intTypePromotion=3

Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
4
download

Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hưỡng dẫnT Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

  1. Xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Cán bộ, Công chức Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an tỉnh (phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ); Công an cấp huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định rõ thời gian cụ thể. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:bằng khen, giấy khen
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ làm bản 1. Bước 1 báo cáo thành tích xin xác nhận của UBND cấp xã hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp. UBND cấp xã, phường tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng xét duyệt và làm tờ trình gửi Công an cấp huyện. Công an cấp huyện tổ chức xét duyệt, thẩm định và làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng Giấy khen hoặc gửi Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng giấy khen. Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp quận, huyện hoặc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định 2. Bước 2 tặng giấy khen. * Trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen thì Công an cấp huyện đề nghị Hội động thi đua - khen thưởng cấp huyện xét duyệt, thẩm định và báo cáo UBND cấp huyện làm tờ trình gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ). Hội đồng thi đua - khen thưởng Công an tỉnh xét duyệt, thẩm định và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng bằng khen. Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định
  3. Tên bước Mô tả bước tặng bằng khen Trao tặng bằng khen (giấy khen) cho công dân có thành tích xuất sắc 3. Bước 3 trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen: - Bản báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp 1. xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp; - Tờ trình của UBND cấp xã, phường cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý và trích biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp; - Tờ trình của Công an cấp huyện. 2- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Bằng 2. khen: - Bản báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và có xác nhận của UBND
  4. Thành phần hồ sơ cấp huyện; - Bản sao các quyết định, chứng nhận khen thưởng liên quan; - Tờ trình của UBND cấp huyện và trích biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp; - Tờ trình của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. * Những trường hợp đủ các điều kiện sau được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản: - Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần chúng; - Lập được thành tích đột xuất trong chiến đấu, công tác, tham gia tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; 3. - Thành tích, công trạng rõ ràng. Hồ sơ khen theo thủ tục đơn giản gồm: - Tờ trình của cấp đề nghị khen thưởng; - Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản, có xác nhận của cấp trình khen thưởng. Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản