intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng nguồn lực

Xem 1-0 trên 0 kết quả Sử dụng nguồn lực
 • Bài viết Dự báo hình thành vốn của ngành xây dựng bằng mô hình điều chỉnh bộ phận với những kỳ vọng thích nghi sử dụng dữ liệu điều tra doanh nghiệp trong ngành xây dựng từ năm 2006 đến năm 2016 để xây dựng mô hình dự đoán về sự hình thành vốn của ngành ở Việt Nam.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Sử dụng phần mềm AVL - cruise mô phỏng xe hybrid phối hợp nguồn động lực kiểu song song thực hiện nghiên cứu các phương pháp phối hợp nguồn động lực cho xe hybrid và thực hiện xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống phối hợp nguồn động lực kiểu song song bằng phần mềm AVL-Cruise, phân tích và đánh giá kết quả để làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu ôtô hybrid, từng bước làm chủ công nghệ cũng như định hướng cho việc nghiên cứu thực nghiệm.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng tăng quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học công lập liên hệ đến mô hình quản trị nguồn nhân lực và quản trị tri thức theo tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để đề xuất mô hình phát triển đội ngũ giảng viên đặt dưới góc độ xem xét tác động của các yếu tố bên ngoài, các yếu tố bên trong, các nội dung tự chủ, trách nhiệm xã hội của Nhà trường đối với kết quả đầu ra, các bên liên quan (nhà đầu tư, đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, các thành viên trong Nhà trường, …) và hoạt động quản lý chất lượng của...

  pdf13p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Từ khi tham gia ICESCR (năm 1982), nhà nước Việt Nam đã có những nỗ lực lớn trong việc hiện thực hóa và thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa của người dân. Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt cho việc thực hiện, nghiên cứu và giảng dạy về ICESCR ở Việt Nam. Cuốn sách gồm có 3 nội dung lớn và được chia thành 2 phần ebook.

  pdf101p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế phát triển (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở cho việc tiếp cận, nghiên cứu phát triển kinh tế ngành. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: các nước đang phát triển và sự lựa chọn con đường phát triển; tổng quan về sự tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế; cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các nguồn lực với phát triển kinh tế;...

  pdf67p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Xây dựng mô hình tính toán động lực học Xehybrid có cấu hình truyền động song song" là nghiên cứu đặc điểm hệ truyền động và các chế độ sử dụng nguồn năng lượng của xe hybird; cấu hình truyền động song song của xe hybrid; xây dựng mô hình tính toán động lực học xe hybrid có cấu hình truyền động song song. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf92p bakerboys08 15-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Quản trị nhân sự với mục tiêu giúp các bạn có thể vận dụng và thiết lập hệ thống chế độ đãi ngộ cũng như các chính sách duy trì và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp. Xây dựng các chính sách cũng như giải quyết các tranh chấp lao động trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf72p namkimcham25 19-07-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Ảnh hưởng của sự công bằng, chính xác và hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ đến động lực làm việc của công chức ở Việt Nam" là đo lường mức độ ảnh hưởng của sự CB, CX và HL trong ĐGTTCV đến ĐLLV của công chức ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf242p bakerboys08 15-07-2022 10 4   Download

 • Bài viết Kết nối du lịch vùng miền bền vững: Trường hợp du lịch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhấn mạnh sự liên kết du lịch để phát huy giá trị hệ thống di sản, di tích, tiềm năng du lịch và trao đổi định hướng xây dựng, kết nối và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó tạo sự chú ý từ các nhà đầu tư, niềm tin từ khách du lịch, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng miền và cả nước trước bối cảnh hội nhập.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 8 2   Download

 • Bài viết Bàn về phương thức huy động các nguồn lực để phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá đề cập khái quát tới tình hình khai thác các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch ở Việt Nam, đánh giá những thách thức và đề xuất một số định hướng và giải pháp cơ bản để khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 7 2   Download

 • Bài viết Suất sinh lợi giáo dục tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018: Kết quả từ mô hình hồi quy với biến công cụ đánh giá suất sinh lợi giáo dục của người lao động làm công ăn lương tại Việt Nam, từ 15 đến 65 tuổi. Mô hình hồi quy với biến công cụ được sử dụng để khắc phục vấn đề nội sinh của vấn đề nghiên cứu.

  pdf9p vichristinelagarde 11-07-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp - Chương 6: Hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nguồn lực chủ yếu của doanh nghiệp; chi phí và kết quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp; hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Khái quát về kinh tế học. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học; sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả năng sản xuất (đường PPF); ba vấn đề kinh tế cơ bản và các hệ thống kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực căn bản - Chương 3: Năng suất lao động và nguồn tiềm năng nâng cao năng suất lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: năng suất lao động – chỉ tiêu chủ yếu đo lường hiệu quả sử dụng lao động; thành tựu và tiến bộ khoa học kĩ thuật - công nghệ; khai thác tiềm năng con người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế thương mại đại cương - Chương 7: Nguồn lực và hiệu quả kinh tế thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nguồn lực thương mại; hiệu quả kinh tế thương mại; khai thác và sử dụng nguồn lực thương mại theo hướng phát triển bền vững;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf33p hidetoshidekisugi 15-06-2022 1 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 3: Nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lao động với tăng trưởng và phát triển; vốn với tăng trưởng và phát triển; khoa học công nghệ với tăng trưởng và phát triển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực xã hội - Chương 5: Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phân bổ nguồn nhân lực xã hội; sử dụng nguồn nhân lực xã hội; chuyển dịch cơ cấu lao động theo yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 2   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày một số thách thức đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội (ASXH) như dịch bệnh Covid-19, tình trạng già hóa dân số, rủi ro thiên tai,... Trên cơ sở phân tích các thách thức bài viết đưa ra một số khuyến nghị như cần phát triển kinh tế ổn định, bền vững; tăng cường các chính sách tín dụng ưu đãi; xã hội hóa trong lĩnh vực ASXH, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai,...

  pdf7p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Cùng với xu hướng phát triển của thời đại về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, sự bùng nổ về thông tin trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, Giáo dục Đào tạo cũng có những bước phát triển mới. Trong những năm gần đây, nền giáo dục nước ta cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp để đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có đủ khả năng phục vụ cho xã hội phát triển trong tương lai; Trong đó, phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm là một trong những phương pháp giáo dục được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 5 0   Download

 • Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tác động toàn diện làm thay đổi cấu trúc và phương thức hoạt động của hệ thống tài chính ngân hàng. Ở Việt Nam trong nhưng năm qua, hệ thống ngân hàng đang từng bước nâng cấp lên hệ thống “Ngân hàng số”. Sự phát triển và ứng dụng công nghệ số trong ngành ngân hàng cũng đi kèm không ít thách thức về thể chế, vốn đầu tư lớn, về nguồn nhân lực…đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động học hỏi kinh nghiệm và xây dựng lộ trình phát triển an toàn, bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 14 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng nguồn lực
p_strCode=sudungnguonluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2