Quản lý khoa học

Xem 1-20 trên 14903 kết quả Quản lý khoa học
 • Bài giảng Tâm lý quản lý khoa học lãnh đạo trình bày về lý luận lãnh đạo, quản lý và đặc trưng cơ bản của lãnh đạo, quản lý; phẩm chất và phong cách người lãnh đạo, phương pháp và phong cách người lãnh đạo, giao tiếp và kỹ năng ứng xử của người lãnh đạo quản lý.

  ppt151p vanhoangbank 17-10-2013 330 123   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kinh điển: thuyết quản lý khoa học của f.w.taylor', kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p thanhpk18 14-06-2013 411 43   Download

 • Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay giới thiệu đến người đọc vài nét về vấn đề phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta trong thời gian qua, đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 98 28   Download

 • Bài viết "Thực trạng công tác quản lý khoa học tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam" trình bày về mức độ hiệu quả của công tác quản lý nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, thực trạng công tác đánh giá, xét duyệt, tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học, thực trạng công tác quản lý khoa học tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 23 5   Download

 • Thực trạng quản lý khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay đề cập đến những ưu điểm và tồn tại trong quá trình quản lý khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam qua từng thời kỳ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam.

  pdf6p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 28 5   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Văn bản pháp quy về quản lý khoa học xã hội và nhân văn" do NXB Lý luận Chính trị ấn hành cung cấp cho người đọc các nội dung: Nghị định của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf37p doinhugiobay_06 07-12-2015 23 2   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn bản pháp quy về quản lý khoa học xã hội và nhân văn" do NXB Lý luận Chính trị ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của Quyết định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf61p doinhugiobay_06 07-12-2015 22 2   Download

 • Một số nét đổi mới trong công tác quản lý khoa học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nêu lên yêu cầu cần phải đổi mới, cơ chế ứng dụng các kết quả nghiên cứ KHCN vào thực tiễn; đổi mới cơ chế quản lý tài chính; đa dạng hóa các hình thức triển khai các nhiệm vụ và phân cấp phân quyền.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 7 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý khoa học công nghệ (KHCN) ở Học viện Quân y. Đối tượng: phần mềm quản lý KHCN. Phương pháp: sử dụng phương pháp của các chuyên gia về công tác quản lý KHCN, khảo sát công tác quản lý KHCN tại Học viện Quân y.

  pdf6p jangni4 20-04-2018 6 0   Download

 • Quản lý, một phạm trù rất rộng, dù theo nghĩa thông thường hay theo nghĩa chuyên môn. Nhớ thời kháng chiến, các đơn vị đều có một cán bộ quản lý, nếu quy mô lớn thì một tổ, thậm chí một phòng, một ban quản lý. Quản lý "cơm áo, gạo, tiền”, quản lý doanh trại, quản lý chế độ chính sách

  pdf8p zahu1234 21-09-2010 307 93   Download

 • Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước

  doc15p giangbac 30-01-2010 197 76   Download

 • Ông xuất thân từ một công nhân cơ khí ở Mỹ, đã làm qua các chức vụ đốc công kỹ sư trưởng, tổng công trình sư, với kinh nghiệm dầy dặn của mình ông đã phân tích các quá trình vận động ( thao tác) của công nhân, nghiên cứu quy trình lao động hợp lý ( với các thao tác không trùng lập tốn ít thời gian và sức lực). Đó là sự hợp lý hóa lao động, theo nghĩa rộng là tổ chức lao động một cách khoa học.

  doc8p nguyen_my_hanh 03-11-2012 222 76   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý Chương 1 Tổng quan về quản lý, khoa học quản lý nhằm trình bày về khái niệm quản lý, đặc điểm của quản lý, vai trò của quản lý, phân loại quản lý, các yếu tố cấu thành quản lý. Khái niệm khoa học quản lý, đối tượng, nhiệm vụ của khoa học quản lý và đặc điểm khoa học quản lý.

  pdf30p vespa_12 15-04-2014 122 60   Download

 • Một trường cao đẳng cần phát triển 1 hệ thống thông tin nhằm tự động hóa các yêu cầu sau: Mô tả hệ thống Người quản lý khóa học (program manager) chịu trách nhiệm định nghĩa các khóa học (study program - gồm mã chương trình, tên chương trình, năm bắt đầu). Sau khi các khóa học được định nghĩa, mọi người khắp nơi có thể đăng ký các khóa học này thông qua 1 hệ thống web site.

  pdf10p tvhoang75 17-01-2010 216 52   Download

 • Tiểu luận Khoa học lãnh đạo và quản lý: Khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý, vận dụng vào thực tiễn của cơ quan trình bày nội dung về: Cơ sở lý luận về khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý; phân tích về khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý,... Mời các bạn cùng tham khảo

  doc13p hung230877 02-05-2018 49 22   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các kiến thức về quản lý chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000-2008; hệ thống hóa các kinh nghiệm thực tiễn về quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và cung cấp dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 9 2   Download

 • Luận văn này nghiên cứu tìm hiểu hiện trạng hoạt động quản lý KH&CN trên địa bàn huyện, từ đó khẳng định sự cần thiết phải có tổ chức Quản lý KH&CN cấp huyện, đồng thời đề xuất mô hình Quản lý KH&CN cấp huyện đáp ứng yêu cầu của các hoạt động KH&CN thực tiễn hiện nay và trong tương lai.

  pdf15p truongtien_06 31-03-2018 3 1   Download

 • Bài viết này trình bày về mối quan hệ giữa các nội dung của cải cách hành chính và mối quan hệ của các nội dung này với cải cách quản lý KH&CN bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách quản lý tài chính công có liên quan đến cải cách quản lý KH&CN.

  pdf10p jangni6 07-05-2018 6 1   Download

 • - Quản lý là một dạng lao động xuất hiện rất sớm trong lịch sử. Nó là hoạt động tất yếu nảy sinh khi có sự tham gia hoạt động của nhiều người. - Xã hội càng phát triển thì vai trò của quản lý ngày càng quan trọng. Nó hiện diện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  doc76p tiemnd 10-03-2010 929 390   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý. Nội dung trình bày tổng quan về khoa học quản lý, nguyên tắc và phương pháp quản lý và các chức năng của quy trình quản lý như: lập kế hoạch và ra quyết định quản lý, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra và chức năng thông tin trong quản lý.

  pdf187p coc_xanh 18-01-2013 461 182   Download

Đồng bộ tài khoản