intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát xạ laser

Xem 1-20 trên 84 kết quả Phát xạ laser
 • Động học phổ trong phát xạ laser màu băng rộng đã được nghiên cứu bởi hệ phương trình tốc độ mở rộng cho một số tùy ý các bước sóng trong vùng phổ phát xạ của laser màu. Các kết quả thu được đã chứng tỏ rằng cường độ laser là một hàm theo thời gian và bước sóng. Sự dập tắt dao động phụ thuộc rất mạnh vào bước sóng và tham số của buồng cộng hưởng (BCH).

  pdf5p vi4mua 01-03-2019 6 0   Download

 • Nhắc lại: in short: a LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) consists of two units: (i) (ii) the optical amplifier converts pump energy into "coherent radiation" the optical resonator provides optical feedback which is mandatory for sustaining optical oscillation 27/09/2011 3 .Chương III: Phát xạ Laser Hai điều kiện để có dao động - Lượng tăng ích do khuếch đại phải lớn hơn mất mát trong hệ hồi tiếp để lượng tăng ích tổng cộng đủ đi được một vòng hồi tiếp. - Độ dịch pha tổng cộng trong một vòng hồi tiếp phải là bội số của 2π để pha của...

  pdf113p dq_vinh 24-10-2012 94 36   Download

 • Luận văn tốt nghiệp Vật lý: Laser siêu ngắn - Cơ chế phát xạ sóng hài gồm có 3 phần. Trong đó, phần 1 - Tổng quan về Laser; phần 2 - Laser siêu ngắn và cơ chế phát xạ sóng hài; phần 3 - Sóng hài do phân tử HCN tương tác với Laser.

  pdf84p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 39 7   Download

 • Khóa luận "Tổng quan mô hình tính toán phát xạ sóng điều hòa bậc cao" tìm hiểu bổ sung kiến thức về quá trình tương tác giữa laser xung cực ngắn, cường độ cao; tìm hiểu mô hình Lewenstein và QRS – hai mô hình được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng khoa học – về tính toán phát xạ sóng điều hoà bậc cao. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p boobu123 16-12-2016 102 6   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Vật lý: Phát xạ sóng hài thông tin cấu trúc phân tử HCN sau đây gồm có 3 chương trình bày những nội dung về lược sử LASER- cơ chế phát xạ sóng hài; GAUSSIAN và cấu trúc năng lượng HCN; phát xạ sóng hài nghiên cứu động học phân tử HCN/HNC.

  pdf74p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 43 3   Download

 • Bài giảng Laser và ứng dụng trong y học nhằm giúp người học trình bày được cơ chế phát xạ photon cưỡng bức, mô tả được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy phát xạ tia laser, trình bày được các ứng dụng của laser trong chuẩn đoán và điều trị. Chúc bạn học tốt.

  pdf20p colendaica32 03-06-2014 879 139   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật laser và ứng dụng trong y sinh nhằm giúp người học trình bày được cơ chế phát xạ photon cưỡng bức, mô tả được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy phát xạ tia laser, trình bày được ứng dụng của tia laser trong chuẩn đoán và điều trị.

  pdf26p colendaica32 03-06-2014 215 56   Download

 • Hiện nay có rất nhiều loại laser có những khả năng khá đa dạng, thực tế là bao trùm toàn bộ phổ từ vùng hồng ngoại xa đến vùng tử ngoại. Các nhà vật lý quang học quang phổ còn có thể sử dụng các yếu tố phi tuyến phối hợp với các laser đủ mạnh để tạo ra được các bức xạ nhân tần số (có tần số gấp đôi hay gấp 3…) hay tạo bức xạ phát thông số với hiệu suất chuyển đổi cao và không làm giảm chất lượng kết hợp không gian của chùm tia laser. Người ta cũng còn...

  doc19p hoatdollar 03-01-2013 175 53   Download

 • Các loại laser và ứng dụng Nhắc lại: những yếu tố cấu thành laser • • • • • tương tác giữa ánh sáng và vật chất đảo mật độ tích lũy môi trường khuếch đại thích hợp buồng cộng hưởng quang học tương tác giữa một buồng cộng hưởng quang học và khuếch đại bên trog BCH: - phương trình tốc độ của laser - ngưỡng phát laser - bão hòa khuếch đại - so sánh mode và lọc lựa mode - we now want to get an overview about the different types of lasers, which are practically relevant....

  pdf67p dq_vinh 24-10-2012 147 51   Download

 • Nhắc lại: in short: a LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) consists of two units: (i) (ii) the optical amplifier converts pump energy into "coherent radiation" the optical resonator provides optical feedback which is mandatory for sustaining optical oscillation 07/09/2011 3 .Chương 2: Khuếch đại Laser Đặt vấn đề: - Ta biết: Không có đảo mật độ tích lũy - không có khuếch đại - Ta biết: Không có đảo mật độ tích lũy ở trạng thái cân bằng nhiệt ( Phân bố Boltzmann ) Câu hỏi: Có thể đạt được trạng thái đảo mật độ tích lũy ở hệ 2, 3,...

  pdf62p dq_vinh 24-10-2012 106 34   Download

 • Lý do chọn đề tài 5 2. Mục đích nghiên cứu 8 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý thuyết 10 1.1. Quá trình hấp thụ, phát xạ tự phát và phát xạ cưỡng bức theo quan điểm lượng tử 10 1.1.1. Quá trình hấp thụ Quá trình phát xạ tự phát 12 1.1.3. Quá trình phát xạ cưỡng bức 13 1.2. Hiện tượng khuếch đại.

  pdf83p bunmam_1 12-05-2013 130 31   Download

 • Bài giảng Laser bán dẫn gồm có 2 phần, trong đó phần 1 nêu lên sơ lược về Vật lý laser như lịch sử của Laser, khái niệm cơ bản trong vật lý Laser, nguyên lý phát bức xạ Laser, máy phát Laser trong thực tế, phân loại Laser, mô phỏng máy phát Laser khí và phần 2 là về Laser bán dẫn.

  pdf86p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 131 29   Download

 • Sự phát quang và hấp thụ ánh sáng của vật chất trình bày sự hấp thụ photon bởi phân tử, sự đảo ngược mật độ cư trú và sự phát xạ cảm ứng. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc4p uocvong09 16-10-2015 78 5   Download

 • Mời các bạn tham khảo luận văn Thạc sĩ Vật lý: Chụp ảnh chuyển động nguyên tử trong phân tử n2 bằng phương pháp cắt lớp sử dụng Laser xung cực ngắn lý thuyết và mô phỏng để nắm bắt được những nội dung về phát xạ sóng hài bậc cao; phương pháp cắt lớp chụp ảnh nguyên tử, phân tử; mô hình thí nghiệm và mô phỏng dữ liệu sóng hài bậc cao và một số nội dung khác.

  pdf74p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 61 4   Download

 • Bằng tính toán lí thuyết và mô phỏng bài viết đã chỉ ra khả năng theo dõi quá trình tautome của cytosine bằng laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát xạ sóng hài bậc cao; phân tích phổ sóng hài bậc cao phát ra khi phân tử cytosine dạng khí tương tác với laser xung cực ngắn cho thấy sự phụ thuộc của nó vào góc định phương phân tử là rất khác nhau cho hai trường hợp cytosine ở trạng thái imino và ở trạng thái amino;… Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 40 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của pha ban đầu (CEP) của laser lên định luật tỉ lệ theo bước sóng của hiệu suất phát xạ sóng điều hòa bậc cao (HHG) phát ra từ nguyên tử hydro tương tác với laser cường độ cao, xung cực ngắn. Laser tương tác có độ dài xung là hai chu kì quang học.

  pdf11p vithomasedison2711 15-08-2019 35 2   Download

 • Bài baó trình bày các kết quả nghiên cứu về việc sử dụng phin lọc lưỡng chiết như yếu tố chọn lọc phổ trong buồng cộng hưởng laser, đặc biệt trong các laser phát xung ngắn. Các nghiên cứu này được thực hiện trên những laser rắn tử ngoại Ce:LiCAF (280 - 320 nm) và laser rắn hồng ngoại Cr:LiSAF (780 - 900 nm). Các kết quả nghiên cứu thu được không chỉ cho chúng ta hiểu biết được động học của quá trình làm hẹp phổ trong phát xạ laser băng hẹp mà còn chỉ rõ các đặc điểm khi việc sử dụng phin lọc lưỡng chiết như yếu tố chọn lọc phổ trong công nghệ laser.

  pdf5p blackwidow123 15-06-2018 22 1   Download

 • Để xây dựng các hệ laser rắn có pha tạp Ytterbium, laser bơm cần có bước sóng nằm trong vùng 976 nm và có khả năng dịch chuyển bước sóng. Laser phản hồi phân bố (laser DFB) là một lựa chọn tốt cho ứng dụng này do đáp ứng được các yêu cầu trên đồng thời có cấu tạo gọn nhỏ.

  pdf6p tonymina21 05-12-2018 28 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu chế tạo cấu trúc vi cộng hưởng quang tử 1D bằng phương pháp ăn mòn điện hóa trên đế silic với vùng bước sóng hoạt động trong vùng khả kiến từ 200÷800 nm. Cấu trúc vi cộng hưởng 1D này có độ phản xạ cao, có độ bán rộng khe hẹp và kích thước lỗ xốp đồng đều.

  pdf29p xacxuoc4321 09-07-2019 11 1   Download

 • Trên cơ sở sử dụng hệ phương trình tốc độ mở rộng cho một số tùy ý các bước sóng, các tác giả đã nghiên cứu sự ảnh hưởng của chiều dài buồng cộng hưởng và nồng độ phân tử chất màu lên phổ tích phân của laser màu xung băng rộng. Các kết quả này rất có ý nghĩa trong việc mở rộng vùng bước sóng hoạt động trong phát xạ laser màu.

  pdf6p thiendiadaodien_9 04-03-2019 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phát xạ laser
p_strCode=phatxalaser

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2