intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp phân tích số liệu

Xem 1-20 trên 3435 kết quả Phương pháp phân tích số liệu
 • Bài viết "Văn hóa - một phạm trù biến hóa: Tổng thuật lịch sử 400 năm biến đổi nhận thức về văn hóa" vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp tư liệu và phương pháp so sánh để cung cấp những kiến thức mới về văn hóa và những ý nghĩa quan trọng của những nhận thức ấy đối với việc hoạch định các chính sách văn hóa của nhà nước.

  pdf11p thanhthanh191 21-06-2022 0 0   Download

 • Khóa luận "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Nam Dược trên thị trường nội địa" được hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của công ty cùng với phương pháp nghiên cứu và các số liệu cụ thể để phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

  pdf64p chuheodethuong10 17-06-2022 5 3   Download

 • Giáo trình này được biên soạn nhấn mạnh đến phương pháp luận để xây dựng và phát triển hệ thống thông tin bao gồm các lý thuyết, mô hình, phương pháp và các công cụ sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p tomjerry010 14-06-2022 12 1   Download

 • Với những kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cùng với những thông tin, tư liệu từ một số tài liệu của các nhà chuyên môn về bảo vệ thực vật nói riêng và một số nhà khoa học nói chung, tác giả đã biên soạn tài liệu “Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả” (Tập 1) trình bày thuốc bảo vệ thực vật đại cương; Một số khái niệm về chất độc dùng làm thuốc bảo vệ thực vật; Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến dịch hại; Các dạng thuốc bảo vệ thực vật thông dụng và phương pháp sử dụng;...

  pdf127p vianapatricia 10-06-2022 9 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, phương pháp sử dụng DEM kết hợp với dữ liệu thủy văn sử dụng thuật toán Burn In trong ArcSWAT được áp dụng và thử nghiệm cho huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La nhằm tính toán các thông số về lưu vực, độ dốc, độ cao, diện tích của các tiểu lưu vực do khu vực này thường xuyên xảy ra tai biến lũ quét trong những năm gần đây và chưa có một nghiên cứu cụ thể nào.

  pdf3p vianapatricia 10-06-2022 9 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật nhiệt "Phương pháp nhận dạng và hiệu chỉnh các mạch vòng điều khiển nhà máy nhiệt điện đốt than phun" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về nhà máy nhiệt điện đốt than phun, nguyên nhân dẫn tới sự cần thiết phải nghiên cứu hiệu chỉnh trong nhà máy nhiệt điện; Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới các mạch vòng điều khiển trong nhà máy nhiệt điện đốt than phun; Phương pháp ứng dụng mạng nơron để nhận dạng hệ điều khiển nhà máy từ số liệu vận hành.

  pdf196p viabigailjohnson 10-06-2022 5 2   Download

 • Giáo trình “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin” cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin. Các cách tiếp cận để tìm hiểu một hệ thống thông tin, các phương pháp điều tra và các công cụ để tổng hợp kết quả điều tra nhằm mô tả hệ thống thông tin. Trên cở sở báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, từng bước xây dựng các mô hình cho các thành phần và ứng với từng giai đoạn tiếp cận để các thành phần tham gia xây dựng hệ thống thông tin góp phần tự động hóa tổ chức, làm cho hệ thống hoàn thiện hơn.

  pdf111p tomjerry001 09-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Một số kinh nghiệm giảng dạy môn học Kiểm toán" phân tích đặc điểm của ngành nghề ảnh hưởng đến đặc điểm của môn học. Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu và kinh nghiệm giảng dạy cũng như thực tiễn của mình, nhóm tác giả chia sẻ các vấn đề phát hiện và phương pháp giải quyết.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 8 1   Download

 • Khóa luận "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn rau an toàn của người tiêu dùng" tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn rau an toàn của người tiêu dùng trên cơ sở phân tích số liệu điều tra 62 người tiêu dùng trên địa bàn quận 1 và quận Thủ Đức. Đề tài đã đưa ra những nhận xét về tình hình tiêu thụ rau nói chung của người tiêu dùng và đi vào phân tích hành vi mua rau của người tiêu dùng bằng việc phân loại hai nhóm người tiêu dùng tại hai địa điểm mua rau có đặc trưng khác nhau.

  pdf100p runordie2 07-06-2022 50 4   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu các phương pháp tổ chức, tối ưu khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đào tạo tín chỉ" được thực hiện nhằm nghiên cứu tổng quan về các kỹ thuật tổ chức, tối ưu truy vấn dữ liệu trong quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Tập trung chi tiết vào phân tích cấu trúc hiện tại của cơ sở dữ liệu đào tạo tín chỉ Đại học Thương mại, áp dụng các phương pháp tối ưu hóa các bó lệnh khai thác dữ liệu của Database này.

  pdf61p charaznable 06-06-2022 37 2   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục đích xác định các nhân tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gắn bó của công nhân viên tại Viễn thông Sóc Trăng (VNPT Sóc Trăng). Số liệu được thu thập qua khảo sát 173 công nhân viên. Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm sáu nhân tố với 24 biến quan sát. Phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này.

  pdf11p vipatriciawoertz 02-06-2022 7 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Cần Thơ. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng theo mô hình SERVQUAL trên cơ sở ghi nhận số liệu khảo sát, thống kê mô tả, kiểm định thang đo, phân tích nhân tố, phân tích tương quan và hồi quy.

  pdf9p vipatriciawoertz 02-06-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng nội địa đối với du lịch sinh thái ở quận Cái Răng. Qua khảo sát 130 khách du lịch, số liệu thu thập được kiểm định các thang đo và mô hình lý thuyết thông qua phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và các giá trị EFA, các giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp hồi quy đa biến.

  pdf17p vipatriciawoertz 02-06-2022 6 0   Download

 • Trong nghiên cứu địa chất, việc ứng dụng công nghệ phân tích các ảnh viễn thám phổ biến như Landsat, ASTER,… đã đem lại rất nhiều kết quả hữu ích phục vụ cho công tác đánh giá, phân tích trong lĩnh vực địa chất. Khả năng của viễn thám cho các nghiên cứu địa chất đã được chứng minh là vô cùng phong phú với ưu điểm nổi bật liên quan tới số liệu được cung cấp có diện tích rộng và mức độ chi tiết cao.

  pdf9p viirenerosenfeld 26-05-2022 9 0   Download

 • Bài viết có nội dung khảo sát phương pháp xử lý số liệu đo hướng chuẩn. Trên cơ sở phân tích đặc điểm đồ hình của phép đo hướng chuẩn đã xây dựng thuật toán chặt chẽ để bình sai các trị đo hướng chuẩn theo đúng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất. Tính đúng đắn của hệ thống công thức và quy trình tính toán số liệu hướng chuẩn đã được minh chứng thông qua các thực nghiệm với số liệu đo đạc thực tế.

  pdf3p viirenerosenfeld 26-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết này trình bày mô hình không gian lánh nạn xanh trong kiến trúc nhà siêu cao tầng ở Việt Nam với các giải pháp sử dụng không gian lánh nạn kết hợp với vườn treo (sky garden), vườn mái (green roof) và cầu nối (sky bridges). Phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong bài báo là phương pháp phân tích và tổng hợp các kinh nghiệm trong và ngoài nước về không gian lánh nạn, trên cơ sở đó đề xuất mô hình và giải pháp không gian lánh nạn xanh.

  pdf6p viirenerosenfeld 26-05-2022 5 1   Download

 • Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có đất nền thường là các lớp trầm tích mềm yếu, có độ ẩm cao, có hàm lượng hữu cơ lớn. Đất yếu được hiểu là các loại đất có sức chống cắt nhỏ và tính biến dạng (ép lún) lớn, do vậy công trình xây dựng trên đất yếu, nếu không có các biện pháp xử lý thích hợp thường dễ bị mất ổn định toàn khối hoặc lún nhiều, lún kéo dài ảnh hưởng đến công trình bên trên và các công trình lân cận. Bài viết này các tác giả trình bày một số công nghệ xử lý nền đất yếu khu vực ĐBSCL, kết quả nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo cho các đơn vị liên quan.

  pdf5p viirenerosenfeld 26-05-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp từ 422 người dùng mạng xã hội nhằm xác định những yếu tố của video lan tỏa ảnh hưởng tới thái độ của người tiêu dùng trên mạng xã hội ở Việt Nam. Phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy được sử dụng bằng phần mềm SPSS 20.

  pdf7p viirenerosenfeld 26-05-2022 14 1   Download

 • Các số liệu thống kê về dân số, giáo dục, y tế, … thường được tổng kết và phổ biến trên internet dưới dạng bảng dữ liệu. Bằng cách cho phép chọn lọc, tích hợp và biểu diễn dữ liệu cũng như thực hiện các hoạt động phân nhóm đơn biến hoặc đa biến trên nền bản đồ web, người sử dụng không cần có một phần mềm chuyên dụng vẫn sẽ có một cái nhìn sâu hơn về sự phân bố của dữ liệu theo không gian, cũng như sẽ tìm thấy các nhóm dữ liệu có đặc tính tương đồng.

  pdf6p visherylsandberg 18-05-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Hóa phân tích: Phần 1 - Trần Thị Kiều Anh. Bài giảng gồm 5 chương có nội dung trình bày về: đại cương hóa phân tích; nhắc lại một số kiến thức cần cho hóa phân tích; hằng số đặc trưng của các cân bằng hóa học đơn giản trong nước; hằng số đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nước; xử lý số liệu thực nghiệm theo phương pháp thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p andromedashun 18-05-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1113 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp phân tích số liệu
p_strCode=phuongphapphantichsolieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2