intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật quản lý

Xem 1-20 trên 11436 kết quả Pháp luật quản lý
 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ lý luận về quản lý hộ tịch, pháp luật quản lý về hộ tịch, thực tiễn pháp luật quản lý về hộ tịch trên địa bàn quận Hai Bà Trƣng, thành phố Hà Nội. Từ đó đánh giá thực trạng pháp luật quản lý về hộ tịch cũng như pháp luật quản lý về hộ tịch trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

  pdf96p phungducluan 01-06-2017 75 25   Download

 • Mục đích nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trong mối tương quan so sánh với pháp luật của các quốc gia trên thế giới về thuế TNCN và quản lý thuế TNCN, từ đó kiến nghị những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam về quản lý thuế thu nhập cá nhân.

  pdf174p cotithanh999 05-05-2020 34 16   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ lý luận về quản lý hộ tịch, pháp luật quản lý về hộ tịch, thực tiễn pháp luật quản lý về hộ tịch trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Từ đó đánh giá thực trạng pháp luật quản lý về hộ tịch cũng như pháp luật quản lý về hộ tịch trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Trong thời gian qua, những kết quả đạt được và hạn chế cũng như nguyên nhân của chúng.

  pdf96p anhinhduyet000 01-07-2019 44 9   Download

 • Luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Cơ sở lý luận của pháp luật quản lý về hộ tịch; Thực trạng thực hiện pháp luật quản lý về hộ tịch trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật quản lý về hộ tịch trên địa bàn quận Hai Bà Trƣng, thành phố Hà Nội.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 36 2   Download

 • Bài viết phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế và pháp luật quản lý thuế: khái niệm thuế, quản lý thuế, pháp luật quản lý thuế và mối quan hệ giữa pháp luật quản lý thuế với một số văn bản pháp luật khác có liên quan.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 24 2   Download

 • Tài liệu "Đề cương thi hết môn Nhà nước pháp luật và Quản lý hành chính" gồm 78 câu hỏi có kèm theo đáp án giúp bạn hệ thống lại các kiến thức về nhà nước, pháp luật, quản lý hành chính.

  doc7p thienhanh69py 02-10-2011 726 216   Download

 • Luận văn nghiên cứu và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản và thực trạng pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Trên cơ sở phân tích thực trạng pháp luật quản lý thuế nói chung và pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với một số loại thu nhập cụ thể để nhận thấy những ưu nhược điểm của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực này, từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập ở Việt Nam hiện nay.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 101 30   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ nộp thuế theo pháp luật Việt Nam làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật các biện pháp cưỡng chế thi h̀nh nghĩa vụ nộp thuế, đánh giá thực trạng bộ phận pháp luật này và trên cơ sở đó đưa ra phương hướng, giải pháp hoàn thiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật quản lý thuế. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p huyenngoc0628 04-11-2015 74 14   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu các vấn đề lý luận về pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân và đánh giá thực trạng pháp luật, tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở địa phương quận Kiến An, thành phố Hải Phòng để trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế tại Việt Nam.

  pdf15p truongtien_08 03-04-2018 60 14   Download

 • Vai trò của pháp luật quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam Pháp luật lao động cá nhân (hoặc pháp luật hợp đồng lao động) Pháp luật lao động cá nhân điều chỉnh mối quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp giữa NLĐ và NSDLĐ. Nội dung cơ bản của bộ phận pháp luật này là các quy định pháp luật liên quan đến việc chuẩn bị tuyển dụng, việc thiết lập, nội dung và chấm dứt quan hệ lao động hợp đồng....

  pdf8p keomotmau 20-05-2013 81 10   Download

 • Thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay Trước khi có những tiếp xúc ban đầu với NLĐ cần tuyển dụng, NSDLĐ thường có những hoạt động chuẩn bị. Do các hoạt động ngay trong giai đoạn chuẩn bị này đã có thể tác động đến lợi ích của NLĐ nên Luật quy chế xí nghiệp đã quy định cho hội đồng xí nghiệp(1) (HĐXN) những quyền tham gia nhất định.

  pdf10p keomotmau 20-05-2013 42 5   Download

 • Bài viết đưa ra 5 yêu cầu nhằm hoàn thiện pháp luật quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: (1) pháp luật phản ánh nhu cầu thị trường lao động trong nước; (2) phù hợp với nội dung và nguyên tắc của pháp luật về quản lý lao động tại Việt Nam; (3) đảm bảo tính chặt chẽ trong quản lý nhà nước đối với chủ thể là lao động nước ngoài; (4) phải đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia; và (5) phải phù hợp với pháp luật quốc tế về lao động.

  pdf10p vihana2711 10-07-2019 17 3   Download

 • Sổ tay Hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề chung về hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p nutifooddau 18-01-2019 75 0   Download

 • "Báo Pháp luật Việt Nam – Số 337 năm 2020" trình bày giải pháp đột phá trong xây dựng tủ sách pháp luật; quản lý xã hội bằng pháp luật; sẽ mở rộng điều tra vụ gian lận thi cử ở Hà Giang; băn khoăn hiệu quả dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ...

  pdf20p trinhthamhodang8 02-11-2020 1 0   Download

 • Dùng pháp luật hoặc đạo đức để cai trị đã trở thành thuật trị nước, an dân từ ngàn xưa của các nhà nước. Dưới mỗi triều đại, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội đặc thù của mình mà các giai cấp cầm quyền lựa chọn một phương thức quản lý nhà nước thích hợp, hiệu quả, đó có thể là đức trị (quản lý xã hội bằng đạo đức), là pháp trị (quản lý xã hội bằng pháp luật) hoặc kết hợp cả hai phương thức đó. ở Việt Nam, trong suốt chiều...

  pdf101p vascaravietnam 16-08-2012 230 90   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

  doc26p sakuramie 13-10-2011 190 61   Download

 • Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về nợ công ... 1. Là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công. ...

  pdf23p hongle 24-06-2009 299 59   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Hỏi đáp về Luật quản lý thuế để tìm hiểu về pháp luật thuế. Tài liệu gồm 13 chương với các nội dung như: Những quy định chung; đăng ký thuế; khai thuế, tính thuế; ấn định thuế; trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế,...và các nội dung khác.

  doc53p missyou283 02-06-2013 148 42   Download

 • Cùng tìm hiểu cơ sở pháp lý; đối tượng áp dụng; nội dung quản lý thuế; đăng ký thuế; khai, tính thuế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương II: Luật quản lý thuế". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt24p codon_06 22-01-2016 79 12   Download

 • Luật quản lý thuế được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam biểu quyết thông qua ngày 22/11/2006 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Luật quản lý thuế là cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý thuế, thực hiện chấp hành pháp luật chính sách thuế.

  ppt66p pnq9292 10-11-2013 80 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật quản lý
p_strCode=phapluatquanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2