Tính đa hình

Xem 1-20 trên 12520 kết quả Tính đa hình
 • Tham khảo tài liệu 'chương 5: tính đa hình', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt9p anhdbk 09-11-2010 83 13   Download

 • Phương thức của lớp cha khi thực hiện sẽ được thay thế bằng một phương thức của lớp con thì .phương thức này gọi là có tính đa hình. Tính đa hình giúp cho việc lập trình đơn giản và dễ mở rộng. .Để cài đặt phương thức có tính đa hình ta dùng phương thức ảo và phương thức thuần ảo.

  doc5p nhq_khtn 07-11-2013 30 4   Download

 • Sau khi tham khảo bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Phương thức ảo và tính đa hình sẽ giúp người tham khảo hiểu thêm về bài toán quản lý một danh sách các đối tượng khác kiểu, vùng chọn kiểu, phương thức ảo, phương thức thiết lập ảo, phương thức ảo thuần tuý.

  ppt38p phuongpham357 21-07-2014 48 4   Download

 • Tính đa hình T6235C gen CYP1A1 là yếu tố nguy cơ cao gây ung thư phổi trên các đối tượng người Châu Á. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xác định tính đa hình T6235C của gen CYP1A1 ở nhóm bệnh nhân ung thư phổi so với nhóm đối chứng.

  pdf8p nganga_05 27-09-2015 26 4   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 5 trình bày các kiến thức về phương thức ảo và tính đa hình. Các nội dung chính trong chương này gồm: Bài toán quản lý một danh sách các đối tượng khác kiểu, vùng chọn kiểu, phương thức ảo, phương thức thiết lập ảo, phương thức ảo thuần túy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p allbymyself_08 22-02-2016 25 2   Download

 • Nối tiếp nội dung của chương 4 trong "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng", chương 5 trình bày các nội dung: Khái niệm về tính đa hình, phương thức ảo, phương thức ảo thuần túy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt9p anhgau456 19-11-2015 27 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Phương thức ảo và tính đa hình bao gồm những nội dung về bài toán quản lý một danh sách các đối tượng khác kiểu, phương thức ảo, phương thức ảo thuần túy.

  pdf23p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 10 1   Download

 • Đa hình A4889G trên gen CYP1A1 được chỉ ra là yếu tố nguy cơ cao gây ung thư phổi trên người Châu Á. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tính đa hình A4889G của gen CYP1A1 ở nhóm bệnh nhân ung thư phổi so với nhóm đối chứng. 220 mẫu bệnh nhân ung thư phổi và 200 người không mắc bệnh ung thư được lựa chọn vào nghiên cứu.

  pdf8p sieunhansoibac5 18-04-2018 13 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định tính đa hình G4268C của gen CYP2D6 ở nhóm bệnh nhân ung thư phổi so với nhóm đối chứng. 225 mẫu bệnh nhân ung thư phổi và 200 người không mắc bệnh ung thư được lựa chọn vào nghiên cứu.

  pdf8p sieunhansoibac6 20-04-2018 11 1   Download

 • Nghiên cứu trình bày trong bài báo này về tính đa hình của gen, đặc biệt là các sai khác có khả năng ảnh hưởng đến hoạt tính lipase, là cần thiết để từ đó định hướng sàng lọc các hợp chất ức chế enzyme nhằm phát triển các hợp chất kháng khuẩn, chống viêm loét mới.

  doc6p jangni2 19-04-2018 5 1   Download

 • Bài báo này nêu lên các dẫn liệu về tính đa hình của loài bọ rùa sáu vằn Menochilus sexmaculatus (Fabricius) góp phần làm rõ sự đa dạng và phong phú về quần thể bọ rùa sáu vằn trên đồng ruộng ở vùng đồng bằng Nghệ An.

  pdf6p cathydoll3 14-02-2019 6 0   Download

 • Trong bài giảng này sẽ trình bày về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng. Các nội dung chính trong chương gồm có: Hàm ảo, hàm thuần ảo, hàm hủy ảo. Cuối bài giảng còn có các bài tập để người học có thể tự kiểm tra lại các kiến thức đã học trong bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt22p namthangtinhlang_02 05-11-2015 33 3   Download

 • Mười lăm đoạn mồi ngẫu nhiên đã được sử dụng để phân tích tính đa hình ADN cho 80 cá thể F1 của 4 cặp lai nhị nguyên trong nước và 4 cặp lai nhị nguyên nhập ngoại thì có 12/15 mồi cho tính đa hình với giá trị PIC dao động từ 0,07 (OPV6) đến 0,51 (OPP19). Số lượng các phân đoạn ADN nhân bản với mỗi mồi xê dịch từ 1 đến 9 phân đoạn. Kích thước các phân đoạn ADN được nhân bản trong khoảng từ 200 bp đến 1600 bp. Trong tổng số 99 phân đoạn ADN thu được, có...

  pdf8p leon_1 05-08-2013 38 0   Download

 • Bài viết Vai trò của đa hình rs6010620 gen RTEL1 trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm trình bày dưới đây với mục tiêu xác định tính đa hình rs6010620 của gen RTEL1 ở nhóm bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm so với nhóm chứng.

  pdf7p thuynguyen2994 17-08-2018 20 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định tính đa hình thêm 16bp ở vùng intron3 của gen TP53 trên bệnh nhân ung thư phổi bằng phương pháp PCR.

  pdf6p thanhngan2909 22-10-2018 6 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định nguy cơ gây ung thư dạ dày của đa hình đơn nucleotid rs2294008 gen PSCA. 130 bệnh nhân ung thư dạ dày và 130 người nhóm chứng được lựa chọn vào nghiên cứu. Kết quả cho thấy kiểu gen rs2294008 TT làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày 2,81 lần so với kiểu gen CC (95% CI = 1,02 - 7,74) và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày 2,69 lần (95% CI = 1,01 - 7,18) so với kiểu gen CC + CT.

  pdf7p trangcham1896 12-12-2018 2 0   Download

 • Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức và kỹ năng về tính thừa kế. Kiến thức và kỹ năng về tính đa hình. Các kiến thức về lớp trừu tượng. Kiến thức và kỹ năng về các phương thức, các thành phần static. Kiến thức và kỹ năng về tham số và các phương thức nạp chồng. Kiến thức và kỹ năng về thuộc tính.

  ppt21p tamblla1984 28-07-2010 150 38   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 3 Kế thừa đa hình nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về kế thừa, tính đa hình, lớp trừu tượng, lớp niêm phong, lớp trong lớp và giao diện.

  ppt53p xuanlan_12 26-04-2014 118 20   Download

 • Bài giảng "U lympo ác tính - Bệnh Hodgkin" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể mô tả được đặc điểm đại thể của bệnh Hodgkin ở hạch, lách, gan; mô tả được đặc điểm của tế bào Reed - Sternberg, tính đa hình thái tế bào và các đặc điểm vi thể chính của 4 típ bệnh Hodgkin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p nhansinhaoanh_03 22-10-2015 51 12   Download

 • Hai đặc điểm mạnh nhất của kế thừa đó là khả năng sử dụng lại mã chương trình và đa hình (polymorphism). Đa hình là ý tưởng “sử dụng một giao diện chung cho nhiều phương thức khác nhau”, dựa trên phương thức ảo (virtual method). Nói cách khác, Tính đa hình cho phép một thao tác có các cách xử lý khác nhau trên các đối tượng khác nhau. .

  pdf8p edwjnavan 05-10-2012 133 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tính đa hình
p_strCode=tinhdahinh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản