intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục xét khen thưởng

Xem 1-20 trên 29 kết quả Thủ tục xét khen thưởng
 • Thủ tục hành chính, thủ tục công an tỉnh, Thủ tục Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

  doc3p duyphuong1204 30-12-2009 158 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xét khen thưởng theo diện cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p vang_phanboi 31-07-2010 89 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xét khen thưởng đột xuất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p meomaythongminh 02-08-2010 140 3   Download

 • Tài liệu hưỡng dẫnT Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

  pdf4p xedapdo 28-04-2010 88 4   Download

 • * Trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen thì Công an cấp huyện đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp huyện xét duyệt, thẩm định và báo cáo UBND cấp huyện làm tờ trình gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ). Hội đồng thi đua - khen thưởng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt, thẩm định và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

  doc3p trannhu 08-09-2009 178 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xét tặng thưởng huân chương, bằng khen của thủ tướng chính phủ, anh hùng lao động, chiến sỹ thi đua toàn quốc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meomaythongminh 02-08-2010 98 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xét tặng cờ, bằng khen của bộ (đối với khen thưởng thường xuyên)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meomaythongminh 02-08-2010 82 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xét tặng cờ, bằng khen của bộ trưởng diện khen thưởng thi đua theo đợt, theo chuyên đề', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p meomaythongminh 02-08-2010 90 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CỐ ĐÔ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf11p mungtetmoi 21-01-2013 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf8p mungtetmoi 21-01-2013 41 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Nước. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 45 ngày làm việc để hoàn chỉnh hồ sơ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Bộ-Ngành trình Thủ tướng Chính phủ Đối tượng thực...

  pdf4p ca_chepvang 28-10-2010 98 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc. Theo quy định của Trung ương về thời gian hoàn chỉnh hồ sơ của Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ...

  pdf5p suunyy 12-11-2010 88 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc. Theo quy định của Trung ương về thời gian hoàn chỉnh hồ sơ của Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính...

  pdf5p suunyy 12-11-2010 73 2   Download

 • Quyết định số 1829/QĐ-SGTCC về việc ban hành Quy định về quy trình, thủ tục xét khen thưởng của Sở Giao thông - Công chính TP. Hồ Chí Minh do Sở Giao thông công chính ban hành

  pdf9p lawgtvt3 26-11-2009 66 1   Download

 • Quyết định số: 11/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian xét tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  pdf4p ngochuyen1234567 23-10-2015 27 0   Download

 • Thông tư này quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân, bao gồm: tổ chức phát động phong trào thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng sáng kiến các cấp; thẩm quyền quyết định khen thưởng; tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; cụm, khối thi đua và quỹ thi đua khen thưởng.

  doc24p yilinglaozu 10-01-2020 8 1   Download

 • Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định.

  pdf44p huongruoutinhnong123 25-03-2014 25 0   Download

 • Quyết định số 3263/2019/QĐ-BKHCN ban hành quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng;

  doc18p anphongduong999 03-12-2019 2 0   Download

 • Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về đối tượng thi đua, khen thưởng; tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến và Quỹ Thi đua, Khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Ngành).

  doc31p yilinglaozu 10-01-2020 7 0   Download

 • Thông tư này quy định về tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; nguyên tắc, hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen thưởng; thẩm quyền quyết định, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng; quỹ thi đua khen thưởng, tiền thưởng và tổ chức trao thưởng trong Công an nhân dân.

  doc30p yilinglaozu 10-01-2020 15 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục xét khen thưởng
p_strCode=thutucxetkhenthuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2