Sinh học 6 - Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức - Học sinh trả lời câu hỏi: thân cây to ra do đâu? - Phân biệt được dác và dòng : tập xác định tuổi của cây qua việc đếm vòng gỗ hàng năm. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến thức. 3. Thái độ - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thực vật.

Nội dung Text: Sinh học 6 - Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU

Bài 16:

THÂN TO RA DO ĐÂUI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh trả lời câu hỏi: thân cây to ra do đâu?

- Phân biệt được dác và dòng : tập xác định tuổi của cây qua việc đếm vòng

gỗ hàng năm.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến thức.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thực vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- GV: Đoạn thân gỗ già cưa ngang (thớt gỗ tròn)

Tranh phóng to hình 15.1; 16.1; 16.2

- HS: Chuẩn bị thớt, 1 cành cây bằng lăng... dao nhỏ, giấy lau.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ
- Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của thân non?

3. Bài học

VB: HS đã biết cây dài ra do phần ngọn nhưng cây không những dài

ra mà còn to ra, vậy cây to ra do đâu?

Hoạt động 1: Xác định tầng phát sinh

Mục tiêu: HS phân biệt được tầng sinh vỏ và sinh trụ.Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV treo tranh hình 15.1 và 16.1 trả - HS quan sát tranh trên bảng, trao

lời câu hỏi: cấu tạo trong của thân đổi nhóm và ghi nhận xét vào giấy.

non như thế nào? - Yêu cầu: Phát hiện được tầng sinh

- GV lưu ý: vì ở hình 16.1 không có vỏ và sinh trụ)

phần biểu bì, nếu HS cho đó là đặc - 1 HS lên bảng trả lời chỉ trên tranh

điểm khác thì GV phải giải thích. điểm khác nhau cơ bản giữa thân non

- GV hướng dẫn HS xác định vị trí 2 và thân trưởng thành.

tầng phát sinh như SGV. - HS các nhóm tập làm theo GV, tìm

tầng sinh vỏ và sinh trụ.

- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, - HS đọc mục thông tin SGK trang

thảo luận theo nhóm 3 câu hỏi. 51, trao đổi nhóm thống nhất ý kiến,

ghi ra giấy.
- Yêu cầu:

+ Tầng sinh vỏ  sinh ra vỏ.

+ Tầng sinh trụ  sinh ra lớp mạch

rây và mạch gỗ.

- GV gọi đại diện nhóm lên chữa bài. - HS của nhóm mang mẫu của nhóm

- GV nhận xét phần trao đổi của SH lên chỉ vị trí của tầng phát sinh và

các nhóm, yêu cầu HS rút ra kết luận nội dung trả lời, nhóm khác nhận xét,

cuối cùng của hoạt động. bổ sung.Tiểu kết:

- Cây to ra nhờ tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.Hoạt động 2: Nhận biết vòng gỗ hàng năm, tập xác định tuổi cây

Mục tiêu: HS biết đếm vòng của cây gỗ, xác định tuổi cây.Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV cho HS đọc SGK, quan sát - HS đọc thông tin mục  SGK trang

hình, tập đếm vòng gỗ, thảo luận 51 mục “Em có biết” (trang 53),

theo 2 câu hỏi. quan sát hình 16.3 trao đổi nhóm.

? Vòng gỗ hàng năm là gì? tại dao có - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm
vòng gỗ sẫm và vòng gỗ sáng màu? khác nhận xét, bổ sung.

? Làm thế nào để đếm được tuổi cây?

- GV gọi đại diện 1-2 nhóm mang - Các nhóm đếm số vòng gỗ trên

miếng gỗ lên trước lớp rồi đếm số miếng gỗ củamình rồi trình bày trước

vòng gỗ và xác định tuổi cây. lớp, nhóm khác bổ sung.

- GV nhận xét và đánh giá điểm cho

nhóm có kết quả đúng.Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm dác và ròng

Mục tiêu: HS phân biệt được dác và ròng.Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu HS hoạt động độc lập - HS đọc thông tin  quan sát hình

và trả lời câu hỏi: 16.2 SGK trng 52 và trả lời 2 câu

? Thế nào là dác? Thế nào là ròng? hỏi.

? Tìm sự khác nhau giữa dác và - HS trả lời, các HS khác nhận xét,

ròng? bổ sung.

- GV nhận xét phần trả lời của HS, - HS dựa vào vị trí của dác và ròng

có thể mở rộng: Người ta chặt cây gỗ để trả lời câu hỏi (phần bong ra là

xoan rồi ngâm xuống ao, sau một dác, phần cứng chắc là ròng).
thời gian vớt lên, có hiện tượng phần

bên ngoài của thân bong ra nhiều lớp

mỏng, còn phần trong cứng chắc, Em

hãy giải thích?

? Khi làm cột nhà, làm trụ cầu, thành - Dựa vào tính chất của dác và ròng

tà vẹt (đường ray tàu hoả) người ta sẽ để trả lời (người ta dùng phần ròng

sử dụng phần nào của gỗ? để làm).

- GV chú ý giáo dục ý thức bảo vệ

cây rừng.Tiểu kết:

- Thân cây gỗ già có dác và ròng.4. Củng cố

- Gọi HS lên bảng chỉ trên tranh vị trí của tàng phát sinh, trả lời câu

hỏi: thân cây to ra do đâu?

- Xác định tuổi gỗ bằng cách nào? Xác định tuổi gỗ của miếng gỗ của

nhóm hay nhóm khác.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Tìm đọc cuốn “Vì sao? Thực vật học”, chuẩn bị thí nhiệm theo nhóm

cho bài sau SGK trang 54.

- Ôn lại phần cấu tạo và chức năng của bó mạch.

- Chú ý nhắc HS đọc trước bài 17, làm thí nghiệm (đặt cành hoa vào

nước rồi dùng dao cắt bỏ 1 đoạn trong nước để bọt khí không làm tắc mạch

dẫn).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản