intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn Giáo dục tối thiểu: Phòng ngừa, Ứng phó, Phục hồi

Chia sẻ: Loi K | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

16
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Tiêu chuẩn Giáo dục tối thiểu: Phòng ngừa, Ứng phó, Phục hồi trình bày những tiêu chuẩn cơ bản về sự tham gia của cộng đồng trong điều phối và phân tích, tiếp cận và môi trường học tập, dạy và học của giáo viên và các cán bộ đào tạo khác cũng như các chính sách giáo dục có liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn Giáo dục tối thiểu: Phòng ngừa, Ứng phó, Phục hồi

TIÊU CHUẨN GIÁO DỤC TỐI THIỂU: Phòng ngừa, Ứng phó, Phục hồi Sứ mệnh Mạng lưới liên minh giáo dục trong tình trạng khẩn cấp (INEE) là một mạng lưới mở toàn cầu gồm những người thực hiện và các nhà hoạch định chính sách hợp tác với nhau để bảo đảm mọi người đều có quyền tiếp cận giáo dục chất lượng và môi trường học tập an toàn trong các tình trạng khẩn cấp cho đến giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng. www.ineesite.org Điều phối viên INEE chịu trách nhiệm về các Tiêu chuẩn tối thiểu UNICEF – Ban Giáo dục 3 United Nations Plaza New York, NY 10017 USA minimumstandards@ineesite.org Inter-Agency Network for Education in Emergencies Réseau Inter-Agences pour l´Éducation en Situations d´Urgence La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia Rede Inter-Institucional para a Educação em Situação de Emergência TIÊU CHUẨN GIÁO DỤC TỐI THIỂU: PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, PHỤC HỒI Mạng lưới liên ngành giáo dục trong tình trạng khẩn cấp (INEE) là một mạng lưới mở toàn cầu gồm những người thực hiện và những nhà hoạch định chính sách hợp tác với nhau để bảo đảm tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận giáo dục chất lượng và môi trường học tập an toàn trong tình trạng khẩn cấp cho đến khi phục hồi. Ban Chỉ đạo INEE có nhiệm vụ lãnh đạo chung và đưa ra phương hướng hoạt động cho mạng lưới; các thành viên hiện nay của Ban Chỉ đạo gồm có Care, Quỹ Nhi đồng, Hội cứu trợ quốc tế (IRC), Quỹ giáo dục cho người tỵ nạn (Refugee education trust - RET), Tổ chức cứu trợ trẻ em, Viện Xã hội mở (OSI), UNESCO, UNHCR, UNICEF, và ngân hàng thế giới (WB). Nhóm công tác INEE về tiêu chuẩn tối thiểu đang thúc đẩy việc thực hiện bộ Tiêu chuẩn giáo dục tối thiểu: Phòng ngừa, ứng phó, phục hồi trên phạm vi toàn cầu. Nhóm công tác INEE (2009-2011) bao gồm 19 tổ chức có kinh nghiệm và chuyên môn về công tác giáo dục ở những khu vực có xung đột hoặc xẩy ra thảm họa: Học viện phát triển giáo dục (AED), ActionAid, Viện nghiên cứu Hoa Kỳ (AIR), Giáo dục cơ bản cho người tị nạn Afghanistan (BEFARe), Diễn đàn những nhà nữ giáo dục học châu Phi (FAWE), Cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ), Hội cứu trợ quốc tế (IRC), Tổ chức cứu tế và trợ giúp xã hội MaviKalem, Cơ quan phát triển Na uy (NORAD), Hội đồng tị nạn Na uy (NRC), Oxfam Novib, Plan International, Tổ chức cứu trợ trẻ em, UNESCO, UNHCR, UNICEF, Tổ chức Hỗ trợ trẻ em trong chiến tranh của Hà Lan (War Child Holland), Tổ chức giáo dục thế giới, Tổ chức chăm sóc người tị nạn ZOA (ZOA Refugee Care). INEE rất biết ơn sự ủng hộ và đóng góp cho mạng lưới kể từ khi thành lập của 41 cơ quan, tổ chức và viện nghiên cứu. Xin vui lòng truy cập websites: www.ineesite.org để xem lời cảm ơn đầy đủ. INEE chào đón tất cả những cá nhân, tổ chức quan tâm đến việc thực hiện, ủng hộ và vận động cho giáo dục trong tình trạng khẩn cấp. Những cá nhân quan tâm có thể đăng ký làm thành viên qua website của INEE: www.ineesite.org/join mà không cần nộp phí hoặc thực hiện nghĩa vụ nào. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé: www.ineesite.org hoặc liên lạc với điều phối viên INEE cho tiêu chuẩn tối thiểu ở địa chỉ minimumstandards@ineesite.org. Xuất bản lần thứ nhất: INEE 2004 Tái bản: INEE 2006 Tái bản: INEE 2009 Xuất bản lần thứ hai: INEE 2010 Điều kiện sao chép. Tài liệu này được tác giả giữ bản quyền nhưng có thể được sao chép để sử dụng cho bất kỳ mục tiêu hay phương pháp giáo dục nào. Những công việc đó cần nhận được sự cho phép chính thức của tác giả mặc dù thông thường nó sẽ được chấp nhận ngay lập tức. Đối với việc sử dụng trong những ấn phẩm khác, chuyển ngữ hay phóng tác và các trường hợp khác phải có được sự đồng ý trước bằng văn bản của người giữ bản quyền. Trình bày bởi: Creatrix Design Group, Canada. Ảnh bìa: Hội Cứu trợ quốc tế, Tổ chức cứu trợ trẻ em, Oxfarm Novib. Mục lục Giới thiệu về tiêu chuẩn tối thiểu trong giáo dục: Phòng ngừa, Ứng phó, Phục hồi ..........................................................................................2 Phần thứ nhất: Những tiêu chuẩn cơ bản ......................................................18 Sự tham gia của Cộng đồng Tiêu chuẩn 1: Sự tham gia ............................................................................................ 22 Tiêu chuẩn 2: Nguồn lực .............................................................................................. 28 Điều phối Tiêu chuẩn 1: Điều phối ................................................................................................ 31 Phân tích Tiêu chuẩn 1: Đánh giá .................................................................................................. 35 Tiêu chuẩn 2: Chiến lược Ứng phó ............................................................................ 41 Tiêu chuẩn 3: Giám sát ................................................................................................... 45 Tiêu chuẩn 4: Đánh giá độc lập ................................................................................. 48 Phần thứ hai: Tiếp cận và Môi trường học tập ...............................................52 Tiêu chuẩn 1: Tiếp cận bình đẳng ............................................................................. 55 Tiêu chuẩn 2: Bảo vệ và Sức khỏe .............................................................................. 61 Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và Dịch vụ .................................................................. 68 Phần thứ ba: Dạy và Học ...................................................................................................... 74 Tiêu chuẩn 1: Chương trình giảng dạy..................................................................... 77 Tiêu chuẩn 2: Đào tạo, Phát triển nghề nghiệp và Hỗ trợ ................................. 83 Tiêu chuẩn 3: Các quá trình hướng dẫn và Học tập ........................................... 87 Tiêu chuẩn 4: Đánh giá kết quả học tập ................................................................. 89 Phần thứ tư: Giáo viên và cán bộ đào tạo khác .............................................92 Tiêu chuẩn 1: Tuyển chọn ............................................................................................. 95 Tiêu chuẩn 2: Điều kiện làm việc ............................................................................... 98 Tiêu chuẩn 3: Hỗ trợ và Giám sát ............................................................................... 101 Phần thứ năm: Chính sách Giáo dục...............................................................104 Tiêu chuẩn 1: Soạn thảo Luật và Chính sách ......................................................... 107 Tiêu chuẩn 2: Lập kế hoạch và triển khai ................................................................ 112 Phụ lục .............................................................................................................115 Phụ lục 1: Bảng chú giải thuật ngữ .......................................................................... 115 Phụ lục 2: Các từ viết tắt ................................................................................................ 124 Phụ lục 3: Danh mục ...................................................................................................... 125 Phụ lục 4: Mẫu phản hồi ................................................................................................ 132

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2