intTypePromotion=3

Quyết định số 378

Xem 1-20 trên 24 kết quả Quyết định số 378
 • Quyết định số 378/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  pdf2p lawbds2 06-11-2009 81 17   Download

 • Quyết định số 378/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf1p lawttnh10 12-11-2009 85 4   Download

 • Quyết định Số: 378-TTg Về việc bổ sung thành viên vào Ban Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf1p lawtm10 22-11-2009 60 3   Download

 • Quyết định số 378-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp do Thủ tướng chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt12 02-12-2009 54 3   Download

 • Quyết định số 378/QĐ-UB-KT về việc quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf1p lawbds7 06-11-2009 55 2   Download

 • Quyết định số 378/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  pdf4p lawbmhc7 24-11-2009 71 2   Download

 • Quyết định số 378/2003/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawqds3 09-12-2009 70 2   Download

 • Quyết định số 378/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Caăn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;...

  pdf1p bachma49 06-01-2018 12 0   Download

 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam : TCXDVN 378 : 2006 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng Ti tan đĩôxit"...

  doc2p alibabava40tencuop 22-09-2009 93 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 378/qđ-ttg', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p meoconbatbuom 28-05-2011 28 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  pdf14p kisyodau 03-06-2011 95 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

  pdf3p mitthai 25-05-2012 54 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu trình bày danh mục các tài liệu giao nộp tại đơn vị cơ sở', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p gau_baloo 27-08-2010 369 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  pdf12p meoconbatbuom 27-05-2011 61 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu trình bày danh sách mẫu vật nộp lại lưu trữ ở cơ sở', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p gau_baloo 27-08-2010 106 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu trình bày giấy chứng nhận nộp tài liệu nguyên thuỷ vào lưu trữ cơ sở', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p gau_baloo 27-08-2010 161 5   Download

 • VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV, ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn...

  pdf2p minhtri2205 04-06-2013 34 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu trình bày danh mục tài liệu tham khảo', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p gau_baloo 27-08-2010 855 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu trình bày bản vẽ (bản đồ, bình đồ…..)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p gau_baloo 27-08-2010 322 28   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu Quyết định số 378 QĐ/ĐCKS-ĐC ngày 17/09/2003 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy định chi tiết về quy cách tài liệu và thể thức giao nộp báo cáo vào Lưu trữ Địa chất

  pdf1p gau_baloo 27-08-2010 158 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 378
p_strCode=quyetdinhso378

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản