intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Pháp luật về kinh tế

Xem 1-20 trên 6893 kết quả Pháp luật về kinh tế
 • Qua bài viết "Pháp luật về hợp nhất, sáp nhập, mua lại tổ chức tín dụng" tác giả mong muốn đóng góp một vài ý kiến của bản thân nhằm hoàn thiện quy định hợp nhất, sáp nhập, mua lại các TCTD, tái cấu trúc hệ thống các TCTD ở Việt Nam hiện nay, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phục hồi và nâng cao hiệu quả hoạt động của các TCTD sau khi cơ cấu lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập" đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán: hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kế toán; phát triển số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán hợp lý; nâng cao nhận thức về chất lượng dịch vụ kế toán; nâng cao vai trò, năng lực của các tổ chức nghề nghiệp về kế toán cũng như năng lực nguồn nhân lực kế toán trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tín chỉ carbon và trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính trình bày các nội dung: Tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải khí nhà kính; Cơ sở pháp lý hiện hành của Việt Nam về quản lý tín chỉ carbon và phân bổ hạn ngạch khí nhà kính; Nội dung trọng tâm của quy định pháp luật về quản lý tín chỉ carbon và phân bổ hạn ngạch khí nhà kính; Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tín chỉ carbon và phân bổ hạn ngạch khí nhà kính.

  pdf10p viambani 18-06-2024 2 1   Download

 • Bài viết trình bày khái quát chủ trương của Việt Nam, Indonesia về đối ngoại và phân định biển; Làm rõ tình hình hợp tác Việt Nam - Indoneisa về phân định ranh giới thềm lục địa; Thực trạng hợp tác Việt Nam - Indonesia về phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế, qua đó rút ra ý nghĩa đối với khu vực, cũng như quan hệ hai nước trong thời gian tới; Gợi mở một số bài học cho việc đàm phán phân định biển, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế về Luật Biển.

  pdf11p viambani 18-06-2024 1 1   Download

 • Bên cạnh những thuận lợi thì quá trình chuyển đổi số nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay đã đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, trong đó có vấn đề về môi trường pháp lý cần phải được nghiên cứu toàn diện. Bên cạnh những chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước thì việc cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật cần phải tiếp tục được hoàn thiện và thực hiện với những giải pháp được đưa ra trên những căn cứ lý luận và thực tiễn khoa học.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã có những quy định đặc thù dành riêng cho người tiêu dùng khi giao dịch trên không gian mạng hoặc nền tảng số, chú trọng đến các quyền bảo vệ thông tin, các điều khoản không công bằng hay quấy rối người tiêu dùng thông qua tin nhắn rác,... nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực thi pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số của Việt Nam hiện nay.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng hòa giải và trọng tài trực tuyến" xoay quanh khía cạnh phân tích về mặt lý luận, cũng như đánh giá trên thực tế để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng điện tử ở Việt Nam" nghiên cứu về việc thiết lập các giao dịch điện tử góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, chính vì vậy ở Việt Nam Luật giao dịch điện tử được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhằm chủ động, ưu tiên, khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử; phát triển giao dịch điện tử toàn diện bằng các chính sách giúp tối ưu hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch điện tử thuận tiện, ...

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Nghiên cứu "Pháp luật về ngân hàng số" tập trung luận giải những yêu cầu cần thiết trong hoạt động xây dựng khung pháp lý về ngân hàng số trên cơ sở đúc rút những kinh nghiệm pháp luật nước ngoài và những đề xuất trên cơ sở đánh giá thực trạng khung pháp lý hiện hành về ngân hàng số của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất qui định về tài sản số trong pháp luật Việt Nam" hướng đến việc nghiên cứu về kinh nghiệm của một số quốc gia về quản lý tài sản số, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh tài sản số tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Thương mại điện tử và vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Góc nhìn pháp lý" cung cấp một vài lát cắt nhỏ của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Trên cơ sở những hạn chế của pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, bài viết này đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Pháp luật Việt Nam về chuyển đổi số vận dụng trong ngành logistics" nghiên cứu pháp luật Việt Nam về chuyển đổi số vận dụng cho các doanh nghiệp có tác động sâu sắc đến hiệu quả hoạt động dịch vụ logistics tại Việt Nam. Thực tế cho thấy, hiện đang có những rào cản trong quá trình này như: Nhận thức và thông báo về tính cấp thiết của chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp logistics chỉ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin mới ở mức độ cơ bản, rời rạc;...

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Pháp luật kinh tế" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lý luận chung về pháp luật kinh tế; pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf231p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Luật kinh tế (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Những vấn đề lý luận chung về Luật kinh tế; Chế định pháp lý của các loại hình doanh nghiệp; Chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Vận dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh để giải quyết hiện tượng trùng thuế trong đầu tư quốc tế" tập trung nghiên cứu việc vận dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh để giải quyết hiện tượng trùng thuế trong đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Luật Kế toán năm 2015 và các văn bản hướng dẫn đã tạo cơ sở pháp lý khá toàn diện về lĩnh vực kế toán để thực hiện vai trò là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu và chức năng tạo lập hệ thống thông tin về kinh tế, tài chính phục vụ cho việc quản lý, điều hành và đưa ra quyết định kinh tế của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức khác trong nền kinh tế. Bài viết này phân tích các nội dung cần nghiên cứu sửa đổi và đề xuất hoàn thiện Luật Kế toán năm 2015.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 14 2   Download

 • Giáo trình "Khóa luận tốt nghiệp (Ngành: Kế toán - Cao đẳng liên thông)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các văn bản pháp luật về kế toán, tài chính và thuế; học tập kiến thức, kinh nghiệm thực tế ở doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf94p gaupanda035 27-05-2024 6 3   Download

 • Giáo trình "Pháp luật kinh tế (Ngành: Quản trị kinh doanh và kế toán - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được đặc điểm cơ bản của một doanh nghiệp; nắm được đặc điểm cơ bản của một doanh nghiệp; giải thích được địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p gaupanda035 27-05-2024 3 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Pháp luật về bảo hiểm" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p khanhchi2560 25-05-2024 5 3   Download

 • Bài giảng "Luật hiến pháp" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp; Sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; Chế độ chính trị - Chính sách cơ bản; Quốc tịch Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
207 tài liệu
1443 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2