intTypePromotion=1
ADSENSE

Sheets trong ms excel

Xem 1-8 trên 8 kết quả Sheets trong ms excel
 • Thay vì sử dụng các thẻ (tab) để quản lý nhiều cửa sổ làm việc như trên một số ứng dụng thì MS Excel lại hỗ trợ tích hợp các Sheet (bản tính) cũng dưới dạng thẻ để giúp bạn dễ dàng quản lý các bảng tính và liên kết chúng với nhau. Nếu như không thích các thiết lập sẵn có của Sheets, bạn có thể tùy chính theo ý thích và kết hợp với các thao tác cơ bản khác trong quá trình làm việc với các Sheets. 1. Thay đổi kích thước hiển thị thẻ Sheet Theo...

  pdf3p bibocumi36 26-03-2013 113 13   Download

 • Phạm vi áp dụng cho các tùy chọn: Mức Application: tùy chọn có mức Application được chọn nghĩa là nó có tác dụng cho toàn bộ chương trình trình MS Excel. Mức Workbook: tùy chọn có mức Workbook được chọn nghĩa là nó chỉ có tác dụng cho Workbook hiện hành. Mức WorkSheet (hay Sheet): tùy chọn có mức Sheet được chọn nghĩa là nó chỉ có tác dụng cho Sheet hiện hành.

  doc12p mrljnk 28-02-2011 283 81   Download

 • Workbook: Đây là một tập tin để làm việc như: tính toán, vẽ đồ thị, …và lưu trữ dữ liệu. Một workbook có thể chứa nhiều sheet, do vậy có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với nhau chỉ trong một tập tin. Mỗi workbook chứa rất nhiều worksheet hay chart sheet, tùy thuộc vào bộ nhớ máy tính. Worksheet: Có khi được gọi là “sheet” hay “bảng tính”, là nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu. Một worksheet có nhiều ô và các ô có chứa các cột và dòng. Worksheet...

  pdf62p toiyeuvietnam0106 01-09-2012 452 260   Download

 • Chuẩn bị môi trường làm việc cho Excel Vào Settings Control Panel Regional and Language Options Regional Options Customize…điều chỉnh lại kiểu định dạng ngày, số, … cho phù hợp với cách sử dụng của bạn. Vd: Decimal symbol: (.) - vd: 3.5 Digit grouping symbol: (,) - vd 100,000 List sparator: (;) - vd: Sum(a;b;c) Short date format: dd/mm/yyyy - vd: 25/10/2006 Giới thiệu màn hình Excel Các thành phần trên MS Excel Thanh tiêu đề Thanh thực đơn (Menu bar) Thanh công cụ (Toolbar) Thanh công thức (Formular bar) Bảng tính (Sheet) Thanh trạng thái (Status bar)...

  ppt90p maianhdao0902 24-08-2012 492 199   Download

 • Các thành phần của màn hình làm việc Thanh tiêu đề (Title Bar). Thanh menu (Menu Bar). Thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar). Thanh công cụ định dạng (Formating Toolbar). Thanh biên tập công thức (Formula Bar). Bảng tính (Sheet). 256 cột (A..Z, AA,AB…IV). 65536 dòng. Một tập tin (workbook) gồm nhiều bảng tính (sheet). Các thanh cuộn (scroll bars). Thanh trạng thái (status bar). Dòng tên cột (column heading). Cột tên hàng (row heading). …...

  ppt35p nqd_9x_11 11-08-2012 223 61   Download

 • Mục đích của bài viết này là làm thế nào để hiển thị chính xác giá trị hay nội dung của các Sheet, cả lời chú thích trong một trang aspx. Điều này có thể rất có ích cho người phát triển muốn làm về tự động trong MS Office. Chương trình gồm có 2 Panel, 1 Panel chứa các thành phần điều khiển, Panel còn lại là nơi thể hiện nội dung của file Excel. Ta thấy quy trình tương đối đơn giản: Chọn File cần xem - tách File thành các Sheet - hiển thị các Sheet đó lên....

  pdf13p balanghuyen 11-01-2010 305 100   Download

 • Bạn có thể đổi tên một bảng tính hay thay đồi màu sắc của các tab nếu cần thiết. Để đổi tên bảng tính: • Mở trang tính để được đổi tên • Kích nút Format trên tab Home • Kích Rename Sheet • Nhập một tên mới • Ấn Enter .Để thay đổi màu sắc tab bảng tính: • Mở trang tính để đổi màu • Kích nút Format trên tab Home • Kích Tab Color • Chọn màu Di chuyển vị trí các bảng tính trong Workbook Để di chuyển các bảng tính trong một workbook: • Mở workbook chứa...

  pdf8p balanghuyen 11-01-2010 97 36   Download

 • Định dạng các tab Workbook Bạn có thể đổi tên một bảng tính hay thay đồi màu sắc của các tab nếu cần thiết. Để đổi tên bảng tính: • Mở trang tính để được đổi tên • Kích nút Format trên tab Home • Kích Rename Sheet • Nhập một tên mới • Ấn Enter Để thay đổi màu sắc tab bảng tính: • Mở trang tính để đổi màu • Kích nút Format trên tab Home • Kích Tab Color • Chọn màu Di chuyển vị trí các bảng tính trong Workbook Để di chuyển các bảng tính trong một...

  pdf6p alone 21-07-2010 57 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
948 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sheets trong ms excel
p_strCode=sheetstrongmsexcel

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2