intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân bổ nguồn lực

Xem 1-20 trên 1681 kết quả Phân bổ nguồn lực
 • Luận văn "Hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Đại Thành" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng chất lượng và các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Đại Thành; đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Đại Thành.

  pdf136p khanhchi2510 19-04-2024 1 0   Download

 • Xu hướng phát triển các bộ sưu tập số, thư viện số là một yêu cầu tất yếu trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động của thư viện, tiến tới tự động hóa hoạt động thư viện trong tiến trình hội nhập và đáp ứng yêu cầu người dùng thư viện trong thời đại công nghệ số. Chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện số trong cùng hệ thống được đặt ra nhằm nâng cao nguồn lực thông tin cho mỗi thư viện và nâng cao hiệu quả ngân sách chi cho việc bổ sung nguồn lực thông tin.

  pdf8p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Luận văn "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích và đánh giá thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực và các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn lao động tại Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an; Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an.

  pdf126p khanhchi0612 11-04-2024 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu cơ sở lý luận, khái niệm về tài sản công, về quản lý nguồn lực tài chính từ tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nguồn lực tài chính từ TSC tại các đơn vị sự nghiệp tại Bộ Tài chính, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường quản lý nguồn lực tài chính từ tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp này.

  pdf26p khanhchi0906 01-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết sẽ khái quát về phương pháp này và minh họa việc vận dụng trong một đơn vị kinh doanh khách sạn; Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên hoạt động theo thời gian trong phân bổ chi phí chung ở một đơn vị kinh doanh khách sạn.

  pdf9p viohoyo 02-04-2024 1 1   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là đề xuất khung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin công bố trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Tác giả đã dựa trên các lý thuyết nền tảng có liên quan như lý thuyết ủy nhiệm, lý thuyết phụ thuộc nguồn lực, lý thuyết chi phí chính trị, lý thuyết thông tin hữu ích và lý thuyết tín hiệu để thực hiện mục tiêu nêu trên.

  pdf11p viohoyo 02-04-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) ảnh hưởng đến tính các mục tiêu kiểm soát tại trường Đại học Nha Trang (NTU). Số liệu nghiên cứu được thu thập từ dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi điều tra từ 2 nhóm đối tượng người học và cán bộ viên chức của nhà trường.

  pdf9p viohoyo 02-04-2024 0 0   Download

 • Dù đã đạt nhiều thành tựu y học ngang tầm thế giới nhưng chất lượng nguồn nhân lực y tế nói chung và trong hệ thống khám chữa bệnh của nước ta nói riêng vẫn còn nhiều bất cập. Cụ thể như: số lượng nhân lực có trình độ chuyên môn cao còn ít, chất lượng không đồng đều, phân bố chênh lệch giữa các vùng, miền, các tuyến... Bài viết này giới thiệu một số nội dung quan trọng trong chính sách phát triển nhân lực của mạng lưới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015-2020.

  pdf7p virichard 28-03-2024 1 1   Download

 • Một đất nước muốn được phát triển toàn diện phải coi trọng vai trò giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng. Nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ là trụ cột, là định hướng chiến lược. Nền giáo dục mỹ thuật ứng dụng là một quá trình thể hiện sự kết hợp thống nhất và hài hòa các kiến thức kinh tế - xã hội - khoa học - kỹ thuật - văn hóa - nghệ thuật và tổ chức - quản lý.

  pdf8p gaupanda019 21-03-2024 3 0   Download

 • Bài viết "So sánh các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động được ban hành trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2023" so sánh các quy định về cho thuê lại lao động được ban hành từ năm 2012 đến năm 2023 trong Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Quan hệ lao động trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam" chủ yếu sử dụng các số liệu thứ cấp được lấy từ các Báo cáo của Tổng cục Thống kê, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích dữ liệu để đánh giá và nhận diện những biến đổi của quan hệ lao động trước tác động của chuyển đổi số, từ đó đưa ra một vài kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện quan hệ lao động ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số.

  pdf9p cotieubac1004 14-03-2024 2 2   Download

 • Ngành Thuế là bộ phận cấu thành của Bộ máy Nhà nước có tư cách pháp nhân thay mặt Nhà nước đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý thuế bằng các hình thức và phương pháp hoạt động nhất định. Hoạt động của cơ quan Thuế mang tính quyền lực và được đảm bảo bằng quyền lực Nhà nước. Đội ngũ công chức thuế là những người làm trong Công sở Thuế và được bố trí những nhiệm vụ phù hợp với trình độ đào tạo, được sử dụng quyền lực của Nhà nước để thực thi công vụ công chức trong các Công sở Thuế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định.

  pdf6p cotieubac1004 14-03-2024 5 1   Download

 • Các đối tượng có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị (gồm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được hưởng lương từ ngân sách; người lao động thuộc các thành phần kinh tế…) không đủ khả năng tài chính để cải thiện chỗ ở. Vậy cần có những giải pháp nào để khắc phục được những thực trạng trên? Đây là câu hỏi mà nhóm tác giả muốn đi tìm lời giải cho vấn này.

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em của các cơ sở cung cấp dịch vụ" được trích xuất một phần từ báo cáo khảo sát các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tập trung chủ yếu vào tính pháp lý của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em thuộc phạm vi quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và chi phí/ giá dịch vụ và bàn luận về tích hợp dịch vụ bảo vệ trẻ em cho cả 3 cấp độ.

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá nội dung chính sách phát triển cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người cao tuổi: Góc nhìn từ các bên liên quan" đưa ra phân tích, đánh giá sự ảnh hưởng của nội dung chính sách phát triển cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người cao tuổi đến việc thực hiện chính sách dưới góc nhìn của các bên liên quan hiện nay.

  pdf13p cotieubac1004 14-03-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội" là một phần kết quả nghiên cứu “Thực trạng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội”. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập thông tin định lượng gồm 60 phụ nữ nghèo, kết hợp với phỏng vấn sâu 10 cán bộ địa phương và phụ nữ nghèo để thu thập thông tin. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ban lãnh đạo địa phương và cán bộ chính sách đã luôn quan tâm, nỗ lực để thực hiện tốt các chính sách, đem lại cho phụ nữ nghèo có cuộc sống tốt hơn và ổn định, yên tâm làm ăn để thoát nghèo.

  pdf9p cotieubac1004 14-03-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội" phân tích thực trạng thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Cụ thể, phân tích số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Chương Mỹ; phân tích thực trạng tổ chức thực hiện chính sách và đánh giá kết quả thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Chương Mỹ.

  pdf13p cotieubac1004 14-03-2024 4 1   Download

 • Bài viết "Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số giai đoạn 2021-2030" nhằm xem xét thực trạng và kết quả phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số của Việt Nam trong thời gian qua và các vấn đề đặt ra đối với thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội của Việt Nam.

  pdf13p cotieubac1004 14-03-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách nghiên cứu trường hợp cán bộ đoàn chuyên trách tỉnh Phú Thọ" tổng hợp các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách, phân tích thực trạng chất lượng đội cán bộ đoàn chuyên trách tỉnh Phú Thọ và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phân tích thống kê đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách của Tỉnh đoàn Phú Thọ và khảo sát 47/323 cán bộ đoàn chuyên trách và 15 cán bộ đoàn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  pdf9p cotieubac1004 14-03-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp" nhằm đánh giá thực trạng ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp, gồm các nhân tố từ phía trường đại học (quan điểm của lãnh đạo; năng lực bộ phận chuyên trách và bộ phận có liên quan đến phát triển liên kết đào tạo; năng lực phát triển liên kết đào tạo từ các khoa chuyên ngành; giảng viên; sinh viên; uy tín, thương hiệu và cơ sở vật chất của trường) và các nhân tố từ phía doanh nghiệp (quan điểm, tầm nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp; đặc t...

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1220 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2