intTypePromotion=3

Bài 3: CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG

Chia sẻ: Lotus_123 Lotus_123 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
92
lượt xem
14
download

Bài 3: CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đã được biết đến cách tạo và thiết kế bảng trong Access. Và bây giờ là lúc học cách thao tác trên toàn bộ các bảng. Bạn đừng nhầm khái niệm này với tính năng soạn thảo đã được biết ở chương 2 “Học Access trong 1 giờ”. Các tính năng đó chỉ đề cập đến các trường hay các bản ghi riêng lẻ trong một bảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3: CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG

 1. Bài 3 CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG
 2. Các thao tác trên đối tượng bảng Xoá  Thêm  Copy  Đổi tên 
 3. Xoá bảng Chọn bảng  1.Bấm del 2.Nhấn 3. viewdelete
 4. Thêm bảng Chọn design  Chọn new  Chọn create  table on design view
 5. Sao chép Tạo ra 1 bảng mới có cấu trúc và nội  dung tương tự Click phải copy | editcopy  Chọn paste | editpaste  đổi tên khác 
 6. Đổi tên Nhấp chuột vào phần tên  sửa tên  lại Click phảirename  Editrename 
 7. Sửa cấu trúc Từ cửa sổ table  Chọn design  Click chuột phải  chọn design
 8. Sửa cấu trúc Từ màn hình nhập liệu  Click chuột vào biểu  tượng View->design view 
 9. CẬP NHẬT BẢNG Cập nhật là những thao tác thường thực hiện  trên bảng để đảm bảo nội dung bảng luôn phù hợp với thực tế. Cập nhật gồm :  Thêm mẫu tin mới  Xóa mẫu tin đã có  Điều chỉnh mẫu tin đã có  Ngoài ra để cập nhật nhanh chóng còn :  Xem nội dung mẫu tin  Tìm kiếm theo nội dung mẫu tin 
 10. Nhập dữ liệu cho bảng Từ cửa sổ table  Chọn table  Nhấp đôi chuột  Click vào open  Click chuột phải chọn open
 11. Từ màn hình thiết kế Click chuột vào biểu  tượng View->datasheetview 
 12. Màn hình nhập
 13. Di chuyển dấu nháy khi cập nhật Phím Ý nghĩa Tab Qua phải 1 trường Shift+Tab Qua trái 1 trường Home Trường đầu tiên End Trường cuối cùng Phím Ý nghĩa Mủi tên ↑ Lên mẫu tin trên Mủi tên ↓ Xuống mẫu tin kế tiếp Page Up Lên 1 trang Page Down Xuống 1 trang Ctrl+↑ Mẫu tin đầu tiên Ctrl+↓ Mẫu tin cuối cùng
 14. Thêm mẫu tin mới Sử dụng lệnh Insert / New Record  Sử dụng biểu tượng lệnh Insert / New Record
 15. Thêm mẫu tin mới Lỗi sai khi nhập thêm mẫu tin mới  Lỗi do giá trị vừa nhập trùng với giá trị ở  mẫu tin có sẵn - thường gặp ở vùng là primary key
 16. Thêm mẫu tin mới Lỗi do bỏ trống các trường khóa chính  hoặc các trường đòi hỏi phải có giá trị Lỗi do KHÔNG NHẬP giá trị ở mẫu tin  hiện hành - thường gặp ở vùng là primary key
 17. Xóa mẫu tin
 18. Xóa mẫu tin Bấm phải chuột, chọn Delete Record  Hoặc chọn Edit/Delete Record  Hoặc chọn biểu tượng 
 19. 3. TÌM KIẾM & THAY THẾ 3.1 Lệnh Edit/Find  Tìm kiếm trong nội dung của một bảng dựa theo thông tin đã biết.  Lệnh từ menu Edit find  Phím tắt Ctrl + F  Biểu tượng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản