intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn giáo dục

Xem 1-20 trên 2436 kết quả Tiêu chuẩn giáo dục
 • Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc8p tranthithuylinh 13-09-2022 70 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 ở trường trung học phổ thông (Chương trình chuẩn)" nghiên cứu, tìm hiểu nguyên tắc và đề xuất các biện pháp sư phạm để phát triển năng lực phân tích, tổng hợp cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 ở trường THPT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử.

  pdf102p bakerboys10 07-09-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Cánh diều: Tuần 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố lại những kiến thức đã học về các nội dung: Khám phá đất nước Việt Nam; Em yêu Tổ Quốc Việt Nam; Quan tâm hàng xóm láng giềng; thực hiện được các hành vi theo chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p gianghavan18 18-08-2022 2 0   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Cánh diều: Tuần 17 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: Yêu Tổ quốc Việt Nam; Quan tâm hàng xóm láng giềng; Ham học hỏi và Biết giữ lời hứa; thực hiện được các hành vi theo chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p gianghavan18 18-08-2022 1 0   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Cánh diều: Tuần 28 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ; Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; Nhận biết những bất hòa với bạn; thực hiện được các hành vi theo chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p gianghavan18 18-08-2022 4 0   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Cánh diều: Tuần 35 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: biết xử lí bất hòa với bạn; nêu được một số quy tắc giao thông thường gặp và tuân thủ quy tắc an toàn giao thông theo lứa tuổi; đồng tình với những hành vi tuân thủ quy tắc giao thông và không đồng tình với những hành vi vi phạm quy tắc giao thông; thực hiện được các hành vi theo chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi;...

  doc6p gianghavan18 18-08-2022 0 0   Download

 • Đề tài "Xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước để phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975 ở trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn)" nghiên cứu nhằm mục tiêu xây dựng và sử dụng câu hỏi nhận thức từ đồ dùng trực quan quy ước để phát triển năng lực HS trong dạy học lịch sử Việt nam từ 1954 đến 1975 nhằm nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường phổ thông.

  pdf132p unforgottennight02 20-08-2022 5 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển năng lực nhận thức của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945) ở trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn)" là xác định các nguyên tắc, biện pháp, con đường để phát triển năng lực nhận thức của học sinh trong dạy học LS thế giới hiện đại từ 1917 đến 1945 ở trường THPT, góp phần nâng cao hiệu quả bài học LS ở trường THPT; thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt nam theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8, khoa XI.

  pdf155p unforgottennight02 20-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 30 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết đánh giá hành vi của bản thân và người khác từ đó biết điều chỉnh hành vi đúng chuẩn mực; bước đầu biết quan sát tìm hiểu về quê hương, đất nước, các hành vi ứng xử trong đời sống hằng ngày; tham gia các hoạt động phù hợp với bản thân để bảo vệ, giữ gìn đất nước, con người Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p gianghavan18 18-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nhận biết được Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam; thực hiện được nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca; hình thành và phát triển lòng yêu nước, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực khi chào cờ và át Quốc ca;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p gianghavan18 18-08-2022 7 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố tri thức, kĩ năng đã khám khá, điều chỉnh hành vi lệch chuẩn khi chào cờ và hát Quốc ca; hình thành và phát triển lòng yêu nước, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực khi chào cờ và hát Quốc ca;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p gianghavan18 18-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được một số biểu hiện của ham học hỏi; nêu được lợi ích của ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình; rèn năng lực phát triển bản thân, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của việc ham học hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p gianghavan18 18-08-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 12 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức và hình thành kĩ năng bày tỏ ý kiến, nhận xét hành vi, xử lí tình huống cụ thể; thực hiện được việc làm thể hiện sự ham học hỏi; rèn năng lực phát triển bản thân, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của việc ham học hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p gianghavan18 18-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức về ham học hỏi; vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống; thực hiện được việc làm thể hiện sự ham học hỏi; rèn năng lực phát triển bản thân, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của việc ham học hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p gianghavan18 18-08-2022 3 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 19 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố, khắc sâu những kiến thức về tích cực hoàn thành nhiệm vụ và thực hành xử lí tình huống cụ thể; nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ; hình thành và phát triển, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của tích cực hoàn thành nhiệm vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p gianghavan18 18-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Đạo đức lớp 3 sách Kết nối tri thức: Tuần 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố, khắc sâu những kiến thức về tích cực hoàn thành nhiệm vụ và vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống; hình thành và phát triển, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của tích cực hoàn thành nhiệm vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p gianghavan18 18-08-2022 3 1   Download

 • Bài viết Cơ sở lí luận về sự tham gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một làm rõ các khái niệm then chốt, những yêu cầu về mức độ sẵn sàng vào lớp Một của trẻ 5 tuổi, vai trò của gia đình, các hoạt động và phương thức mà gia đình tham gia nhằm chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp Một để phụ huynh, nhà trường, giáo viên và cán bộ quản lí các cấp bậc Mầm non, Tiểu học nhận thức đúng hơn, đầy đủ hơn về vai trò của gia đình và nhà trường, giáo viên trong việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.

  pdf6p vimaryamnawaz 04-08-2022 4 2   Download

 • Bài viết Một số giải pháp quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO trình bày việc đề xuất 5 giải pháp quản lí: Quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lí và giảng viên về sự cần thiết phải quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO; Quản lí thiết kế khung chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO;...

  pdf7p vimaryamnawaz 04-08-2022 4 1   Download

 • Bài viết Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ vào trường Tiểu học trình bày tổng quan những nghiên cứu đi trước về tính sẵn sàng đi học của trẻ mẫu giáo, những vấn đề chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một, vấn đề chuyển tiếp đối với trẻ rối loạn phổ tự kỉ và đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục chuẩn bị cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ vào trường phổ thông như: Tổ chức trò chơi, tổ chức hình thức “tiết học”, áp dụng hỗ trợ trực quan.

  pdf7p vimaryamnawaz 04-08-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo tiêu chuẩn nghề nghiệp" đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV các trường TCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo CNN nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy nghề của mình.

  pdf135p bakerboys09 01-08-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn giáo dục
p_strCode=tieuchuangiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2