Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2

Chia sẻ: lelugu

Tài liệu tham khảo về đề thi kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán khối lớp 2.

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán lớp 2

Trường: ................................................. KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên:……………………………..
Lớp:…………………………………... Môn: Toán – Khối II

Điểm Lời phê của giáo viên Chữ ký giáo viên coi thi…………………
Đọc thành tiếng:
Đọc thầm: Chữ ký giáo viên chấm thi……………….
Viết:

Câu 1: ( 2 điểm )
a. Viết các số :
Từ 60 đến 70 : ……………………………………………………………….
Các số tròn chục bé hơn 60 : …………………………………………………..
b. Viết số :
Số liền trước của 87 : ………………..
Số liền sau của 99 : ………………..
Số lớn hơn 54 và bé hơn 56 :…………..
Số liền trước của 1 : …………..
Câu 2 : Tính nhẩm ( 1 điểm ) :
9 + 2 + 4 = ….. 8 + 2 + 7 = ……
9 + 1 + 3 = …… 8 + 3 – 5 = …….
Câu 3 : Đặt tính rồi tính : 2 điểm
24 + 36 96 – 42 80 + 15 53 – 12
Câu 4 : ( 2 điểm ) Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm .
19 + 7 ……9 + 17 9 + 6 ………5 + 9
29 + 7 ….. 48 - 8 18 + 9 …….9 + 18
Câu 5 : 1 điểm
1dm = …..cm 40 cm = ……dm
5 dm = …..cm 20 cm = ……dm
Câu 6 : 1 điểm .
Đoạn thẳng MN dài 8 cm , đoạn thẳng PQ dài hơn đoạn thẳng MN là 2cm.
a. Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng ti mét ?
Giải1
b. Vẽ đoạn thẳng PQ : ……………………………………………………
Câu 7 : 1 điểm .
Khoanh vào chữ đặt trứoc câu trả lời đúng :
Số hình tứ giác có trong hình vẽ là :
A. 2
B.3
C. 4
Hết
2
ĐÁP ÁN :
Câu 1 ;2 điểm
a. Làm đúng mỗi ý của phần a được 0,5 điểm .
60 , 61 , 62 ,63 ,64 ,65 ,66, 67 ,68 ,69 , 70 .
10 ,20 , 30, 40 ,50 .
b.Làm đúng mỗi ý được 0,25 điểm
Số liền trước của 87 là 86
Số liền sau của 99 là 100
Số lớn hơn 54 và bé hơn 56 là 55
Số liền trước 1 là 0
Câu 2 : 1 điểm .
Học sinh tính nhẩm đúng mỗi biểu thức được ghi 0,25 điểm
9 + 2 + 4 = 15 8 + 2 – 7 = 3.
9 + 1 + 3 = 13 8 + 3 – 5 = 6.
Câu 3 : 2 điểm .
Học sinh tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0,5 điểm .
'24 '80
+ +
"36 '15
'60 '95

'96 '53
- -
'42 '12
'54 '41


Câu 4 : ( 2 điểm )
Điền đúng mỗi dấu dược 0,5 điểm
19 + 7 = 9 + 17 9+6>5+9
29 + 7 < 48 – 8 18 + 9 = 9 + 18 .
Câu 5 : 1 điểm
Đúng mỗi ý được 0,25 điểm
1 dm = 10 cm 40 cm = 4 dm
5 dm = 50 cm 20 cm = 2 dm
Câu 6: 1 điểm
Bài giải :
a/ Đoạn thẳng PQ dài là ( 0,25 điểm )
8 + 2 = 10 ( cm ) ( 0,25 điểm )
Đáp số : 10 cm ( 0,25 điểm )
b/ Vẽ được đoạn thẳng PQ dài 10 cm ( 0,25 đ)
Câu 7 :1 điểm :
Khoanh vào chữ cái đúng : B.3
Hết.

3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản