Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý địa chính

Xem 1-20 trên 8908 kết quả Quản lý địa chính
 • Bài viết Liên kết giữa các địa phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Trường hợp liên kết với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung của tỉnh Bình Định đánh giá biểu hiện của phạm vi, mức độ, lợi ích, chi phí, rủi ro, môi trường và nội dung quản trị liên kết của Bình Đình với các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong thu hút FDI dưới góc nhìn của người trong cuộc.

  pdf7p vispyker 16-11-2022 1 0   Download

 • Đề tài "Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về giảm nghèo; phân tích, đánh giá thực trạng nghèo và giảm nghèo ở quận Hải Châu trong thời gian qua; nghiên cứu các nguyên nhân ảnh hưởng đến giảm nghèo; từ đó rút ra những mặt ưu điểm, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong giảm nghèo. Đề xuất những kiến nghị và giải pháp chủ yếu để giảm nghèo trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2013-2017.

  pdf26p bigdargon03 17-11-2022 3 0   Download

 • Luận văn "Các giải pháp cải tiến hoạt động cấp hộ chiếu công dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương" đã hệ thống hóa lý luận cơ bản về dịch vụ hành chính công, sự phục vụ hành chính và các công trình nghiêu cứu trước liên quan về mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân.

  pdf138p matroinho2510 08-11-2022 9 2   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài "Các nhân tố tác động đến tính minh bạch của báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương" là xác định được các nhân tố tác động đến tính minh bạch của BCTC tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương qua đó đề xuất các kiến nghị nhằm cải thiện tính minh bạch thông tin trên BCTC của các đơn vị góp phần cung cấp một cách đầy đủ các thông tin hữu ích cho tổ chức, cá nhân, nhân dân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận, tham gia vào việc kiểm soát quản lý NSNN để giúp các cơ quan hành chính sử dụng ngân sách một cách ...

  pdf154p matroinho2510 08-11-2022 8 2   Download

 • Luận văn "Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kế toán tại các ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương" tập trung nghiên cứu và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán đối với các phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán đối với các phường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.

  pdf134p matroinho2510 08-11-2022 12 1   Download

 • Luận văn "Công giáo tỉnh Bình Dương từ năm 1997 đến năm 2017" chỉ rõ những vấn đề vướng mắc tồn đọng trong việc thực thi các chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước tại địa phương. Từ đó cung cấp cơ sở khoa học cho các cấp quản lý có thẩm quyền thuộc lĩnh vực tôn giáo tham khảo để hoạch định các chính sách tôn giáo phù hợp.

  pdf136p matroinho2510 08-11-2022 7 2   Download

 • "Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2019 (Bac Lieu statistical yearbook 2019)" trình bày hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương từ năm 2015 - 2019. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành... hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

  pdf524p duonghoanglacnhi 07-11-2022 12 2   Download

 • "Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2020 (Bac Lieu statistical yearbook 2020)" trình bày hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương từ năm 2016 - 2020. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành... hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

  pdf520p duonghoanglacnhi 07-11-2022 5 2   Download

 • Cuốn sách sẽ giúp người đọc chủ động trong nuôi trồng và sử dụng thuốc Nam tại địa phương. Theo tác giả: “Một thầy thuốc Đông y dù có giỏi về y lý, chẩn bệnh chính xác nhưng khi kê đơn với những dược liệu bị làm giả, kém chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức an toàn, bảo quản bằng hóa chất độc hại, thì kết quả điều trị sẽ không cao”. Tác giả đề xuất chủ động nguồn dược liệu bằng cách nuôi trồng, kỹ thuật nuôi trồng, thu hái, tái sinh, sơ chế các loại cây thuốc Nam theo nhóm bệnh sử dụng theo vùng, theo mùa.

  pdf86p vimaybach 04-11-2022 6 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 8 của bộ sách trình bày về thiết chế quản lý xã hội, phần 1 này trình bày về hệ thống quản lý hành chính ở Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến năm 1858; hệ thống quản lý hành chính của chính quyền thực dân Pháp ở Nam Bộ (1858-1945); hệ thống quản lý hành chính ở Nam Bộ từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  pdf280p duonghoanglacnhi 07-11-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước ngành thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" là hệ thống hóa cơ sở lý luận về nội dung công tác quản lý Nhà nước ngành thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước ngành thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu trong công tác quản lý Nhà nước ngành thương mại tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

  pdf114p bigdargon02 10-11-2022 7 2   Download

 • Luận văn "Giải pháp giảm nghèo ở Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận về nghèo và giảm nghèo; phân tích thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo của quận Liên Chiểu, tìm ra những nhân tố tác động đến nghèo trên địa bàn quận; đề xuất một số kiến nghị, giải pháp góp phần giảm nghèo trên địa bàn quận Liên Chiểu đến năm 2017.

  pdf108p bigdargon02 10-11-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng" là làm rõ cơ sở lý luận về nghèo và giảm nghèo đồng thời nêu lên một số kinh nghiệm giảm nghèo của một số nước và một số tỉnh, thành; phân tích thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo của quận Sơn Trà, tìm ra những nhân tố tác động đến nghèo trên địa bàn quận; đề xuất một số giải pháp góp phần giảm nghèo trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến năm 2015.

  pdf118p bigdargon02 10-11-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến DNTN; phân tích thực trạng và nêu ra được những hạn chế, nguyên nhân cản trở việc thành lập và phát triển của các doanh nghiệp, rút ra những đánh giá tổng quát về tình hình quản lý doanh nghiệp, cơ chế chính sách phát triển DN triên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian qua; đề xuất giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước đối với doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn TP Đà Nẵng trong những năm đến.

  pdf105p bigdargon02 10-11-2022 6 1   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Yên Lữ, tỉnh Hưng Yên" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý thu - chi ngân sách nhà nước cấp huyện; thực trạng thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lữ; giải pháp tăng cường quản lý thu - Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lữ.

  pdf107p bigdargon01 02-11-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 quận Bắc Từ Liêm" là nghiên cứu thực trạng công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị với các bộ phận, đoàn thể có liên quan nhằm hoàn thiện công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 trong thời gian tới.

  pdf117p bigdargon01 02-11-2022 7 3   Download

 • Đề tài "Tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội" chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước; thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội; giải pháp tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội

  pdf119p bigdargon01 02-11-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang" là phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế TP bắc Giang trong những năm qua. Từ đó, đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng trên địa bàn nghiên cứu.

  pdf135p bigdargon01 02-11-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện quản lý chi ngân sách huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp" phân tích đánh giá công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, trên cơ sở đó đề xuất một số quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách của huyện những năm tới.

  pdf118p bigdargon01 02-11-2022 3 1   Download

 • Bài viết Tiềm năng áp dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý và vận hành thị trường các–bon tại Việt Nam cung cấp thông tin, nghiên cứu tiềm năng và đề xuất phương thức áp dụng công nghệ chuỗi khối trong quản lý và vận hành thị trường các–bon tại Việt Nam. Từ đó, kết quả của bài báo sẽ cung cấp cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hỗ trợ Việt Nam trong quản lý minh bạch và vận hành hiệu quả thị trường các–bon nội địa.

  pdf9p visaleen 03-11-2022 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý địa chính
p_strCode=quanlydiachinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2