intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng các query

Xem 1-20 trên 104 kết quả Sử dụng các query
 • Ở chương trước, bạn đã được học cách sắp xếp và lọc dữ liệu để quản lý thông tin trong bảng tốt hơn. Trong chương này, bạn sẽ được biết một cách lọc và sắp xếp dữ liệu nữa, đây là công cụ mạnh được cung cấp bởi Access – Queries (truy vấn). Giống như filter (bộ lọc), các truy vấn Access cho phép bạn lựa chọn dữ liệu từ bảng. Tuy nhiên, các truy vấn hoạt động mạnh hơn bộ lọc. Kết thúc chương này, bạn sẽ nắm được các nội dung sau: Các truy vấn là gì?, Các loại truy vấn nào mà Access...

  doc3p lehungquoc214 20-11-2010 678 121   Download

 • Tài liệu Tự học các kỹ năng cơ bản Microsoft office Access 2010 cho người mới sử dụng: Phần 1 có nội dung trình bày những khái niệm cơ bản, các bảng biểu, các query. Tài liệu được bố cục dễ hiểu, nội dung nêu ngắn gọn kèm hình ảnh minh họa. Hy vọng Tài liệu là Tài liệu hữu ích cho các bạn trong quá trình tự học các kỹ năng cơ bản của Microsoft office Access 2010.

  pdf244p connhangheo91 01-07-2014 244 94   Download

 • Khái niệm query. Dùng để trả lời các câu hỏi có tính chất tức thời. Bộ hỏi được dùng để lựa chọn các bản ghi (record), cập nhật các bảng và bổ sung các bản ghi mới vào bảng. Dùng làm nguồn dữ liệu cho các biểu mẫu, báo cáo. Tạo lập, cập nhật CSDL.Truy vấn chọn (Select Query): Thực hiện việc tìm kiếm (kể cả tính toán). Truy vấn Crosstab: Thực hiện thống kê trên CSDL. Truy vấn hành động (Action Query): Cho phép cập nhật CSDL gồm bổ sung, loại bỏ hay thay đổi. Truy vấn định nghĩa dữ liệu, truy vấn hợp.

  ppt103p huynhbahoc 19-11-2012 370 62   Download

 • Câu hỏi Query 1. In danh sách nhân viên và nhóm máu của từng người, gồm họ tên ngày sinh, nhóm máu 2. Thống kê có bao nhiêu người theo từng nhóm máu 3 In những nhân viên có nhóm máu O và có chiều cao 5.0 và hạ -1 cho những người 3 (tự làm) 8. Thống kê những người sinh ra vào tháng 5 và tháng 9 ..9. Làm bảng báo cáo danh sach nhân viên theo quê quán

  pdf9p lotus_123 09-12-2012 134 16   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các câu lệnh insert, query trên CSDL SQL Server o Sử dụng Parameter để truyền tham số cho câu lệnh SQL Binding dữ liệu từ CSDL vào các control như DropDownList, DataGrid Sử dụng Session để lưu các thông tin, và sử dụng trong các page khác nhau Sử dụng Response.Redirect để đưa người dùng sang web page khác. Yêu cầu: Tạo một ứng dụng web cơ bản cho phép quản lý album bài hát: o Cho phép user xem các bài hát theo các mục như: tên tác giả, thể loại, album o User có thể...

  pdf22p nongmaithang142010 02-12-2010 209 79   Download

 • Select query là loại truy vấn dùng trích - lọc - kết xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau từ CSDL ra một bảng kết quả. Ví dụ: - Đưa ra thông tin chi tiết bảng lương tháng 8; - Đưa ra danh sách cán bộ là Đảng viên; - Đưa ra thông tin chi tiết về các hoá đơn bán ra trong ngày hôm nay; - Đưa ra doanh thu bán hàng của một tháng nào đó;

  ppt64p lotus_123 09-12-2012 78 10   Download

 • Hiển thị danh sách theo yêu cầu bất kỳ của người sử dụng. Cách tạo : Ví dụ : In các hóa đơn của một khách hàng nào đó bằng cách nhập MAKH từ bàn phím.

  pdf4p pencil_4 30-09-2011 49 6   Download

 • Find Duplicates Query Wirard Chức năng tìm kiếm các Record trùng lắp giá trị trên một số cột nào đó. Cách tạo : Ví dụ : Liệt kê các nhân viên sinh cùng ngày.

  pdf6p pencil_4 30-09-2011 52 5   Download

 • LINQ tới SQL là một sự thực thi O/RM (sự ánh sạ mối quan hệ đối tượng - object relation mapping) mà nó được kèm theo phiên bản .NET Framework "Orcas", và cho phép bạn tạo mẫu một cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng các lớp trong .NET. Bạn có thể truy vấn tới một csdl sử dung LINQ, cũng như update/insert/delete dữ liệu từ đó.

  pdf58p xingau8 04-09-2011 52 4   Download

 • Select Queries (Truy vấn chọn) : Chức năng : Lấy dữ liệu từ một hay nhiều bảng hoặc các query khác trong cơ sở dữ liệu. Tạo ra các field tính toán từ các field khác( hay gán trị hằng). Tạo field tổng kết (sum) và phân nhóm dữ liệu.

  pdf8p pencil_4 30-09-2011 62 4   Download

 • Lấy dữ liệu từ một hay nhiều bảng, từ các bảng hay các query khác. Tạo ra các field tính toán từ các field khác( hay gán trị hằng). Tạo field tổng kết (sum) và phân nhóm dữ liệu.

  pdf3p pencil_4 30-09-2011 67 2   Download

 • Bài giảng Chương 3: SQL Structured Query Language (Phần 1) nêu lên ngôn ngữ thao tác dữ liệu - DML; lệnh Select; câu truy vấn đơn giản; lệnh Select - mệnh đề Where; lệnh Select – sử dụng các hàm thống kê; truy vấn lồng - Subqueries; lệnh Select – truy vấn từ nhiều bảng.

  ppt40p cocacola_10 07-12-2015 47 2   Download

 • MySQL Query Browser là công cụ có giao diện đồ họa cho phép người sử dùng tạo, xử lý và tối ưa hóa các câu truy vấn. Chú ý MySQL Query Browser là phần mềm...

  pdf0p vanthang122141 13-05-2011 281 69   Download

 • Các Structured Query Language (SQL) là ngôn ngữ được sử dụng để đọc và ghi vào cơ sở dữ liệu MySQL. Sử dụng SQL, bạn có thể tìm kiếm dữ liệu, nhập dữ liệu mới, sửa đổi dữ liệu, hoặc xóa dữ liệu. SQL chỉ đơn giản là công cụ cơ bản nhất, bạn sẽ cần cho tương tác của bạn với MySQL. Ngay cả khi bạn đang sử dụng một số ứng dụng hoặc giao diện người dùng đồ họa để truy cập vào cơ sở dữ liệu, một nơi nào đó dưới sự bao gồm các ứng dụng...

  pdf37p yukogaru5 27-09-2010 110 29   Download

 • thêm vào cuối một Table 1 số Record mới lấy từ các Table hay Query khác. Cách tạo : Ví dụ :Thêm vào bảng Chi Tiết Hóa đơn những mẫu tin mẫu tin lập trong năm 2003

  pdf3p pencil_4 30-09-2011 673 16   Download

 • Để chọn dữ liệu cần in lên report, có 2 thao tác phải làm trên hộp thoại này: - Chọn bảng hoặc query nơi có chứa trường dữ liệu cần in ra ở hộp Table/Queries; - Sử dụng các nút lệnh , , được nhập từ bàn phím khi query được kích hoạt;

  pdf20p kennguyen5 04-11-2011 54 11   Download

 • (LHNB) Bài giảng Microsoft Access được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu Microsoft Access; tạo cấu trúc và nhập dữ liệu cho table; thiết lập quan hệ giữa các table; thao tác trên dữ liệu của table; truy vấn dữ liệu - select query và một số nội dung khác.

  pdf70p cocacola_08 20-11-2015 149 11   Download

 • Ví dụ: ta muốn xem các hóa đơn trong một khoảng thời gian sẽ nhập vào nhưng nhập vào thông qua biểu mẫu. Tức là khi chạy biểu mẫu giao diện thì sẽ xuất hiện một form hỏi ngày bắt đầu, ngày kết thúc để nhập ngày sau đó OK thì mở form xem hộp thoại

  pdf3p pencil_4 30-09-2011 104 10   Download

 • Nếu bạn là người lập trình đã từng làm việc quen thuộc với cơ sở dữ liệu Microsoft Access thì bạn đều biết đến đối tượng truy vấn chọn lựa (Select query) trong Microsoft Access. Loại truy vấn này cho phép bạn chọn ra dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng dùng để hiển thị, thống kê hoặc cho phép người sử dụng có thể cập nhật dữ liệu trực tiếp vào bên dưới các bảng mà nội dung của truy vấn có tham chiếu đến. Giống như Microsoft Access, Microsoft SQL Server cũng có một đối tượng cho phép bạn có thể lựa chọn các cột, các...

  doc13p longandquynh 02-11-2012 108 8   Download

 • Bài 3 Làm việc với Query thuộc giáo trình "Microsoft Office Professional 2007", trong bài này trình bày các nội dung sau: tìm kiếm một nhóm dữ liệu trong bảng, xem dữ liệu đồng thời từ nhiều bảng, sử dụng parameters với query, thực hiện tính toán trên cơ sở dữ liệu, tổng hợp hoặc tính tổng dữ liệu, tạo một bảng từ nhiều bảng khác, thêm dữ liệu vào bảng từ nhiều bảng khác, thay đổi dữ liệu tự động, xóa dữ liệu tự dộng.

  pdf43p huyvietsao 09-09-2014 57 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng các query
p_strCode=sudungcacquery

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2