intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài nguyên môi trường nông thôn

Xem 1-20 trên 367 kết quả Tài nguyên môi trường nông thôn
 • Tài liệu “Tài nguyên môi trường nông thôn Việt Nam” nêu lên những đặc điểm cần được lưu ý và đề xuất 1 số vấn đề để gợi ý cho các nhà quản lý, các nhà sản xuất kinh doanh cũng như cộng đồng nông thôn thấy được tính chất cấp bách và ý nghĩa to lớn của công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển đất nước.

  pdf16p myxaodon13 22-11-2011 238 69   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài nguyên môi trường nông thôn việt nam part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon13 22-11-2011 134 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài nguyên môi trường nông thôn việt nam part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon13 22-11-2011 93 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài nguyên môi trường nông thôn việt nam part 10', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p myxaodon13 22-11-2011 96 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài nguyên môi trường nông thôn việt nam part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon13 22-11-2011 87 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài nguyên môi trường nông thôn việt nam part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon13 22-11-2011 99 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài nguyên môi trường nông thôn việt nam part 9', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon13 22-11-2011 89 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài nguyên môi trường nông thôn việt nam part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon13 22-11-2011 104 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài nguyên môi trường nông thôn việt nam part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon13 22-11-2011 76 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài nguyên môi trường nông thôn việt nam part 8', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p myxaodon13 22-11-2011 99 20   Download

 • Tài liệu nêu lên những đặc điểm cần được lưu ý và đề xuất một số vấn đề để gợi ý cho các nhà quản lý, các nhà sản xuất kinh doanh cung như các cộng đồng nông thôn thấy được tính chất cấp bách và ý nghĩa to lớn của công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển đất nước.

  pdf153p lalan38 28-03-2013 265 100   Download

 • Cần chú trọng đến môi trường nông thôn nước ta. Ở mức độ nhất định, các thành phố và các đô thị môi trường đã được quan tâm bảo vệ thì môi trường nông thôn nước ta gần như bị lãng quên. Tham khảo bài viết "Cần chú trọng hơn nữa đến môi trường nông thôn nước ta" để hiểu hơn về vấn đề này. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf4p tinhluong123 25-11-2015 55 2   Download

 • Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, vị trí, vai trò, ý nghĩa và các mục tiêu của công tác này đã liên tục được đề cập đến trong nhiều loại hình văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, như : Nghị quyết Trung ương VIII, Nghị quyết Trung ương IX, Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo, Chiến lược quốc gia...

  pdf60p xuantruong 12-06-2009 1877 564   Download

 • Tuy nhiên, báo cáo môi trường quốc gia năm 2008 cũng chỉ ra rằng ô nhiễm môi trường làng nghề làm gia tăng mắc bệnh đang lao động và sinh sống tại chính làng nghề. Vấn đề ô nhiễm ở nhiều làng nghề tồn tại từ lâu, nhưng chưa có biện pháp khắc phục và giải quyết hiệu quả, dẫn đến việc ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, của cộng đồng dân cư. chất lượng môi trường và cuộc sống đang giảm sút do sự phát triển thiếu bền vững...

  pdf3p bibocumi24 05-01-2013 169 33   Download

 • Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội cung cấp nhiều loại sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội, là thị trường rộng lớn của nền kinh tế, cung cấp nguồn nhân lực và tạo nên tích luỹ ban đầu cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Nông thôn là địa bàn sinh sống chủ yếu của hộ gia đình nông dân, có chức năng quan trọng là sản xuất và cung ứng nông sản cho xã hội. Phát triển nông thôn là một vấn đề phức tạp vì nó...

  pdf31p mylan23 17-04-2013 60 8   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi Trường Nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và hoạt động phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2018, xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý nhân lực tại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Thái Nguyên.

  pdf122p sosua999 14-07-2020 42 10   Download

 • Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, vị trí, vai trò, ý nghĩa và các mục...

  pdf10p kemoc8 23-07-2011 116 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 84/2009/tt-bnnptnt của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p daumeoduoicop 31-03-2010 164 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất được những giải pháp nhằm tăng cường quản lý nguồn vốn của NHTG trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn ở tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf103p capheviahe30 04-04-2021 18 1   Download

 • Tạp chí Môi trường: Số 12/2017 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nông thôn, huy động nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tư dự án xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, tập trung xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cải cách chính sách tài khóa hướng tới tăng trưởng xanh và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf80p vitunis2711 13-12-2019 31 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài nguyên môi trường nông thôn
p_strCode=tainguyenmoitruongnongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2