intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán - TS. Hồ Bảo Quốc

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
82
lượt xem
15
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán - TS. Hồ Bảo Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán nhằm giới thiệu tổng quan, kiến trúc khách/chủ (client/server), các khái niệm căn bản của DDB, quản trị giao tác phân tán, xử lý truy vấn phân tán, an tòan và bảo mật, khôi phục sau sự cố.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán - TS. Hồ Bảo Quốc

 1. Cơ sở dữ liệu phân tán TS. Hồ Bảo Quốc Đại học khoa học tự nhiên TP.HCM
 2. Nội dung n  Giới thiệu tổng quan n  Kiến trúc khách/chủ (client/server) n  Các khái niệm căn bản của DDB n  Quản trị giao tác phân tán n  Xử lý truy vấn phân tán n  An tòan và bảo mật n  Khôi phục sau sự cố
 3. Tài liệu tham khảo n  Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tán M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez Biên dịch: Trần Đức Quang n  Principles of Distributed Database Systems M. Tamer ozsu, Patrick Valduriez n  Database systems (Design, implementation, and management Peter Rob, Carlos Coronel n  An introduction to Database systems C. J. Date
 4. Giới thiệu tổng quan
 5. Lịch sử phát triển n  1970 : Hệ thống quản lý dữ liệu tập trung n  1980 : Nhu cầu phân tán n  Xã hội n  Doanh nghiệp phân tán n  Công nghệ n  Máy tính trở thành công cụ quen thuộc n  Thông tin trở thành hàng hóa (Data WareHouse, Data Mining) n  Hàng tỉ khách (clients) (cố định/di động) và hàng triệu chủ (server) n  Sự phát triển của bộ nhớ : càng lớn, càng nhanh, càng rẽ n  Sự phát triển của máy tính n  Sự phát triển của mạng
 6. Sự phát triển của các hệ DBMS Mô Hiệu Câu truy Tính mở hình suất vấn rộng Mạng (70) Kém Tốt kém Không Quan hệ (80) Tốt Kém ? Tốt Không Đối tượng (90) Tốt Tốt Tốt Có Đối tượng – Tốt Tốt Tốt có Quan hệ (00)
 7. Sự phát triển của các ứng dụng n  Transactional : OLTP : On Line Transaction Processing n  Database Server : OLCP : On line Complex Processing n  Data WareHouse : OLAP (On Line Analytical Processing)
 8. Tại sao cần các hệ phân tán n  Các đặc trưng chính n  Phântán dữ liệu trên các máy tính độc lập n  Truyền thông qua mạng (hữu tuyến/vô tuyến) n  Ưu điểm n  Tương tác n  Hợp tác và chia sẻ tài nguyên n  Ích lợi n  Giảm chi phí n  Tăng hiệu suất và tính đáp ứng
 9. Hệ CSDL phân tán là gì ? n  CSDL phân tán là một tập hợp nhiều CSDL có liên hệ logic và được phân bổ trên một mạng máy tính n  Cơ sở dữ liệu + mạng máy tính n  Nguyên lý căn bản : Đối với người dùng, một hệ thống phân tán có vẽ giống như một hệ tập trung với một server logic
 10. Các đặc trưng 1.  Độc lập cục bộ 2.  Không phụ thuộc vào một nút trung tâm 3.  Tính đáp ứng cao 4.  Độc lập vị trí vật lý 5.  Độc lập phân mảnh (fragment) 6.  Độc lập nhân bản (replica) 7.  Xử lý câu truy vấn phân tán 8.  Quản lý giao tác phân tán 9.  Độc lập phần cứng 10.  Độc lập hệ điều hành 11.  Độc lập mạng 12.  Độc lập hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 11. Các vấn đề cần giải quyêt n  Điều khiển dữ liệu ngữ nghĩa (Semantic Data Control) n  Quản lý giao tác phân tán (Distributed Transaction Management) n  Xử lý câu truy vấn phân tán (Distributed Query Process) n  Điều khiển truy xuất đồng thời (Concurrence Control) n  Điều khiển khôi phục sau sự cố (Recovery)
 12. Kiến trúc Client/Server
 13. Kiến trúc khách/chủ (client/server) n  Định nghĩa : Kiến trúc tính tóan trong đó các xử lý được phân bổ trên máy chủ (server) và các máy khách/trạm (client) một cách hợp lý nhằm khai thác tối đa khả năng của hệ thống và tăng tính bảo mật của dữ liệu trên server n  Phân chia chức năng n  Chức năng cho « khách » n  Chức năng của « chủ » n  Mô hình hai lớp/nhiều lớp ( two level/ n-tier)
 14. Kiến trúc 2 lớp Giao diện người Chương trình ứng Hệ dùng dụng điều hành DBMS ở máy khách Phần mềm truyền thông Quan hệ Câu truy vấn SQL kết quả Phần mềm truyền thông Quản lý tự điển dữ liệu Hệ điều Tối ưu hóa câu truy vấn hành Quản lý giao tác Quản lý khôi phục sau sự cố
 15. Phân lớp chương trình ứng dụng n  Chương trình liên quan đến giao diện (interface) n  Thể hiện và kiểm sóat Form màn hình n  Tạo báo cáo (report) n  Hội thọai người – máy n  Chương trình tính tóan chức năng n  Chương trình truy cập dữ liệu của CSDL
 16. Các giải pháp khách chủ n  Giải pháp 1 Tính tóan SQL chức năng Giao diện Truy cập dữ liệu KQ Client Server
 17. Các giải pháp khách/chủ n  Giải pháp 2 SQL Giao diện Truy cập dữ liệu Tính tóan KQ Server client
 18. Các giải pháp khách chủ n  Giải pháp 3 SQL Giao diện Tính tóan 2 Tính tóan 1 KQ Truy cập dữ liệu Server Client
 19. Các giải pháp phần mềm n  Microsoft n  Windows Server n  SQL – Server n  Visual Studio n  IBM n  OS2 n  DB2 n  Java n  Open Source n  Linux n  MySQL n  Java
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2