghong0906 02-01-2023 7 2   Download

 • Mục đích của luận án "Dạy học mô hình hóa trong môn xác suất và thống kê cho sinh viên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh là đề xuất một số biện pháp dạy học mô hình hóa TH trong môn xác suất và thống kê cho SV ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh, nhằm giúp cho SV có khả năng giải quyết được các tình huống chuyên ngành và thực tiễn có sử dụng kiến thức xác suất và thống kê thông qua quá trình MHHTH.

  pdf14p tranghong0906 02-01-2023 14 2   Download

 • Niên giám Thống kê năm 2018 được xuất bản lần này, đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2018 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê lần này.

  pdf488p trangxanh0906 30-12-2022 12 2   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Cao Bằng năm 2020 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng. Hệ thống số liệu trong Niên giám được thu thập và tính toán theo phương pháp quy định chung của ngành Thống kê Việt Nam.

  pdf512p trangxanh0906 30-12-2022 9 2   Download

 • Nội dung Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2015 được biên soạn bằng 2 thứ tiếng: Việt và Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh lại dãy số liệu của năm 2011 trở về trước và được biên soạn cho 5 năm (2011-2015), trong đó số liệu từ 2014 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2015 là số ước tính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

  pdf336p trangxanh0906 30-12-2022 5 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2018" được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và được biên soạn cho 5 năm (2014-2018), trong đó các số liệu từ 2017 trở về trước là số liệu chính thức, năm 2018 là số sơ bộ.

  pdf440p trangxanh0906 30-12-2022 6 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Niên giám Thống kê tỉnh Hậu Giang 2020" được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Những số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh lại dãy số liệu của năm 2016 theo các phương pháp qui định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Cuốn sách được biên soạn cho 5 năm (2016-2020), trong đó các số liệu từ 2019 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2020 là số ước tính.

  pdf461p trangxanh0906 30-12-2022 5 2   Download

 • Cuốn "Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2019", số liệu được biên soạn trong 5 năm (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) và được sắp xếp theo 12 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf508p trangxanh0906 30-12-2022 8 2   Download

 • Các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu 2020 thống kê tỉnh Lai Châu 2020 được tổ chức thu thập, xử lý, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất. Nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu thống kê là từ các báo cáo thống kê, kế toán định kỳ của các cơ sở, báo cáo tổng hợp của thống kê chuyên ngành và từ các cuộc điều tra thống kê.

  pdf508p trangxanh0906 30-12-2022 10 2   Download

 • Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2021, số liệu được biên soạn trong 5 năm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) và được sắp xếp theo 12 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf515p trangxanh0906 30-12-2022 8 2   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Ninh Thuận 2020 trình bày số liệu đã được hệ thống hóa, có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2020 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

  pdf504p trangxanh0906 30-12-2022 14 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngành kế toán
p_strCode=nganhketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2