Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về kinh tế

Xem 1-20 trên 6202 kết quả Pháp luật về kinh tế
 • Luận văn "Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng" hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về quản lý thuế doanh nghiệp FDI; phân tích thực trạng công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn FDI, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn FDI trên địa bàn TP Đà Nẵng hướng đến mục tiêu chung đó là tăng mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng qua...

  pdf112p bigdargon03 17-11-2022 1 0   Download

 • Bài viết Quản lý nhà nước cấp địa phương về bảo hiểm xã hội trong bối cảnh môi trường pháp lý thay đổi: Nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng nghiên cứu tình huống tại Đà Nẵng để nhận diện các vấn đề tồn tại của quản lý cấp địa phương trong bối cảnh này.

  pdf6p vispyker 16-11-2022 9 0   Download

 • Bài giảng Luật phá sản - Bài 1: Khái quát chung về phá sản. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm phá sản, sự phát triển của pháp luật phá sản; luật phá sản doanh nghiệp 1993 và những điểm mới trong Luật phá sản 2004; những đặc điểm của thủ tục phá sản và vai trò của pháp luật phá sản trong kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt16p duonghoanglacnhi 07-11-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 1: Khái quát chung về thương nhân và hoạt động thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung về thương nhân; hoạt động thương mại; áp dụng pháp luật đối với hoạt động thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf22p duonghoanglacnhi 07-11-2022 8 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của Luật kinh tế ở Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước; địa vị pháp lý của hợp tác xã; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân; chế độ pháp lý về người kinh doanh; địa vị pháp lý của công ty; địa vị pháp lý của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; pháp luật về phá sản doanh nghiệp;...

  pdf319p duonghoanglacnhi 07-11-2022 7 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế; cơ quan giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam; thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12/11/1996); Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Luật hợp tác xã (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997); pháp lệnh hợp đồng kinh tế (25/09/1989);...

  pdf407p duonghoanglacnhi 07-11-2022 15 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật "Pháp luật Việt Nam về chứng cứ điện tử" trình bày các nội dung chính sau: Phân tích cơ sở lý luận về chứng cứ điện tử; Phân tích cơ sở lý luận về thu thập, chấp nhận và sử dụng chứng cứ điện tử; Phân tích các nguyên tắc, phương pháp, biện pháp thu thập chứng cứ điện tử cũng như các nhân tố tác động đến quá trình thu thập chứng cứ điện tử.

  pdf169p vispyker 14-11-2022 7 3   Download

 • Bài viết Pháp luật về ngoại lệ quyền tác giả qua sao chép, trích dẫn và gợi ý cho Việt Nam trình bày khái quát về hành vi sao chép, trích dẫn và các trường hợp ngoại lệ quyền tác giả qua hành vi sao chép, trích dẫn tác phẩm; đối chiếu các quy định của pháp luật quốc tế và đưa ra kinh nghiệm cho Việt Nam; phân tích một số bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam đã qua; từ đó đưa ra một số giải pháp gợi ý cho pháp luật Việt Nam.

  pdf10p vispyker 14-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng "Luật ngân hàng" được thực hiện nhằm giúp các em sinh viên hiểu và nắm được một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực pháp luật ngân hàng; các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong khoa học luật ngân hàng; Nhận diện được bản chất, đặc thù của các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; Nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh trong lĩnh vực ngân hàng; Có được những kiến thức cơ bản về thực tiễn hoạt động ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf171p phuongduy205 06-11-2022 23 4   Download

 • Bài viết Giải pháp bảo vệ quyền của cổ đông trong công ty cổ phần trình bày một số vấn đề lý luận về cơ sở bảo vệ quyền của cổ đông trong công ty cổ phần, các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.

  pdf6p visaleen 03-11-2022 4 1   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện pháp luật về kinh tế tuần hoàn ở một số nước trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam trình bày về xây dựng, hoàn thiện pháp luật về KTTH ở một số quốc gia và đưa ra một số kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật về kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

  pdf10p visaleen 03-11-2022 3 1   Download

 • Bài viết Pháp luật về từ thiện của Hoa Kỳ và gợi mở cho Việt Nam trình bày quan niệm pháp luật về từ thiện của Hoa Kỳ; Các nguyên tắc pháp luật về từ thiện của Hoa Kỳ; Nội dung cơ bản của pháp luật về từ thiện Hoa Kỳ.

  pdf7p visaleen 03-11-2022 5 1   Download

 • Bài viết Hoàn thiện quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính về biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp khắc phục hậu quả này, chỉ ra một số bất cập và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện.

  pdf5p visaleen 03-11-2022 10 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: Số 11(459)/2022 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật về xác định giá khởi điểm và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất; Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Bàn về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong Luật xử lý vi phạm hành chính.

  pdf66p visaleen 03-11-2022 9 1   Download

 • Tài liệu giảng dạy môn Pháp luật (Cao đẳng) bao gồm 8 bài như sau: Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật; Bài 2: Hiến pháp; Bài 3: Pháp luật dân sự; Bài 4: Pháp luật lao động; Bài 5: Pháp luật hành chính; Bài 6: Pháp luật hình sự; Bài 7: Pháp luật phòng, chống tham nhũng; Bài 8: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf56p runordie10 09-10-2022 18 2   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế (Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trình độ: Cao đẳng nghề) cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về luật kinh tế; Pháp luật kinh tế; Luật phá sản; Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; Một số hợp đồng thông dụng trong kinh doanh; Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p runordie8 07-10-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Luật kinh tế: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật kinh tế; Pháp luật và tăng trưởng kinh tế; Chế độ kinh tế và quyền tài sản; Pháp luật về doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf364p vimaybach 12-10-2022 2 0   Download

 • Bài viết Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Việt Nam trình bày một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Việt Nam; Một số giải pháp hoàn thiện lý luận phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

  pdf11p visaleen 29-10-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận Sơn Trà" nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận Sơn Trà" đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận Sơn Trà; đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

  pdf91p unforgottennight09 26-10-2022 1 1   Download

 • Công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đóng vai trò quan trọng, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển về kinh tế - xã hội của quận. Bài viết trình bày đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao tính công khai, minh bạch trong đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

  pdf11p vipagani 24-10-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về kinh tế
p_strCode=phapluatvekinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2