intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín ngưỡng dân tộc

Xem 1-20 trên 284 kết quả Tín ngưỡng dân tộc
 • Những đặc điểm của hệ thống tín ngưỡng vùng đồng bằng sông Hồng cũng chính là đặc điểm của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, phản ánh đậm nét nhân sinh quan, bản sắc văn hóa của người Việt. Những loại hình tín ngưỡng phong phú và đa dạng của khu vực này đang được phục hồi với nhiều biểu hiện cả tích cực và tiêu cực. Điều đó cho thấy sự đặc sắc và sự sôi động của đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 76 1   Download

 • Tài liệu Tín ngưỡng dân gian Việt Nam: Phần 1 giúp các bạn biết được các hình thái tín ngưỡng dân gian bản địa; tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; tín ngưỡng thành hoàng, tín ngưỡng vong hồn; các hình thái tín ngưỡng dân gian của một số dân tộc ít người ở Việt Nam (người Dao, người Khơ mú Yên Bái, người Thái đen, Mường Lò).

  pdf235p thuytrang_3 28-01-2015 491 190   Download

 • Tài liệu Tín ngưỡng dân gian Việt Nam: Phần 2 do Lê Như Hoa làm chủ biên giúp các bạn nắm bắt được các hình thái tín ngưỡng giân dan của một số dân tộc ít người ở Việt Nam như người H'mông; dân tộc Tày - Nùng ở Lạng Sơn; người Chăm; người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Văn hóa và những bạn yêu thích lĩnh vực này.

  pdf198p thuytrang_3 28-01-2015 415 175   Download

 • Vài nét về người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, một số dạng thức của tín ngưỡng dân gian người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ,... là những nội dung chính trong bài viết "Một số tín ngưỡng dân gian của người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf8p thuyhuynh02 04-03-2016 102 11   Download

 • Mục tiêu chính của khóa luận là nghiên cứu về tín ngưỡng dân gian của người Thái ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p quaymax 14-08-2018 36 4   Download

 • Tín ngưỡng dân gian có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân trong khu vực: đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tinh thần của nhân dân; giáo dục truyền thống văn hóa, đạo đức, làm phong phú hệ giá trị văn hóa của dân tộc; hình thành tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, cố kết cộng đồng, củng cố tinh thần dân tộc; là môi trường nảy sinh, tích hợp và bảo tồn, chuyển tải giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian; Việt hóa các tôn giáo ngoại nhập.

  pdf6p thithi300610 09-03-2018 103 2   Download

 • Tín ngưỡng dân gian có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân trong khu vực: đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tinh thần của nhân dân; giáo dục truyền thống văn hóa, đạo đức, làm phong phú hệ giá trị văn hóa của dân tộc; hình thành tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, cố kết cộng đồng, củng cố tinh thần dân tộc; là môi trường nảy sinh, tích hợp và bảo tồn, chuyển tải giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian; Việt hóa các tôn giáo ngoại nhập.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 108 3   Download

 • Bài viết nêu lên ma thuật chủ yếu được thực hiện nhằm trừ tà bảo vệ sức khỏe cho con người, hoa màu và vật nuôi… Có thể nói, ma thuật là hiện tượng văn hóa - xã hội nhằm đem lại lợi ích tinh thần cho cộng đồng, tuy nhiên, trong một số trường hợp nó gây ra sự bất ổn cho xã hội do đặt niềm tin thái quá hoặc sử dụng ma thuật làm hại người khác.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 44 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu tín ngưỡng dân gian và giá thị lịch sử văn hóa trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p quaymax 14-08-2018 33 1   Download

 • Đề tài tập trung kháo sát của tín ngưỡng dân gian một mặt đời sống xã hội của người Cao Lan ở tỉnh Bắc Giang. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung khóa luận.

  pdf13p quaymax1 14-08-2018 46 0   Download

 • Tín ngưỡng dân gian trong đồng bào các dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc xây dựng con người mới hiện nay. Để phát huy giá trị của tín ngưỡng dân gian cần thực hiện trên tinh thần “gạn đục khơi trong” để vừa phát huy được những giá trị tốt đẹp lại vừa loại bỏ được những hủ tục lạc hậu.

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 44 1   Download

 • Bài viết này khảo sát, phân tích đặc điểm cấu tạo của các nhóm từ ngữ biểu thị hoạt động tín ngưỡng dân gian của người Việt ở Nam Bộ trong tín ngưỡng thờ Mẫu và tín ngưỡng thờ Thành Hoàng. Thông qua đó, chúng tôi góp phần khám phá ý nghĩa, vai trò của nhóm từ biểu thị tín ngưỡng trong hệ thống từ vựng tiếng Việt cũng như lí giải đặc trưng văn hóa dân tộc của con người nơi đây.

  pdf10p vivatican2711 10-02-2020 42 1   Download

 • Giải quyết mối quan hệ giữa các nền văn hoá, văn minh trong bối cảnh toàn cầu hoá đã trở thành xu thế khách quan, tất yếu luôn cần đến cách tiếp cận triết học, bởi chính cách tiếp cận này cho chúng ta thấy được cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực của một quá trình - tiếp thu những thành tựu văn hoá, văn minh nhân loại, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

  doc8p dutuandat102 03-06-2011 501 124   Download

 • Trong các loại tín ngưỡng thì tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một hình thức tín ngưỡng cơ bản và phổ biến của người Việt, bất kể họ ở đồng bằng hay miền núi, nông thôn hay thành thị, người giàu hay người nghèo…

  pdf7p meomay_12 25-12-2013 1831 131   Download

 • Trong phần 2 của Tài liệu Bản sắc văn hóa dân tộc Mảng sẽ giới thiệu đến người đọc về tín ngưỡng - phong tục, văn học - nghệ thuật dân gian của dân tộc Mảng. Hy vọng Tài liệu này sẽ góp phần giúp độc giả hiểu thêm về những nét văn hóa truyền thống phong phú và đa dạng, đậm đà bản sắc các dân tộc Việt Nam.

  pdf138p nganga_06 29-09-2015 159 37   Download

 • Thờ cúng âm hồn là một tín ngưỡng dân gian thể hiện quan niệm của người dân về thế giới quan, nhân sinh quan. Bên cạnh các loại hình tín ngưỡng khác, thờ cúng âm hồn cũng có một hệ giá trị nhằm giáo dục nhân cách sống của người Việt, đồng thời giúp thỏa mãn nhu cầu tâm linh của mỗi cá nhân, dòng tộc, cộng đồng.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 68 12   Download

 • Tín ngưỡng vòng đời của người Thái thể hiện những giá trị xã hội sâu sắc. Đó là mối quan hệ huyết thống, dòng tộc, làng xóm, khu vực và cộng đồng. Trong bài viết này trình bày những giá trị truyền thống trong tín ngưỡng vòng đời của người Thái đồng thời đặt ra vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 111 12   Download

 • Bài viết Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam trình bày: Một số vấn đề chung về tôn giáo, tín ngưỡng, các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống, các tôn giáo đã được nhà nước công nhận, ảnh hưởng tôn giáo, tính ngưỡng cùng một số xu hướng biến đổi của tôn giáo, tín ngưỡng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p baoyencute 17-04-2018 136 12   Download

 • Tày, Nùng Việt Nam và Choang ở Trung Quốc là ba dân tộc thiểu số có dân số đông, nằm trong cộng đồng dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Đây là một trong những nhóm cộng đồng lớn nhất Châu Á,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf12p mylove555 22-12-2015 103 10   Download

 • Then là một thành tố quan trọng trong văn hóa dân gian của các dân tộc Tày, Nùng. Thành tố này được sử dụng như một thể loại văn nghệ dân gian và cùng có thể được sử dụng như một loại hình tín ngưỡng dân gian,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf5p mylove555 22-12-2015 62 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tín ngưỡng dân tộc
p_strCode=tinnguongdantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2