intTypePromotion=3

Thủ tục Xét khen thưởng

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
141
lượt xem
8
download

Thủ tục Xét khen thưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục công an tỉnh, Thủ tục Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Xét khen thưởng

  1. Thủ tục Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế Nơi tiếp nhận hồ sơ: Công dân nộp bản báo các thành tích tại trụ sở UBND cấp Tên đơn vị: xã hoặc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ làm bản báo cáo thành tích có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bước 2: UBND cấp xã tổ chức họp Hội đồng thi đua- khen thưởng xét duyệt và làm tờ trình gửi Công an các huyện, thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Công an các huyện, thành phố Huế tổ chức xét duyệt, thẩm định và làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế tặng giấy khen hoặc gửi Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng giấy khen. Hội đồng thi đua- khen thưởng các huyện, thành phố Huế hoặc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế hoặc Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định tặng giấy khen. * Trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen thì Công an các huyện, thành phố Huế đề nghị Hội đồng thi đua- khen thưởng các huyện, thành phố Huế xét duyệt, thẩm định và báo cáo UBND các huyện, thành phố Huế làm tờ trình gửi Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (qua Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ). Hội đồng thi đua - khen thưởng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xét duyệt, thẩm định và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen. Hội đồng thi đua- khen thưởng tỉnh xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định tặng bằng khen. Bước 3: Trao tặng Bằng khen (Giấy khen) cho công dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cách thức thực hiện: Công dân nộp bản báo các thành tích tại trụ sở UBND cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành phần hồ sơ: 1. 1- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Giấy khen: (Bản
  2. chính) 2. - Bản báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp; (Bản chính) 3. - Bản tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng; (Bản chính) 4. - Tờ trình của UBND cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý và trích biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp; (Bản chính) 5. - Tờ trình của Công an các huyện, thành phố Huế. (Bản chính hoặc bản sao) 6. 2- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen: (Bản chính) 7. - Bản báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và có xác nhận của UBND các huyện, thành phố Huế; (Bản chính) 8. - Bản tóm tắt thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng; (Bản chính) 9. - Bản sao các quyết định, chứng nhận khen thưởng liên quan; (Bản sao) 10. - Tờ trình của UBND các huyện, thành phố Huế và trích biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp; (Bản chính) 11. - Tờ trình của Công an tỉnh. (Bản chính) 12. * Những trường hợp đủ các điều kiện sau được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản: (Bản chính) 13. - Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần chúng; (Bản chính) 14. - Lập được thành tích đột xuất trong chiến đấu, công tác, tham gia tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; (Bản chính) 15. - Thành tích, công trạng rõ ràng. (Bản chính) 16. * Hồ sơ khen theo thủ tục đơn giản gồm: (Bản chính) 17. - Tờ trình của cấp đề nghị khen thưởng; (Bản chính) 18. - Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản, có xác nhận của cấp trình khen
  3. thưởng. (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Không quy định rõ thời gian cụ thể. ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: - Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005. - Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng - Thông tư số 18/2007/TT-BCA ngày 03/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phó và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản