intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập bảo hiểm và trợ cấp xã hội

Chia sẻ: Taotrongtin Tin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1.152
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 1. Chị An bị ốm và nghĩ việc từ 1/8 đến 23/8/2011. Yêu cầu tính trợ cấp BHXH của chị AN biết chị đã đóng BHXH 6 tháng. Tiền lương trong hợp đồng lao động tháng 7 là 1500.000đ/tháng và cơ quan chị nghĩ ngày CN. 2. Cũng với vd trên nhưng với hệ số lương 4.98 và phụ cấp khu vực 0.2, thâm niên vượt khung 6%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập bảo hiểm và trợ cấp xã hội

  1. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 1. Chị An bị ốm và nghĩ việc từ 1/8 đến 23/8/2011. Yêu cầu tính trợ cấp BHXH c ủa chị AN biết chị đã đóng BHXH 6 tháng. Tiền lương trong hợp đồng lao đ ộng tháng 7 là 1500.000đ/tháng và cơ quan chị nghĩ ngày CN. 2. Cũng với vd trên nhưng với hệ số lương 4.98 và ph ụ c ấp khu v ực 0.2, thâm niên v ượt khung 6%. 3. Chị Lan bị ung thư và điều trị từ 1/5/10 đến 30/6/2011.Yêu cầu tính trợ cấp ốm đau dài hạn mà chị Lan được hưởng biết rằng chị đã đóng BHXH 18 năm và ti ền l ương làm căn cứ đóng BHXH vào tháng 4/2010 với hệ số là 2,34. 4. Một người lao động bị ung thư và nghĩ việc từ 21/10/2010 đến 20/07/2011.Yêu c ầu tính trợ cấp ốm đau dài hạn của người lao động biết rằng lao động có th ời gian đóng BHXH 3 năm và hệ số lương 2,34. CHẾ ĐỘ THAI SẢN 1. Chị mai sinh con vào ngày 2/4/2011.Diễn biến tiền lương đóng BHXH các tháng tr ước khi sinh của chị như sau: 8/2010 đến 12/2010 là 2 tr/tháng 1/2011 đến 3/2011 là 3.5 tr/tháng Yêu cầu tính trợ cấp thai sản của chị Mai khi nghỉ sinh con 2. Một lao động nghỉ sinh con 2/5/2011. Diễn biến tiền lương của các tháng tr ước khi sinh như sau: 11/2010 – 2/2011 hệ số 2,34 3/2011 – 4/2011 hệ số 2,67 Yêu cầu tính trợ cấp thai sản. 3. Một lao động nữ sinh con vào ngày10/04/2011. Diễn biến ti ền lương c ủa các tháng tr ước khi sinh như sau: 9/2010 – 1/2011 hệ số 2,34 2/2011 – 4/2011 hệ số 2,67 Yêu cầu tính trợ cấp thai sản
  2. CHẾ ĐỘ TAI NAN LAO ĐỘNG & BỆNH NGHỀ NGHIỆP 1. Ông A bị TNLĐ vào 7/09/2010 và bị suy giảm khả năng lao động 24%.Tính tr ợ c ấp TNLĐ của ông biết tiền lương tháng trước khi nghỉ việc điều trị 2 triệu và thời gian đóng BHXH 8 năm 4 tháng. Ông ra viện ngày 10/05/2011 2. Bà B bị bệnh nghề nghiệp và mất sức lao động 35%.Tính trợ cấp bệnh ngh ề nghi ệp h ằng tháng, biết rằng tháng trước khi bà phát hiện bệnh là tháng 2/2011 và thời gian đóng phí BHXH là 6 năm 9 tháng 3. Ông A bị TNLĐ tháng 2/2010 với mức suy gi ảm khả năng lao đ ộng 15% (m 1=15%).Tháng 2/2011,do thương tật tái phát ông A đi giám định lại về tỷ lệ th ương tật m ới là 30%.Yêu cầu tính mức lương trợ cấp 1 lần ở lần tái giám định ông A. 4. Ông A ở ví dụ trên,ông củng có 10 năm đóng BHXH và ti ền l ương làm căn c ứ đóng BHXH tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị 2triệu. Tháng 2/2011 do vết th ương tái phát, Ông A đi giám định lại và tỷ lệ mất sức lao động m 2=35%.Yêu cầu tính mức trợ cấp hằng tháng ông 5. Ông B bị TNLĐ vào tháng5/2010 với tỷ lệ thương tật m 1= 40% được trợ cấp TNLĐ hằng tháng trong đó mức trợ cấp đóng BHXH là 802.000 đ.Tháng 7/2011 do v ết th ương tái phát ông B giám định lại và tỷ lệ thương tật là 45%.Yêu cầu tính trợ cấp hằng tháng ông B. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 1. Ông A về hưu từ tháng 10/1996, đến lúc nghĩ hưu ông đã 60 tuổi và có 26 năm 8 tháng đóng phí BHXH.Tính tỷ lệ lương hưu. 2. Ông M về hưu tháng 10/1996 lúc đó ông đã 57 tuổi và có 26 năm 2 tháng đóng BHXH.Tính tỷ lệ lương hưu.Ông M biết rằng ông bị mất sức lao động 61%. 3. Một viên chức nhà nước về hưu từ tháng 6/2004.Tính đến thời gian nghĩ hưuông có 29 năm 4 tháng đóng BHXH.Tuổi đời lúc nghĩ hưu 51 tuổi và tỷ lệ mất sức lao động 61%. 4. Bà Mai về hưu tháng 10/2015 ở 48 tuổi và có 24 năm 8 tháng đóng BHXH.Có 15 năm làm nhà nước tỷ lệ mất sức 61%. 5. Ông A về hưu tháng 10/2010 lúc đó ông 57 tuổi và thời gian đóng phí BHXH 32 năm 2 tháng .biết ông bị mất sức lao động 61%.Tính tỷ lệ. 6. Một nữ viên chức nhà nu7óc sinh ngày 2/5/1958. Bà đã nghĩ h ưu t ừ tháng 8/2010.Các thông tin liên quan bà như sau: Bắt đầu đóng BHXH 10/1986 trong đó có 7 tháng đứt quãng không đóng BHXH -
  3. Bá bị mất sức lao động 61%. - 7. Ông B đã tham gia BHXH 7/1979. Trong đó có 5 tháng đ ứt quãn không đóng BHXH.Ông b ị mất sức 61% do bị tai nạn.Bị tai nạn tháng 1/2010 và hưởng lương h ệ số 4.32 ph ụ c ấp 0.4.Tháng 12/2006 ---11/2009 hệ số lương 4.65 phụ cấp 0.4.Tháng 12/2009 đến hưu hệ số 4.98.Tính lương hưu ở thời gian nghĩ hưu và hiện nay 9/2011 8. Ông Lệnh nghĩ hưu tháng 3/2011, lúc đó ông đã 60 tu ổi và có 24 năm 6 tháng đóng BHXH.Biết rằng đóng BHXH của ông như sau: 5/2003—4/2005 hệ số 4.27 - 5/2005—4/2008 hệ số 4.58 - 5/2008—10/2009 hệ số 4triệu - 11/2009---2/2011 hệ số 5 triệu - CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT 1. Một người lao động bị TNLĐ dẫn đến tử vong . Yêu cầu tính tất cả các chế độ liên quan đến trường hợp tử vong này.Biết lúc còn sống người này nuôi d ưỡng m ẹ già 62 tu ổi và một đức con 12 tuổi đang đi học. 2. Một người lao động có 18 năm đóng BHXH bị tai nạn rủi ro dẫn đến tử vong. Yêu cầu tính tất cả các chế độ liên quan đến trường hợp tử vong này.Bi ết gia đình ông có m ẹ đang nghĩ hưu, con 10 tuổi đang đi học, 1 đứa 16 tuổi đã nghĩ học, vợ 36 tuổi. 3. Một người bắt đầu tham gia BHXH từ tháng 10/2000.Sau đó ông b ị ốm đau và chết vào tháng 10/2010.Tính các trợ cấp BHXH biết khi còn sống người lao động này nuôi d ưỡng ba,mẹ già ngoài tuổi lao động và con trai 9 tuổi đang đi học.1/tính TC mai tán phí,2/ TC tuất 1 lần,1 năm được 1.5 lương BQ. 4. Một người lao động nghĩ hưu vào tháng 10/1992 và tử vong vào tháng 8/2011, yêu c ầu tính các khoản trợ cấp biết gia đình có vợ 65 tuổi trước sống nhờ lương hưu của ông.1/ TC mai tán phí.2/ Trợ cấp hàng tháng 70% Lươngmin.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2