intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin dữ liệu

Xem 1-20 trên 16920 kết quả Thông tin dữ liệu
 • Luận văn "Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận quốc tế Đà Nẵng - Danatrans" nghiên cứu giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình bán hàng – thu tiền, mua hàng – thanh toán, quy trình quản lý TSCĐ; theo định hướng ERP; hoàn thiện các bộ mã chưa hợp lý; và xây dựng cơ sở dữ liệu đồng nhất hướng đến mục tiêu thiết kế một hệ thống tích hợp thông tin được tập hợp riêng lẻ từ tất cả các bộ phận trong công ty.

  pdf95p unforgottennight05 19-09-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống thông tin kế toán và ứng dụng tại các bệnh viện; khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện, phòng kế toán kế thừa dữ liệu, thông tin từ các bộ phận liên quan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới.

  pdf108p unforgottennight05 19-09-2022 2 0   Download

 • "Giáo án môn Tin học lớp 12 - Bài 3 Giới thiệu Microsoft Access" được biên soạn nhằm củng cố kiến thức của các em học sinh khối 12. Giúp các em Nêu được các chức năng chính của Ms Access: tạo lập bảng, thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, cập nhật, kết xuất thông tin. Liệt kê được bốn đối tượng chính của Access: Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  doc7p phuongth1234 10-09-2022 0 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Đơn dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền" để nắm được nội dung thông tin có trong mẫu đơn và biết cách soạn thảo đơn đầy đủ nội dung, chi tiết. Hi vọng biểu mẫu chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc và cuộc sống.

  doc1p phuongth1234 24-09-2022 2 0   Download

 • Bài viết Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trình bày thực trạng nhu cầu công khai và minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất tại huyện Giao Thủy; Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác dữ liệu thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

  pdf9p vikoenigsegg 26-09-2022 2 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (Trình độ cơ bản)" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tiêu chuẩn như: chuẩn bị làm việc; kiến thức về sản phẩm; tiếp thị và bán hàng đối với việc đặt giữ buồng; kiến thức về tính giá và kênh phân phối điện tử; các kỹ năng điện thoại; các yêu cầu của khách;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf123p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 1 của tài liệu "Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (Trình độ cơ bản)" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tiêu chuẩn như: đặt giữ buồng cho khách lẻ; đặt giữ buồng cho khách đoàn; những công việc khác liên quan đến đặt giữ buồng; an toàn và an ninh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf124p tieuvulinhhoa 22-09-2022 5 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Du lịch có trách nhiệm: Bộ công cụ về du lịch tại Việt Nam" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm; phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm; marketing và truyền thông có trách nhiệm trong du lịch; sử dụng lao động có trách nhiệm; xây dựng năng lực và phát triển chính sách có trách nhiệm của một tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf73p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Du lịch có trách nhiệm: Bộ công cụ về du lịch tại Việt Nam" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: hỗ trợ điểm đến du lịch có trách nhiệm; giám sát tác động của du lịch có trách nhiệm; hoạch định và quản lý du lịch có trách nhiệm tại các điểm di sản văn hóa và tự nhiên; kinh doanh dịch vụ lưu trú có trách nhiệm: kiểm soát sử dụng nguồn nước, năng lượng và rác thải;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf80p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Chất lượng báo cáo phát triển bền vững thông qua sự đảm bảo của nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam này khám phá sự phát triển báo cáo phát triển bền vững và chất lượng báo cáo phát triển bền vững thông qua sự đảm bảo của nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo bằng cách sử dụng Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) làm khuôn khổ.

  pdf11p vihennessey 26-09-2022 10 1   Download

 • bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2014- 2020, dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 15 ngân hàng có quy mô từ nhỏ tới lớn và chiếm tỷ trọng 62% về tổng tài sản của cả hệ thống.

  pdf13p vihennessey 26-09-2022 7 1   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đánh giá tác động của mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố đến tăng trưởng kinh tế. Từ đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp phù hợp với bối cảnh thực tiễn nhằm cải thiện các vấn đề về tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố thuộc VKTTĐ Phía Nam trong thời gian tới.

  pdf15p vihennessey 26-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam được thực hiện nhằm mục đích đánh giá các yếu tố có thể tác động đến rủi ro tín dụng, được đo lường bằng tỷ lệ nợ xấu, của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tác giả sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 16 ngân hàng trong giai đoạn 2009 - 2019, áp dụng phương pháp ước lượng Moment tổng quát hệ thống 02 bước đối với dữ liệu bảng động cân bằng.

  pdf10p vihennessey 26-09-2022 6 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tiêu chuẩn như: nhận và xử lý các yêu cầu đặt giữ buồng; cung cấp dịch vụ đăng ký và nhận buồng; cung cấp dịch vụ khách hàng; cung cấp dịch vụ trả buồng; cung cấp các dịch vụ chào đón khách tại cửa và dịch vụ hành lý;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf72p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tiêu chuẩn như: lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm; chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính; quản lý các sự cố và tình huống khẩn cấp; vận hành các thiết bị an ninh cơ bản; thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf76p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Phục vụ trên tàu thủy du lịch: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam" cung cấp đến bạn đọc thông tin về các tiêu chuẩn như: sắp xếp xe đẩy và dụng cụ; dọn buồng khách; vệ sinh và bảo trì các thiết bị và tiện nghi; chuẩn bị nhà hàng để phục vụ; tiếp nhận và chuyển yêu cầu gọi món của khách hàng; phục vụ đồ ăn tại bàn; phục vụ đồ uống và các đồ kèm theo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf56p tieuvulinhhoa 22-09-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phục vụ trên tàu thủy du lịch: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam" cung cấp đến bạn đọc thông tin về các tiêu chuẩn như: huấn luyện nhân viên tại chỗ; thực hiện bài đào tạo nhóm; đảm bảo chất lượng công việc trong nhóm; lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm; chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf54p tieuvulinhhoa 22-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Xóm Rền – di tích đặc biệt quan trọng về văn hóa Phùng Nguyên" cung cấp được nguồn thông tin, tư liệu nghiên cứu của nhiều thế hệ khảo cổ học từ trước tới nay một cách trung thực, khách quan và có độ tin cậy lớn. Sách về xóm Rền đã tổng kết một cách đầy đủ nhất giai đoạn đầu tiên trong phổ hệ Phùng Nguyên, Đồng Đậu và Gò Mun. Phần 2 của ebook này sẽ cung cấp cho bạn đọc danh sách tài liệu tham khảo cũng như phụ lục minh họa để bạn đọc có thể thuận tiện tra cứu, phục vụ nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của những ai quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf174p runordie8 05-09-2022 4 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Hệ thống cấp nước: Vận hành và bảo dưỡng" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: máy bơm và máy gió; phân phối và dự trữ nước; van và trụ cứu hỏa; đồng hồ đo lưu lượng; động cơ điện và điều khiển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p lacvuchi 09-09-2022 11 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu" Du lịch và cẩm nang hướng dẫn (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về địa lý Việt Nam; bản sắc văn hóa; dân tộc và phong tục tập quán; các loại hình sân khấu tiêu biểu; hàng thủ công mỹ nghệ; di tích lịch sử, thắng cảnh của các tỉnh, thành phố trong cả nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf305p lacvuchi 09-09-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tin dữ liệu
p_strCode=thongtindulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2