intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cơ sở dữ liệu phân tán

Xem 1-20 trên 675 kết quả Cơ sở dữ liệu phân tán
 • Bài giảng "Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn: Chương 4 - Cơ sở dữ liệu phi quan hệ NoSQL (Phần 3)" trình bày các nội dung chính sau đây: Kiến trúc phân tán, mô hình thực thi Presto, tối ưu hóa truy vấn, thực thi truy vấn,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p gaupanda025 09-04-2024 5 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo ‘Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 năm 2023-2024 - Trường THPT Quang Trung, Quảng Nam’ dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

  pdf4p gaupanda023 03-04-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về vi tảo tại các ao nuôi cá nước ngọt của Khoa Thủy sản tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mẫu tảo được thu ở 5 ao nuôi cá trong khu thực nghiệm của Khoa để phân tích thành phần loài và tần suất bắt gặp của vi tảo nước ngọt.

  pdf10p viellison 28-03-2024 2 1   Download

 • Cơ sở dữ liệu tần suất các alen của 15 gen hệ Identifiler từ quần thể người Hoa ở các tỉnh phía Nam chưa từng được khảo sát trước đây, nhưng có ý nghĩa sâu sắc trong khoa học cũng như thực tiễn. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá và kết luận giám định, có ý nghĩa cao kể cả về khoa học và thực tiễn.

  pdf8p vilarry 12-03-2024 2 1   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nâng cao hiệu quả của hệ thống đo mưa sử dụng phương pháp quang học" được nghiên cứu với mục tiêu đề xuất biểu thức, thuật toán xử lý dữ liệu để tính đường kính và vận tốc tương đương với hình cầu của hạt mưa nhằm nâng cao chất lượng của phương pháp đo đường kính hạt bằng hai xung quang điện; hoàn thiện công nghệ bằng việc thay thế một số thành phần trong mô hình đo gốc rồi từ đó thiết kế, chế tạo thiết bị có thể hoạt động trong thực tế...

  pdf27p gaupanda015 01-03-2024 2 2   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu cách sắp xếp thích ứng đối với dữ liệu ảnh Light Field" đề xuất giải pháp sắp xếp thích ứng hình ảnh Light Field kết hợp với nén dữ liệu LF theo phương pháp mã hóa phân tán. Quy trình nén trước hết là chuyển đổi hình ảnh LF sang định dạng dữ liệu video giả lập LF (4D-LF). Để nâng cao hiệu suất nén của mã hóa WynerZiv cùng với phương pháp tiền xử lý có độ phức tạp thấp, cơ chế sắp xếp thích ứng được thực hiện để tạo chuỗi video giả lập 4D-LF dựa trên phân tích nội dung của hình ảnh LF.

  pdf6p phocuuvan0201 02-02-2024 2 1   Download

 • Bài viết này xây dựng giải pháp phân lớp dữ liệu Naive Bayes đảm bảo tính riêng tư trong kịch bản dữ liệu phân tán ngang nhiều thành viên trên cơ sở ứng dụng giao thức tính Tổng bảo mật. Giao thức đề xuất được đánh giá tính riêng tư, tính chính xác và hiệu quả tốt so với các giải pháp hiện tại.

  pdf8p vigrab 02-02-2024 2 2   Download

 • Cross-Site Scripting là một dạng tấn công phổ biến trong các ứng dụng web. Các giải pháp hiện có như dựa trên bộ lọc, phân tích động và phân tích tĩnh không hiệu quả trong việc phát hiện các cuộc tấn công XSS không xác định. Một số nghiên cứu phát hiện các cuộc tấn công XSS sử dụng học máy đã công bố có khả năng phát hiện các cuộc tấn công XSS không xác định tuy nhiên tồn tại một số vấn đề như: bộ phân loại cơ sở đơn, tập dữ liệu nhỏ và hiệu suất mô hình chưa cao.

  pdf9p visystrom 22-11-2023 5 4   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính "Đề xuất một số giải pháp khai phá dữ liệu phân tán đảm bảo tính riêng tư" được nghiên cứu với mục tiêu là: Tổng quan về khai phá dữ liệu từ nhiều nguồn có đảm bảo tính riêng tư; Các giao thức mới để khai phá dữ liệu đảm bảo tính riêng tư cho ngữ cảnh phân tán dọc và phân tán ngang.

  pdf31p vimulcahy 02-10-2023 9 5   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính "Đề xuất một số giải pháp khai phá dữ liệu phân tán đảm bảo tính riêng tư" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về khai phá dữ liệu từ nhiều nguồn có đảm bảo tính riêng tư; Các khái niệm cơ bản về mật mã và tính toán bảo mật nhiều thành viên; Đề xuất các giải pháp khai phá dữ liệu đảm bảo tính riêng tư cho mô hình dữ liệu phân tán dựa trên các giao thức tính toán bảo mật nhiều thành viên.

  pdf117p vimurdoch 02-10-2023 8 7   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với TIA portal" giới thiệu tới người đọc từ các định nghĩa cơ bản về màn hình HMI, SCADA, DCS... để giúp người đọc có cái nhìn tổng quát về hệ thống, cũng như hướng dẫn người đọc thiết kế giao tiếp giữa hệ thống SCADA với hệ thống tự động hóa (PLC), tạo tập tin chạy ứng dụng Runtime, lưu trữ dữ liệu quá trình với cơ sở dữ liệu SQL hay MS Office. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf242p thamnhuocgiai 22-09-2023 21 14   Download

 • Bài viết Tần suất kiểu gen của biến thể AGTR1 A1166C ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp trình bày việc xác định tần suất kiểu gen của biến thể gen AGTR1 A1166C ở bệnh nhân NMCT cấp để góp phần vào dữ liệu di truyền ở dân số Việt Nam.

  pdf4p vimurdoch 19-09-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở lập trình: Struct (Kiểu cấu trúc), chương này trình bày những nội dung gồm: định nghĩa kiểu cấu trúc (Struct); khai báo biến cấu trúc; truy xuất các thành phần trong cấu trúc; mảng cấu trúc; các ví dụ minh họa và bài tập;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf35p diepkhinhchau 18-09-2023 8 7   Download

 • Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất một phương pháp phát hiện bất thường để cảnh báo tấn công mạng bằng cách sử dụng bộ công cụ Elastic Stack thu thập và phân tích dữ liệu log của các ứng dụng; sau đó ứng dụng học máy và thuật toán PCA để phát hiện các hành vi, dấu hiệu, các điểm bất thường trong dữ liệu log, từ đó dự đoán các hành động của người dùng trên các ứng dụng là hành động tấn công, xâm nhập trái phép hay là hành động truy cập bình thường.

  pdf12p kimphuong1126 07-09-2023 7 5   Download

 • Bài viết Khảo sát những thông số thích hợp cho quá trình chưng cất và thành phần hóa học của tinh dầu lá tràm cừ Melaleuca cajuputi Powell bước đầu góp phần cung cấp dữ liệu khoa học của cây tràm cừ như xác định các thông số thích hợp của quá trình chưng cất để đạt hiệu suất cao nhất và xác định thành phần hóa học của tinh dầu lá tràm cừ, để lá tràm cừ có thể được tận dụng khai thác sản xuất tinh dầu.

  pdf4p viindra 06-09-2023 4 1   Download

 • Hiện nay phần lớn các nhà máy có công suất trên 100MW của Việt Nam ta được trang bị hệ thống DCS. Trong công tác vận hành hệ thống điện quốc gia, thực hiện chủ trương lớn “Chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện Quốc gia”. Bài viết trình bày việc xây dựng phương pháp xác định phụ thuộc hàm chỉ ra phần tử hư hỏng từ tập dữ liệu lớn của DCS.

  pdf8p viannee 03-08-2023 9 7   Download

 • Giáo trình "An toàn và bảo mật thông tin (Nghề: Ứng dụng phần mềm - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày các khái niệm cơ bản về an toàn thông tin và mật mã; biết quy trình thực thi an toàn thông tin trong hệ thống; phân biệt về chứng thực điện tử và một số giải pháp bảo mật khác; nắm được cấu hình hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu, chống tấn công thâm nhập trái phép...

  pdf111p kimphuong0712 09-08-2023 15 9   Download

 • Trên cơ sở tổng quan dữ liệu thứ cấp và điều tra thực tế, nghiên cứu "Các trường đại học địa phương trong công tác đào tạo giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu giáo dục STEM" giới thiệu khái quát về giáo dục STEM và các yêu cầu đặt ra để đáp ứng khả năng đào tạo giáo viên STEM, phân tích thực trạng các trường đại học địa phương và đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến công tác đào tạo giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu giáo dục STEM.

  pdf6p nhanchienthien 25-07-2023 5 2   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng lẫn nhau giữa thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán" nghiên cứu mối tương quan giữa hai thị trường dựa trên các phân tích định tính, so sánh thông qua việc sử dụng cơ sở dữ liệu của cả 2 thị trường này tại cùng các mốc thời gian là những sự kiện lớn, có thể mang lại những thông tin quan trọng về liên hệ, tác động qua lại giữa 2 thị trường này về các mặt tiêu cực, mặt tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p nhanchienthien 25-07-2023 7 5   Download

 • Mục đích của bài báo "So sánh hiệu quả của mười một phương pháp số trong phân bố tốc độ gió trên cơ sở đánh giá mức độ phù hợp cho nghiên cứu chế độ gió khu vực tỉnh Bến Tre" là cung cấp phương pháp số hiệu quả nhất cho phân bố chế độ gió ở khu vực tỉnh Bến Tre trên cơ sở phân tích và so sánh hiệu quả của mười một phương pháp số. Phân bố tốc độ gió được lựa chọn cuối cùng dựa trên nhiều tiêu chí và phân bố được đề xuất vượt trội hơn so với các mô hình tham số khác được thử nghiệm và mô tả một cách tối ưu.

  pdf10p nhanchienthien 25-07-2023 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2