intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích khái quát

Xem 1-20 trên 1363 kết quả Phân tích khái quát
 • Nội dung bài thuyết trình với đề tài "Phân tích khái quát báo cáo tài chính công ty cổ phần Cát Lợi 2011-2013" trình bày các vấn đề sau: giới thiệu chung về công ty cổ phần Cát Lợi, phân tích khái quát bảng cân đối kế toán, phân tích khái quát bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, giải pháp và kiến nghị.

  ppt26p phongdang098 05-11-2014 297 69   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về phân tích báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo tài chính gồm có phân tích khái quát, phân tích chi tiết và nhận định chung. Cùng tìm hiểu về 3 loại phân tích này trong bài giảng sau đây.

  ppt13p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 87 14   Download

 • Tổng quan ngành dược Việt Nam Tổng quan về công ty CP dược phẩm Imexpharm Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu kết quả kinh doanh Phân tích khái quát tình hình tài chính Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư Phân tích năng lực hoạt động của tài sản Phân tích khả năng sinh lời Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phân tích SWOT

  pdf63p entrysky 13-10-2011 603 258   Download

 • Thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính Vinamilk năm 2010 nhằm trình bày về phân tích khái quát, phân tích các chỉ số tài chính của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, bảng cân đối kế toán hợp nhất của Vinamilk(31/12/2010).

  pdf33p slow_12 26-06-2014 644 104   Download

 • Phân tích báo cáo tài chính: Công ty cổ phần sữa Hà Nội nhằm giới thiệu chung về công ty cổ phần sữa Hà Nội, phân tích khái quát tình hình tài sản công ty từ 2011 - 2013 và phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 2011 - 2013.

  ppt19p phongdang098 12-11-2014 358 94   Download

 • Chương 4 Phân tích vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp thuộc bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày về các kiến thức cơ bản bảng cân đối kế toán, phân tích khái quát vốn và nguồn vốn, phân tích vốn lưu động, vốn lưu động ròng, phân tích chu kỳ vốn lưu động.

  pdf114p thick_12 15-07-2014 309 82   Download

 • Nội dung chính của chương 2 Phân tích tình hình và kết quả kinh doanh thuộc bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày về mục đích phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích khái quát kết quả kinh doanh, phân tích chỉ tiêu doanh thu thuần, phân tích lợi nhuận gộp từ bán hàng, phân tích lợi nhuận thuần từ bán hàng, phân tích lợi nhuận hoạt động (EBIT), phân tích lợi nhuận sau thuế.

  pdf103p thick_12 15-07-2014 355 72   Download

 • Tổng quan ngành dược Việt Nam Tổng quan về công ty CP dược phẩm Imexpharm Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu kết quả kinh doanh Phân tích khái quát tình hình tài chính Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư Phân tích năng lực hoạt động của tài sản Phân tích khả năng sinh lời Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phân tích SWOT

  pdf32p badaohatgao 26-06-2013 195 48   Download

 • (NB) Phần 2 Bài giảng môn học Phân tích hiệu quả kinh doanh gồm nội dung chương 4 đến chương 8 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày về phân tích lợi nhuận và điểm hòa vốn, phân tích khái quát tình hình tài sản và nguồn vốn, phân tích khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động, phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính, phân tích hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời

  pdf48p hoa_lan91 12-06-2014 156 42   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính" trang bị những kiến thức về quản trị tài sản, vốn, quyết định đầu tư và các chiến lược tài chính trong doanh nghiệp. Nội dung chương 1 đến chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính (BCTC), tổng quan về phân tích BCTC, các phương pháp phân tích BCTC và phân tích khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf45p namthangtinhlang_02 05-11-2015 173 42   Download

 • Chương 5 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: ý nghĩa, mục đích, nội dung và tài liệu phân tích tình hình tài chính; phân tích khái quát tình hình tài chính; phân tích biến động các khoản mục bảng cân đối kế toán; phân tích tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp; phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

  pdf38p holoesinin 13-06-2014 152 41   Download

 • Các nội dung chính trong chương 5 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp của bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh trình bày ý nghĩa, mục đích và nội dung phân tích tình hình tài chính và phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích các tỷ số chủ yếu.

  pdf51p top_12 21-04-2014 95 22   Download

 • Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh - Nội dung bài giảng chương 5 gồm: Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh; Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định; Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

  ppt26p impossible_1 05-11-2013 151 18   Download

 • Nội dung chính của Chương 2 Phân tích kết quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nhằm phân tích kết quả sản xuất. Phân tích khái quát quy mô kết quả sản xuất. Phân tích các mối quan hệ cân đối chủ yếu trong sản xuất và phân tích chất lượng sản phẩm.

  pdf93p top_12 21-04-2014 220 14   Download

 • Bài giảng học phần "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 5: Phân tích tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp; phân tích khái quát tình hình tài chính; phân tích tình hình đảm bảo nhu cầu vốn và hoạt động quản lý tài sản; phân tích tình hình khả năng thanh toán; phân tích khả năng hoàn vốn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p tsmttc_007 10-09-2015 71 13   Download

 • Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 5: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa, mục đích, nội dung và tài liệu phân tích tình hình tài chính, phân tích khái quát tình hình tài chính, phân tích tình hình và khả năng thanh toán.

  pdf13p tieu_vu12 03-07-2018 62 13   Download

 • Nội dung bài giảng bao gồm những vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp; phân tích khái quát tình hình tài chính; phân tích tình hình đảm bảo nhu cầu vốn và hoạt động quản lý tài sản; phân tích tình hình khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  ppt23p toianban 14-10-2019 38 13   Download

 • Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính – Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh" trình bày các khái niệm hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p tsmttc_007 10-09-2015 102 10   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những cơ sở lý thuyết về báo cáo tài chính, phương pháp phân tích báo cáo tài chính, nội dung phân tích báo cáo tài chính,...và nhiều nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p namthangtinhlang_02 08-11-2015 119 10   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 9: Phân tích tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về phân tích tài chính, phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt24p bautroibinhyen14 16-01-2017 70 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích khái quát
p_strCode=phantichkhaiquat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2