intTypePromotion=1
ADSENSE

Trợ cấp xã hội

Xem 1-0 trên 0 kết quả Trợ cấp xã hội
 • Giáo trình Sân khấu học đại cương (Ngành: Diễn viên kịch - điện ảnh - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nghệ thuật Sân khấu; hiểu được vai trò và tầm quan trọng của Nghệ thuật Sân khấu trong đời sống xã hội; nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của Nghệ thuật Sân khấu đối với chuyên ngành để luôn có ý thức học tập và rèn luyện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p vuhuyennhi 05-08-2022 0 0   Download

 • Tập 32 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác từ tháng Giêng 1868 đến giữa tháng Bảy 1870. Đây là thời kỳ mâu thuẫn kinh tế - xã hội ở châu Âu và Mỹ trở nên gay gắt, giai cấp tư sản đã chuyển hẳn sang phe phản cách mạng và phong trào công nhân phát triển mạnh. Một loạt đảng vô sản bắt đầu hình thành ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở châu Âu.

  pdf638p vuhuyennhi 02-08-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) giúp sinh viên có chuyên môn sâu làm kế toán tài chính tại các doanh nghiệp từ việc lập chứng từ, định khoản để ghi sổ kế toán, xử lý số liệu và tổng hợp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương;...

  pdf55p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kế toán tài chính I (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) được biên soạn nhằm giúp cho mọi đối tượng có tài liệu cơ bản để học tập, nghiên cứu nhằm đạt được trình độ chuyên sâu về kế toán. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán vật liệu công cụ dụng cụ; kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán tiền lương; kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương;...

  pdf83p hayatogokudera 18-07-2022 1 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế công cộng" nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế cơ sở lý luận để trả lời câu hỏi khi nào thì nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế và nhà nước nên can thiệp bằng công cụ gì để hỗ trợ quá trình phát triển. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: nhập môn Kinh tế công cộng; thị trường - hiệu quả và phúc lợi xã hội; thất bại của thị trường và giải pháp của chính phủ;...

  pdf100p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế công cộng" nhằm cung cấp cho sinh viên ngành kinh tế cơ sở lý luận để trả lời câu hỏi khi nào thì nhà nước nên can thiệp vào nền kinh tế và nhà nước nên can thiệp bằng công cụ gì để hỗ trợ quá trình phát triển. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội; công cụ can thiệp chủ yếu của chính phủ vào nền kinh tế; lựa chọn công cộng;...

  pdf132p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản lý nhà nước về kinh tế, các chức năng và nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế, các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước và cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf37p namkimcham10 04-07-2022 12 3   Download

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1 gồm có 6 chương như sau: Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Chương II: Khái lược về lịch sử triết học trước Mác; Chương III: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin; Chương IV: Vật chất và ý thức; Chương V: Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; Chương VI: Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf259p runordie3 27-06-2022 24 4   Download

 • Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực xã hội - Chương 1: Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vai trò và cơ sở hình thành nguồn nhân lực xã hội; các yếu tố cấu thành và chỉ tiêu đánh giá; đặc điểm của nguồn nhân lực xã hội; khái quát về quản lý nguồn nhân lực xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 6: Ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát chung về ưu đãi xã hội; nội dung chế độ ưu đãi xã hội; khái quát chung về trợ giúp xã hội; chế độ trợ giúp xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng - Chương 1: Khái quát về pháp luật tài chính ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm pháp luật tài chính ngân hàng; đối tượng và phương pháp điều chỉnh; vai trò; lịch sử hình thành;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 1   Download

 • Trong hệ thống chính trị, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Thực chất, hoạt động của báo chí là hoạt động thông tin, là phương tiện cung cấp thông tin cho các giai tầng trong xã hội, là cầu nối giữa môi trường chính trị và hệ thống chính trị. Qua thông tin trên báo chí, nhân dân có cơ sở để nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, các dự án và các văn bản pháp luật, các quá trình giám sát đối với việc thực thi quyền lực Nhà nước.

  pdf10p runordie2 06-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Quan hệ lao động - Chương 2: Đối thoại xã hội trong quan hệ lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của đối thoại xã hội trong quan hệ lao động; hình thức đối thoại xã hội trong quan hệ lao động; nội dung đối thoại xã hội trong quan hệ lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Quản lý phát triển kinh tế địa phương - Chương 6: Chiến lược phát triển kinh tế địa phương. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quan điểm và vai trò của chiến lược phát triển kinh tế địa phương; quá trình hoạch định chiến lược phát triển kinh tế địa phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: triết học và vấn đề cơ bản của triết học; triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p hidetoshidekisugi 16-06-2022 16 2   Download

 • Bài giảng Trả công lao động trong doanh nghiệp - Chương 5: Trả phúc lợi trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và sự cần thiết của trả phúc lợi trong doanh nghiệp; các loại phúc lợi trong doanh nghiệp; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phúc lợi trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 1   Download

 • Cùng với quá trình đổi mới đất nước, cơ cấu xã hội - giai cấp ở Việt Nam cũng có những biến đổi hết sức mạnh mẽ theo hướng: vai trò, vị trí của các giai cấp và tầng lớp ngày càng được khẳng định rõ hơn trong cơ cấu xã hội; chuyển từ cơ cấu xã hội - giai cấp thuần tuý “hai giai một tầng” sang cơ cấu xã hội - giai cấp với nhiều tầng lớp, giai cấp khác nhau và nội bộ cơ cấu của các giai cấp, tầng lớp cũng có sự biến đổi rất mạnh mẽ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp ở Việt Nam hiện nay" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò nhà quản trị; các cấp bậc nhà quản trị; các kỹ năng của nhà quản trị; trách nhiệm xã hội của nhà quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 3   Download

 • Tài liệu "Công nghệ in 3 chiều" cung cấp tới người đọc những thông tin cơ bản nhất về in 3D, bao gồm: lịch sử hình thành, khái niệm, các công nghệ in 3D chủ yếu, vai trò và tầm quan trọng của công nghệ in 3D, cũng như các ứng dụng, các tác động về mặt kinh tế, xã hội và khung pháp lý, các rào cản và thách thức của công nghệ sản xuất hiện đại này.

  pdf58p thanhthanh191 23-06-2022 7 1   Download

 • Cuốn sách Phương thức hoạt động ở Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam gồm nhiều bài viết là thu hoạch của mỗi cá nhân sau nhiều năm miệt mài công việc. Đề cập nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng cũng còn nhiều vấn đề trong hoạt động đa dạng của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chưa được đề cập như: Vấn đề về quản trị bảo tàng, vai trò của hợp tác quốc tế, vấn đề đào tạo, dịch vụ bảo tàng... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 chi tiết.

  pdf351p bakerboys06 08-06-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1302 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Trợ cấp xã hội
p_strCode=trocapxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2