intTypePromotion=1
ADSENSE

Vốn đầu tư toàn xã hội

Xem 1-20 trên 256 kết quả Vốn đầu tư toàn xã hội
 • Đầu tư xây dựng thường có ảnh hưởng, tác động nhiều mặt và có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Bài viết phân tích vai trò của cơ quan thanh tra và kiểm toán Nhà nướ́c, đồng thời chỉ ra một số́ hạn chế của các cơ quan này

  pdf6p vinikolatesla 25-03-2022 3 0   Download

 • Nghị quyết 135/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của chính phủ Ai-Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 0 0   Download

 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước có vai trò quan trọng đối với quốc gia nói chung và từng địa phương nói riêng. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội. Trong những năm gần đây, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Chợ Gạo được thực hiện khá hiệu quả, nhiều công trình đầu tư đặc biệt là giao thông và thủy lợi đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  pdf5p vialexanderfleming 09-02-2022 4 1   Download

 • Bài viết cho thấy tài chính toàn diện là việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện cho mọi cá nhân, tổ chức, đặc biệt đối với người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p redemption 20-12-2021 3 0   Download

 • Nghiên cứu trình bày tài chính toàn diện (financial inclusion) hiểu khái quát nhất là việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện cho mọi thành viên trong xã hội, đặc biệt là đối với nhóm người dễ bị tổn thương nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

  pdf10p redemption 20-12-2021 13 0   Download

 • Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chính thức khai trương đi vào hoạt động từ 11/3/2003. Sau hơn 10 năm hoạt động, NHCSXH đã thực hiện tốt những mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra ban đầu là: Tập trung nguồn lực lớn, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách; tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại; huy động lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn.

  pdf12p visergeybrin 26-11-2021 25 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài cho tăng trưởng kinh tế bền vững tại thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng là thành phố có đầy đủ các điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài như vị trí chiến lược, lao động dồi dào có trình độ, chi phí đầu tư cạnh tranh và điều kiện sống an toàn, thân thiện. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Đà Nẵng hiện nay.

  pdf9p viwinter2711 18-10-2021 14 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ và góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; phân tích thực trạng môi trường đầu tư, thực trạng về việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Tiền Giang; trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng, từ đó đề ra những giải pháp đẩy mạnh việc thu hút vốn, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong điều kiện nền kinh tế Tiền Giang...

  pdf124p beloveinhouse04 27-08-2021 5 1   Download

 • Tài chính toàn diện là vấn đề được quan tâm trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu phát triển hệ thống tài chính phục vụ cho tất cả các thành viên trong xã hội, cung cấp các dịch vụ phù hợp và thuận tiện với chi phí hợp lý cho mọi cá nhân và doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Bài viết này khái quát và đánh giá vai trò của tài chính toàn diện, đồng thời phân tích ý nghĩa của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia Việt Nam.

  pdf4p vining2711 09-08-2021 11 0   Download

 • Nghiên cứu này cho thấy các tỉnh, thành của khu vực này đang đối mặt với tình trạng chậm phát triển trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển toàn xã hội. Giải pháp đề xuất bao gồm liên kết vùng, phát triển khoa học công nghệ theo hướng nông nghiệp hiện đại kết hợp với những biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

  pdf7p vining2711 09-08-2021 10 0   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu và đã xác định được 6 yếu tố tác động đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Novaland theo mức độ giảm dần bao gồm: Phòng ngừa rủi ro; dữ trự đất hàng năm; năng lực quản trị; nhận thức thương hiệu; trách nhiệm xã hội; tiếp cận nguồn vốn.

  pdf179p thiennhaikhach08 05-08-2021 6 4   Download

 • Bài viết bàn về việc triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn toàn cầu sẽ có thể là chìa khóa để giải bài toán đảm bảo vốn đầu tư công – đảm bảo cỗ xe tam mã vận hành có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p wangxinling 23-07-2021 15 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu dựa vào số liệu từ năm 2015-2018 để đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp cho hoạt động tái cơ cấu đầu tư công của Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf17p trinhthamhodang1217 07-01-2021 33 5   Download

 • Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Public private partnership - gọi tắt là PPP) trong giáo dục là một xu thế tất yếu của giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và khu vực hóa ngày càng sâu rộng, với sự dịch chuyển ngày càng năng động của các nguồn vốn con người và vốn xã hội giữa các thành phần kinh tế, các quốc gia. Bài viết phân tích sự cần thiết của hình thức PPP trong bối cảnh giáo dục Việt Nam, đồng thời chỉ ra một số thách thức của hình thức đầu tư này.

  pdf5p larachdumlanat127 18-12-2020 14 1   Download

 • Lập dự án đầu tư xây dựng công trình để chứng minh cho người quyết định đầu tư thấy được sự cần thiết, mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án; làm cơ sở cho người bỏ vốn (cho vay vốn) xem xét hiệu quả dự án và khả năng hoàn trả vốn.

  doc6p lanqiren 25-05-2020 59 2   Download

 • Năm 2019 đánh dấu bằng những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, với sự chuyển biến thực chất hơn trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, đặc biệt là sự chuyển biến về tình hình kinh tế - xã hội không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng liên tục, mà quan trọng hơn là sự phát triển đồng đều, toàn diện của tất cả các ngành, các lĩnh vực trong cả nước.

  pdf6p vishani2711 21-04-2020 29 0   Download

 • Tổng hợp bài giảng các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công của lớp 3 tuần học thứ 13 với một số nội dung: người con của Tây Nguyên; so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn; tích cực tham gia việc lớp việc trường; một số hoạt động ở trường; đêm trăng trên Hồ Tây; bảng nhân 9; mở rộng vốn từ từ địa phương, dấu chấm hỏi, chấm than...

  doc34p thuocke611 12-03-2020 36 0   Download

 • Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã đóng góp phần lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Doanh nghiệp tư nhân đóng góp 43,22% GDP và 39% vốn đầu tư toàn xã hội, tạo ra nhiều việc làm trong nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều yếu tố gây khó khăn, hạn chế vai trò động lực của kinh tế tư nhân, do đó cần thực hiện một số giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành nền tảng của mô hình phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.

  pdf4p thayboitinhyeu 05-03-2020 51 1   Download

 • Mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 6,7% GDP, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững. Năm 2018, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%, kiểm soát bội chi ngân sách ở mức 3,7%, nợ công khoảng 63,9%. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 8-10% so với năm 2017, nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 34% GDP.

  pdf7p elandorr 03-12-2019 49 3   Download

 • Bình Dương là một trong những tỉnh, thành điển hình của Việt Nam chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp nông thôn sang kinh tế công nghiệp và đô thị; cũng là địa phương điển hình trong cả nước trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Vốn FDI đã trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp to lớn vào tổng sản phẩm trên địa bàn và nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, mở rộng ngành nghề kinh tế của tỉnh.

  pdf9p kethamoi1 20-11-2019 60 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vốn đầu tư toàn xã hội
p_strCode=vondaututoanxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2