intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế phối hợp

Xem 1-20 trên 1004 kết quả Quy chế phối hợp
 • Quy chế phối hợp số 3012/QCPH/TCHQ-TCCS giữa Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an về việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi khác vi phạm pháp luật

  pdf5p lawvhxh13 19-11-2009 143 40   Download

 • Bài giảng "Một số quy chế phối hợp liên ngành" trình bày khái quát hoạt động liên ngành; yêu cầu về phối hợp liên ngành; nguyên tắc phối hợp để đảm bảo hiệu quả; phương pháp và tổ chức phối hợp liên ngành; kỹ năng cần thiết trong quá trình phối hợp.

  pdf44p chuakieudam 21-07-2020 42 2   Download

 • Bản Quy chế này quy định mối quan hệ công tác và phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty XYZ với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) Công ty XYZ, trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty, phát triển nguồn tài nguyên nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ người lao động trong Công ty nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của Công ty, từng bước xây dựng Công ty thành một tập đoàn kinh tế tài chính vững mạnh....

  doc7p hkquoc 11-08-2010 1244 381   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương Quy định về việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;...

  pdf10p conchokon 26-09-2012 103 7   Download

 • Quy chế phối hợp hoạt động lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Cà Mau;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p ngochuyen2345 23-10-2015 41 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục phê duyệt quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p _duahau_ 08-02-2012 102 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy chế phối hợp số 615/qcph/chq-sct-ctskhđt', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p ngu_mieu 26-10-2012 58 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy chế phối hợp số 617/qcph/hq-ct-vks-ta', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p ngu_mieu 26-10-2012 56 4   Download

 • QUY CHẾ PHỐI HỢP TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN GIỮA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  pdf13p meodomayman 26-07-2012 63 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy chế phối hợp số 619/qcph/hq-ctnhnn.đth', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p ngu_mieu 26-10-2012 50 3   Download

 • CỤC HẢI QUAN - CỤC THUẾ CỔNG AN - BCH BIỂN PHÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP -------Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Đồng Tháp, ngày 15 tháng 06 năm 2012 QUY CHẾ PHỐI HỢP TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN HẢI QUAN VÀ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ Căn cứ Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT/BTC-BCA-BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế (gọi tắt là Thông tư liên...

  pdf9p ngu_mieu 26-10-2012 57 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 44 3   Download

 • QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỚI THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf6p caytudang 20-04-2013 63 3   Download

 • QUY CHẾ PHỐI HỢP TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ, HẢI QUAN, ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP

  pdf9p maiquena 19-10-2012 33 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p bupbebaggo 15-01-2013 41 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN THAM GIA CỔNG THÔNG TIN ĐỐI THOẠI “DOANH NGHIỆP - CHÍNH QUYỀN” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf9p bupbebagsu 16-01-2013 38 2   Download

 • QUYẾT ÐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN VIỆC THU TIỀN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT HAI TUYẾN ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG VÀ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ-NGUYỄN THỊ MINH KHAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 45 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  pdf23p mungtetmoi 21-01-2013 36 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THỰC THI HIỆP ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf5p naubanh_chung 23-01-2013 58 2   Download

 • QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHẠM TỘI, CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT

  pdf9p maiquena 19-10-2012 68 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1017 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế phối hợp
p_strCode=quychephoihop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2