Quy trình kế toán

Xem 1-20 trên 5534 kết quả Quy trình kế toán
 • Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán.Nội dung chính là: Tổng quan về quy trình kế toán Chứng từ kế toán Sổ sách kế toán Hệ thống thông tin kế toán.Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán, trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu.

  pdf12p trentroicosao 14-03-2014 66 21   Download

 • Nội dung bài thuyết trình trình bày chức năng của quy trình kế toán, quy trình kế toán tài chính, mục tiêu của quy trình, đánh giá rủi ro thường gặp và cơ chế kiểm soát tương ứng.

  pdf40p 0982097425 04-06-2015 42 17   Download

 • Quy trình kế toán và hệ thống thông tin kế toán nhằm nêu các công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán.

  pdf12p five_12 18-03-2014 19 5   Download

 • Bài giảng "Chương 5&6: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_01 09-11-2015 23 3   Download

 • Bài giảng Các quy trình kế toán tổng quan về các quy trình kế toán, quy trình mua hàng, quy trình bán hàng, quy trình sản xuất, quy trình tài chính, quy trình quản lý tiền lương, quy trình quản lý TSCĐ hữu hình.

  pdf16p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 12 3   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.

  pdf12p doinhugiobay_10 12-01-2016 38 2   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán 1 - Chương 5: Quy trình kế toán, hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán.

  pdf9p bautroibinhyen27 09-05-2017 9 2   Download

 • Học xong chương này, sinh viên phải nắm được: 1. Bản chất của kế toán, vai trò cung cấp thông tin cho các nhà làm quyết định và các yêu cầu đối với thông tin kế toán 2. Phân biệt được kế toán tài chính và kế toán quản trị 3. Hiểu được các định đề/giả thuyết và các nguyên tắc kế toán được công nhận (GAAPs) 1. 4. Nắm được đối tượng phản ánh của kế toán và đặc trưng của nó 5. Hiểu rõ quy trình kế toán 6. Hiểu khái quát về hệ thống các phương pháp...

  pdf220p denngudo 14-06-2012 332 169   Download

 • Hiểu được hệ thống các phương pháp kế toánđược hình thành trong mối liên hệ mật thiết với các khâu của quy trình kế toán; Hiểu được nội dung của phương pháp chứng từ kế toán,vận dụng phương pháp chứng từ kế toán để thực hiện thu nhận thông tin đối với những phần hành kế toán cơ bản. Hiểu được nội dung của phương pháp tính giá, vận dụng phương pháp tính giá để thực hiện lượng hóa các đối tượng kế toán chủ yếu....

  ppt154p tuan2202 25-03-2011 419 104   Download

 • Định nghĩa kế toán và mô tả vai trò của kế toán và yêu cầu đối với thông tin kế toán 2. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị 3. Hiểu được các giả thuyết và nguyên tắc kế toán được công nhận (GAAPs) 4. Hiểu rõ đối tượng của kế toán và đặc trưng của nó 5. Nắm được quy trình kế toán

  ppt75p phuongtam1192 22-02-2012 298 86   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đặc điểm quy trình kế toán của các phần hành kế toán chủ yếu tại công ty công trình đường thuỷ', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p hotmoingay1 03-01-2013 97 38   Download

 • Tài liệu này trình bày các nội dung sau: sự ra đời của tín dụng ngân hàng, vai trò của tín dụng ngân hàng, vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay, các phương thức cho vay, chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay, quy trình kế toán cho vay – thu nợ.

  pdf24p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 55 24   Download

 • (NB) Phần 1 cuốn giáo trình "Hệ thống thông tin kế toán" do TS. Trần Phước biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ để kiểm soát hệ thống thông tin, các quy trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf135p thangnamvoiva21 27-09-2016 53 19   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Chứng từ kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_10 08-01-2016 48 7   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" trình bày tổng quan về quy trình kế toán; chứng từ kế toán; sổ sách kế toán; hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p bautroibinhyen11 25-12-2016 14 7   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 4 trình bày các quy trình kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các quy trình kế toán cơ bản (Quy trình bán hàng, quy trình mua hàng), đề xuất thủ tục kiểm soát ở các giai đoạn của từng quy trình.

  pdf37p kiepnaybinhyen_03 12-12-2015 29 6   Download

 • Chương I: Một số vấn đề chung về kế toán trình bày khái niệm và quy trình kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, chức năng và nhiệm vụ của kế toán, sản phẩm kế toán, đối tượng kế toán.

  ppt18p uocvong09 19-10-2015 19 4   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 3: Các quy trình kế toán cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về các quy trình kế toán; quy trình mua hàng, lưu trữ và trả tiền; quy trình bán hàng và thu tiền, quy trình sản xuất, quy trình tài chính, quy trình quản lý tiền lương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p thangnamvoiva22 03-10-2016 20 4   Download

 • Chương 5 - Quy trình kế toán. Sau khi học xong chương này, bạn có thể: Nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán, trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p hihihaha2 03-12-2016 14 4   Download

 • Chương 5 Kế toán kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức về: Những vấn đề chung, tài khoản sử dụng, quy trình kế toán.

  pdf31p thanhdieutran 12-04-2014 25 3   Download

Đồng bộ tài khoản