intTypePromotion=1

Bài giảng Cố định gãy xương và cầm máu (Phần 2)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
274
lượt xem
71
download

Bài giảng Cố định gãy xương và cầm máu (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng cố định gãy xương và cầm máu (phần 2)', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cố định gãy xương và cầm máu (Phần 2)

  1. Các bi n ch ng 1.S c ch n thương - Do gãy xương l n ho c gãy nhi u xương ương ương ho c có nhi u t n thương ph i h p gây thương au và m t máu nhi u. - C n theo dõi M ch, Huy t áp. Ch s s c ch, (s nh p m ch trong 1 phút / s huy t áp phú tâm thu [mmHg] bình thư ng
  2. Các bi n ch ng 2.T c m ch máu do m - Là bi n ch ng tuy ít g p nhưng thư ng n ng và có nguy cơ t vong cao - Do s thuyên t c t i các mao qu n ph i b i các gi t m t t y xương (có s tăng áp l c ng t y) - G p trong các gãy xương l n, gãy nhi u xương - Thư ng i kèm v i S c ch n thương - Tri u ch ng lâm sàng cơ b n là khó th , v t v , b c r c (dù không có ch n thương ng c và s não) - Có th tìm th y m xu t huy t k t m c m t - C n c nh giác và d phòng khi có d u hi u nghi ng làm thêm các xét nghi m ch n oán - i u tr tích c c như s c ch n thương. 10
  3. Các bi n ch ng 3. Chèn ép khoang - Tri u ch ng lâm sàng c n chú ý là sưng căng và au. - au như b ng bu t và tăng khi n vào khoang ho c làm căng cơ trong khoang. - i v i các khoang có m ch máu chính có th làm m t m ch ho c m ch y u hơn - Chú ý tìm tri u ch ng 5P (Pain, Pulselessness, Pallor, Parestesie, Paralysis). N u có y và i n hình thì CEK ã n ng, có nguy cơ m t chi. Các bi n ch ng 4.T n thương m ch máu chính c a chi thương chí - C n chú ý khi ch n thương các vùng có m ch máu chính n m sát xương (vùng khoeo, khu u, nách) - D u hi u cơ b n là m t m ch vùng h lưu - L nh chi, tê, li t v n ng (5P) ch ng t t n thương ã lâu, các cơ có nguy cơ ho i t . - Phát hi n có t n thương m ch máu chính, ph i ưu tiên x trí s m (ph u thu t m ch máu) 11
  4. Các bi n ch ng 5. T n thương th n kinh chính - C n chú ý khi ch n thương các vùng có th n kinh chính n m sát xương. (TK quay, gi a, ám r i cánh tay…) - D u hi u cơ b n là m t c m giác và li t v n ng các cơ do TK chi ph i - T n thương th n kinh có th ư c gi i phóng n u n n xương s m. - T n thương th n kinh có th x y ra sau n n xương, kh p. Vì v y c n chú ý khi c pc u Các bi n ch ng 6. Nhi m trùng - Do vi trùng xâm nh p tr c ti p qua v t thương, thư ng g p trong gãy h , v t thương ph n m m, v t thương kh p. - Nhi m trùng có th x y ra sau m t th thu t, ph u thu t. Vì v y c n chú ý vô trùng. - M c t l c s m là bi n pháp t t nh t phòng, ch ng nhi m trùng. 12
  5. - Kháng sinh có vai trò h tr . - Ch n thương cơ quan v n ng c n ư c x trí c p c u và nên th c hi n úng k thu t, theo dõi sát phòng các bi n ch ng. - Ph i x trí s m các bi n ch ng. - C p c u t t các ch n thương cơ quan v n ng s giúp vi c i u tr th c th ư c thu n l i. Ph n II: C m máu v t thương 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2