intTypePromotion=1

Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng - BS. Phan Kim Huệ

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
53
lượt xem
5
download

Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng - BS. Phan Kim Huệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp người học có thể liệt kê các bệnh thiếu và thừa dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng, trình bày ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng của các bệnh thiếu và thừa dinh dưỡng, phân tích nguyên nhân 1 số bệnh thiếu dinh dưỡng và nắm được 1 số biện pháp giải quyết các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bộ môn Dinh dưỡng: Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa cộng đồng - BS. Phan Kim Huệ

CÁC BỆNH THIẾU DD CÓ Ý NGHĨA<br /> CỘNG ĐỒNG<br /> <br /> Khoa YTCC<br /> BM Dinh Dƣỡng – VSATTP<br /> <br /> Bs. Phan Kim Huệ<br /> <br /> MỤC TIÊU HỌC TẬP<br /> 1. Liệt kê các bệnh thiếu và thừa dd có ý nghĩa<br /> cộng đồng<br /> 2. Trình bày ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng của<br /> các bệnh thiếu và thừa dd<br /> 3. Phân tích nguyên nhân 1 số bệnh thiếu dd<br /> 4. Trình bày 1 số biện pháp giải quyết các vấn<br /> đề dinh dƣỡng cộng đồng<br /> <br /> KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ<br /> <br /> MỘT SỐ BỆNH THIẾU & THỪA DD<br /> THƢỜNG GẶP Ở CỘNG ĐỒNG<br /> THIẾU DINH DƯỠNG<br /> <br /> THỪA DINH DƯỠNG<br /> <br /> - SDD thiếu Protein – Năng lƣợng<br /> <br /> - Thừa cân – béo phì<br /> <br /> - Thiếu Vitamin A – bệnh khô mắt<br /> - Thiếu máu thiếu sắt<br /> - Thiếu Iod – bệnh bƣớu cổ<br /> <br /> KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ<br /> <br /> SDD – THIẾU PROTEIN, NĂNG LƢỢNG<br /> <br /> KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ<br /> <br /> SUY DD – THIẾU PROTEIN, NĂNG LƢỢNG<br /> <br /> Xác định SDD nhƣ thế nào?<br /> •Chỉ số nhân trắc: tuổi, CN, CC, bề dày LMDD<br /> •Chỉ số khối cơ thể (BMI) < 18,5<br /> <br /> KHOA YTCC – ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản