intTypePromotion=1
ADSENSE

Mở rộng InfoSphere Data Architect của IBM để đáp ứng các yêu cầu mô hình hóa, tích hợp dữ liệu cụ thể của bạn, Phần 2: Xây dựng các báo cáo tùy chỉnh và các quy tắc xác nhận hợp lệ với IDA

Chia sẻ: Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

77
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu InfoSphere Data Architect của IBM (IDA) là một môi trường phát triển toàn diện để mô hình hóa và tích hợp dữ liệu. IDA cho phép người dùng khám phá, mô hình hóa, hiển thị trực quan và liên kết các tài sản dữ liệu đa dạng và phân tán. IDA là một quy trình quản lý dữ liệu theo đề xuất của IBM và được tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm Optim®, Rational và InfoSphere được xây dựng bằng Eclipse. IDA hỗ trợ mô hình hóa dữ liệu logic, vật lý, bảng chú giải, lưu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mở rộng InfoSphere Data Architect của IBM để đáp ứng các yêu cầu mô hình hóa, tích hợp dữ liệu cụ thể của bạn, Phần 2: Xây dựng các báo cáo tùy chỉnh và các quy tắc xác nhận hợp lệ với IDA

 1. Mở rộng InfoSphere Data Architect của IBM để đáp ứng các yêu cầu mô hình hóa và tích hợp dữ liệu cụ thể của bạn, Phần 2: Xây dựng các báo cáo tùy chỉnh và các quy tắc xác nhận hợp lệ với IDA Giới thiệu InfoSphere Data Architect của IBM (IDA) là một môi trường phát triển toàn diện để mô hình hóa và tích hợp dữ liệu. IDA cho phép người dùng khám phá, mô hình hóa, hiển thị trực quan và liên kết các tài sản dữ liệu đa dạng và phân tán. IDA là một quy trình quản lý dữ liệu theo đề xuất của IBM và được tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm Optim®, Rational và InfoSphere được xây dựng bằng Eclipse. IDA hỗ trợ mô hình hóa dữ liệu logic, vật lý, bảng chú giải, lưu trữ, miền và tích hợp. Khi càng có nhiều khách hàng doanh nghiệp sử dụng IDA, thì càng có thêm nhu cầu muốn mở rộng IDA để đáp ứng các yêu cầu mô hình hóa và tích hợp dữ liệu duy nhất của họ. Thay đổi tên sản phẩm Ngày 16 tháng 12 năm 2008, IBM đã công bố rằng Phiên bản 7.5.1, Rational Data Architect (Kiến trúc sư dữ liệu Rational) được đổi tên thành InfoSphere Data Architect nhằm đề cao vai trò của nó trong các công cụ của nền tảng InfoSphere (InfoSphere Foundation). Như đã đề cập trước đó, IDA dựa trên Eclipse và do đó có thể mở rộng rất nhiều bằng thiết kế bổ xung. Trong loạt bài này, hãy tìm hiểu thêm về các điểm mở rộng, các API và các nhà máy sẵn có với IDA mà bạn có thể sử dụng để mở rộng IDA. Xem cách mở rộng IDA để:  Duyệt qua và sửa đổi các mô hình IDA bằng lập trình (Phần 1).  Thêm các đặc tính mới và hiển thị chúng trong khung nhìn Properties (Phần 1).  Tạo các báo cáo mô hình tùy chỉnh (Phần 2).  Thêm các quy tắc xác nhận hợp lệ mô hình (Phần 2). Dự án BIRT của Eclipse Dự án BIRT là một phần của khung công tác Eclipse cung cấp cơ sở hạ tầng và các công cụ để thiết kế, phát triển và triển khai nội dung báo cáo cho ứng dụng Java®/J2EE của bạn. BIRT có hai thành phần chính: một trình thiết kế báo cáo và một thành phần thời gian chạy. BIRT cũng cung cấp một máy tạo biểu đồ cho phép bạn thêm các biểu đồ cho các ứng dụng của mình. (Xem phần Tài nguyên để biết thêm thông tin về BIRT). Bài này giả định bạn có kinh nghiệm phát triển trình cắm thêm Eclipse và có kiến thức cơ bản về các dự án EMF và BIRT trên Eclipse. Mã mẫu được cung cấp trong bài này được thử nghiệm trên phiên bản 7.5.1 và 7.5.2 của IDA và trên phiên bản 3.4.1 và 3.4.2 của Eclipse. Về đầu trang
 2. Tạo các báo cáo mô hình tùy chỉnh bằng BIRT Báo cáo là một tính năng quan trọng của IDA. Nó cung cấp thông tin về toàn bộ hoặc một phần của một mô hình: đó là, một danh sách các đối tượng và các mối quan hệ của chúng. Có thể sao chép, in ấn và phân phối thông tin này như một tài liệu vật lý. Các báo cáo cũng được sử dụng để cung cấp thông tin phù hợp trong nhiều tổ chức. IDA cung cấp một loạt các báo cáo hay các khuôn mẫu dựng sẵn cho các mô hình logic, vật lý, bảng chú giải, ánh xạ của bạn. BIRT đã được tích hợp và mở rộng để cung cấp các khả năng tuỳ chỉnh và báo cáo linh hoạt hơn kể từ bản RDA 7003 (phiên bản 7 bản vá lỗi 3). Tính năng báo cáo của IDA sử dụng BIRT kết hợp với thành phần ODA (Open Data Access - Truy cập dữ liệu mở). Trình điều khiển ODA và ODA của EMF Thành phần ODA là một khung công tác truy cập dữ liệu mở và linh hoạt cung cấp một cách mở rộng, thống nhất để lấy ra dữ liệu từ các nguồn dữ liệu doanh nghiệp đa dạng. BIRT cung cấp JDBC, XML, các dịch vụ Web và hỗ trợ tệp phẳng, cũng như hỗ trợ việc sử dụng mã để có quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu khác. Việc sử dụng các khung công tác ODA của BIRT cho phép bất kỳ ai muốn xây dựng hỗ trợ giao diện người dùng và hỗ trợ thời gian chạy mới cho bất kỳ loại dữ liệu dạng bảng nào. Khi sử dụng khung công tác mở rộng của ODA, các nhà phát triển Eclipse có thể tạo ra các kiểu thành phần dữ liệu mới, sẽ truy cập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu tùy chỉnh, thông qua một giao diện người dùng tương tự như các nguồn dữ liệu BIRT bên ngoài. (Xem phần Tài nguyên để biết thêm thông tin về ODA). IDA sử dụng trình điều khiển ODA của EMF được phát triển tại IBM để cho phép bạn xây dựng các truy vấn phức tạp được thực hiện trực tiếp dựa vào một nguồn EMF, ví dụ như các mô hình IDA. Khi sử dụng trình điều khiển ODA của EMF, có thể định nghĩa hoặc các cá thể mô hình của EMF hoặc các siêu mô hình Ecore như là một nguồn dữ liệu để cung cấp thông tin cấu trúc mô hình lúc thiết kế báo cáo. Vào lúc chạy (hoặc lúc xem trước), các cá thể mô hình như là một nguồn dữ liệu phải được kết buộc với báo cáo để đưa ra báo cáo dễ dàng. Trong phần này, bạn sẽ làm như sau: 1. Tạo một báo cáo và chỉ định một nguồn dữ liệu. 2. Tạo một tập dữ liệu Tables (Các bảng) được sử dụng để hiển thị các bảng trong báo cáo. 3. Tạo một báo cáo mẫu từ các báo cáo hiện có của IDA. 4. Tùy chỉnh báo cáo để thêm một cột để báo cáo về phương thức mặt nạ được sử dụng cho một cột bảng. Hãy hoàn thành các bước sau để tìm hiểu cách trình điều khiển ODA của EMF hoạt động. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh các báo cáo theo cách bạn muốn bằng cách sử dụng trình thiết kế BIRT. Bước 1. Tạo một báo cáo mới và chỉ định một nguồn dữ liệu
 3. Làm theo các bước sau để tạo một thiết kế báo cáo BIRT mới với một nguồn dữ liệu EMF: 1. Mở phối cảnh Report Design (Thiết kế báo cáo). 2. Tạo một báo cáo mới bằng cách sử dụng File > New > Report. 3. Chọn một thư mục cha mẹ và khuôn mẫu báo cáo Simple Listing (Liệt kê đơn giản) trong trình hướng dẫn báo cáo mới và nhấn Finish. 4. Nhấn chuột phải vào thư mục Data Sources (Các nguồn dữ liệu) trong Data Explorer (Trình thám hiểm dữ liệu) và chọn New Data Source (Nguồn dữ liệu mới). 5. Chọn EMF Data Source (Nguồn dữ liệu của EMF) và nhập SAMPLE Data Source vào cửa sổ New Data Source, như trong Hình 1. Hình 1. Hộp thoại nguồn dữ liệu mới 6. Nhấn Next. 7. Chọn Add để thêm tệp SAMPLE.dbm (được tạo trong Phần 1 của loạt bài này) làm cá thể dữ liệu EMF, như trong Hình 2.
 4. Hình 2. Thêm tệp SAMPLE.dbm làm cá thể dữ liệu của EMF 8. Nhấn Finish. Mô hình SAMPLE, là một cá thể của mô hình vật lý, được sử dụng trong bước 4 ở trên là nguồn dữ liệu. Như đã đề cập, bạn cũng có thể định nghĩa các siêu mô hình là nguồn dữ liệu khi thiết kế một báo cáo. Bước 2: Tạo một tập dữ liệu Tables Làm theo các bước sau để tạo một tập dữ liệu Tables dùng để lấy tất cả các bảng trong một mô hình: 1. Nhấn chuột phải vào thư mục Data Sets (Các tập dữ liệu) trong Data Explorer và chọn New Data Set. 2. Gõ vào Tables Data Set làm tên tập dữ liệu và nhấn Next. 3. Nhấn Next (Các tham số truy vấn).
 5. 4. Trong trang Row Mapping (Ánh xạ dòng), nhấn vào mũi tên đi xuống và chọn tệp sample.dbm, như trong Hình 3. Hình 3. Chọn tệp sample.dbm để duyệt trang Row Mapping Sau đó cơ sở dữ liệu, lược đồ, chỉ mục, bảng bền vững (persistent table) và các đối tượng cột đã có trong mô hình SAMPLE được liệt kê trong vùng Browse. Bạn có thể mở rộng các đối tượng trong trang này và làm quen với cấu trúc của chúng. 5. Chọn bất kỳ của các bảng bền vững trong vùng Browse, nhấn vào các nút > để thêm các biểu thức truy vấn và thiết lập kiểu truy vấn, như trong Hình 4. Hình 4. Thiết lập biểu thức truy vấn và kiểu từ một bảng bền vững trong trang Row
 6. Mapping 6. Nhấn Next. 7. Trong trang Column Mapping (Ánh xạ cột), nhấn chuột vào mũi tên đi xuống và chọn SQLTables:PersistentTable, như trong Hình 5.
 7. Hình 5. Chọn bảng bền vững để duyệt trong hộp thoại Column Mapping Điền vào cấu trúc của PersistentTable. 8. Chọn name:EString từ vùng Browse, nhấn vào nút > để thêm nó làm một truy vấn cột, như trong Hình 6.
 8. Hình 6. Thêm tên bảng bền vững làm một truy vấn cột trong hộp thoại Column Mapping 9. Nhấn Finish. 10. Nhấn Preview Results (Xem trước các kết quả). Bạn sẽ thấy một danh sách các bảng, như trong Hình 7.
 9. Hình 7. Các kết quả xem trước của tập dữ liệu 11. Nhấn OK để kết thúc. Bạn sẽ thấy SAMPLE Data Source (Nguồn dữ liệu MẪU) và Tables Data Set (Tập dữ liệu của các bảng) được tạo ra trong Data Explorer, như trong Hình 8. Hình 8. Một SAMPLE Data Source và Tables Data Set được tạo ra Bước 3: Tạo một báo cáo mẫu từ các báo cáo dựng sẵn của IDA
 10. Các báo cáo dựng sẵn do IDA cung cấp được phân loại theo kiểu mô hình mà chúng báo cáo. Mở khung nhìn Report Explorer (Trình thám hiểm báo cáo) trong Reporting (Báo cáo) và bạn có thể thấy một danh sách đầy đủ các báo cáo BIRT và các báo cáo XSLT dựng sẵn của IDA như trong Hình 9. Các báo cáo có phần mở rộng tệp .rptdesign là các báo cáo của BIRT. Các báo cáo có phần mở rộng .xsl là các báo cáo XSLT kinh điển.
 11. Hình 9. Các báo cáo dựng sẵn của IDA theo thể loại mô hình
 12. Lưu ý: Có một khuôn mẫu chuyển đổi mới, TransformationReport.rptdesign, là khuôn mẫu được xây dựng-tùy chỉnh để tạo ra các báo cáo theo đúng định dạng báo cáo ngang kiểu-excel, cung cấp khả năng sắp xếp và nhóm thông tin ở đầu ra. Ngoài ra, khuôn mẫu chuyển đổi này còn định nghĩa các phép nối qua các đối tượng mô hình dữ liệu, tạo có hiệu quả các báo cáo trên các kiểu mô hình khác nhau như các mô hình dữ liệu lô-gic và vật lý. Ví dụ, nếu bạn có một mô hình vật lý, bạn có thể tạo một báo cáo cho tất cả các đối tượng trong mô hình hoặc chỉ cho cột, ánh xạ cột, hoặc các vùng bảng bằng cách sử dụng Báo cáo mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model Report), Báo cáo cột (Column Report), Báo cáo ánh xạ cột (Column Mapping Report), hoặc Báo cáo vùng bảng (Table Space Report) được liệt kê trong thể loại Mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model). Bạn cần tạo một bản sao của một báo cáo dựng sẵn để có thể mở nó. Ví dụ, bạn có thể mở và xem xét kỹ hơn Data Source của Column Report bằng cách làm theo các bước sau: 1. Nhấn chuột phải vào Column Report trong thể loại Physical Data Model và Copy và Paste (Sao chép và dán) nó vào một dự án. 2. Mở bản sao của Column Report với Report Editor (Trình soạn thảo báo cáo) trong phối cảnh Report Design. 3. Nhấn chuột phải vào Data Source trong Data Explorer và chọn Edit (Chỉnh sửa). Bạn thấy các mô hình Ecore.ecore, db2.ecore, schema.ecore, tables.ecorem và mô hình ecore khác của SQL được liệt kê là các siêu mô hình Ecore cho thiết kế báo cáo, như trong Hình 10. Hình 10. Các siêu mô hình Ecore được định nghĩa là nguồn dữ liệu trong các báo cáo dựng
 13. sẵn Làm theo các bước sau để cấu hình và tạo một cột báo cáo cho mô hình SAMPLE mà bạn tạo ra trong Phần 1: 1. Mở Data Perspective (Phối cảnh dữ liệu), nếu nó vẫn chưa mở. 2. Nhấn Run > Report > Report Configurations (Chạy> Báo cáo> Các cấu hình báo cáo). 3. Nhấn chuột phải vào BIRT Report và chọn New trong hộp thoại Report Configurations (Các cấu hình báo cáo). 4. Gõ vào tên, thiết lập Column Report làm Built-in report (Báo cáo dựng sẵn), thêm tệp SAMPLE.dbm làm Data Source (Nguồn dữ liệu) và chọn vị trí và định dạng đầu ra, như trong Hình 11.
 14. Hình 11. Cấu hình một Column Report cho mô hình SAMPLE 5. Nhấn Report để tạo một báo cáo. Bước 4: Tùy chỉnh các báo cáo của IDA Các khách hàng IDA thường có yêu cầu riêng về nội dung và định dạng của các báo cáo mô hình của họ. IDA đã tích hợp và mở rộng BIRT của Eclipse kể từ Phiên bản 7003 của IDA để cho phép các khách hàng tùy chỉnh các báo cáo bằng cách sử dụng trình thiết kế BIRT để đáp ứng các nhu cầu riêng của họ. Vì một mô hình logic hoặc mô hình vật lý là một sự trừu tượng hóa của hệ thống thế giới thực, nên nó thường rất phức tạp và nó gồm có các khối xây dựng và các mối quan hệ. IDA đã cung cấp nhiều báo cáo dựng sẵn có thể được dùng làm các khuôn mẫu để giúp bạn bắt đầu với việc tùy chỉnh. Liệt kê báo cáo trong Hình 9 cho bạn thấy các cặp báo cáo BIRT trong đó một thành viên của cặp được gắn nhãn Blank (Còn trống) (ví dụ như Báo cáo mô hình dữ liệu vật
 15. lý- Physical Data Model Report và Báo cáo mô hình dữ liệu vật lý còn trống- Blank Physical Data Model Report). Nói chung, các báo cáo, ví dụ như các báo cáo Mô hình dữ liệu vật lý và các báo cáo Cột (Column report) có thể được áp dụng trực tiếp cho một mô hình vật lý để tạo các báo cáo, trong khi các báo cáo còn trống được sử dụng làm khuôn mẫu để tuỳ chỉnh. Bạn có thể sao chép và dán một báo cáo dựng sẵn với phần mở rộng là .rptdesign từ Report Explorer và sau đó mở mục copy trong trình thiết kế BIRT để hiển thị thiết kế báo cáo. Nếu bạn mở mục copy của Column Report, bạn tìm thấy Data Source và Data Sets đã định nghĩa, cũng như một thiết kế phần trình bày, như thể hiện trong Hình 12. Báo cáo cột còn trống (Blank Column Report) chỉ có Data Source và Data Sets đã định nghĩa. Hình 12. Báo cáo Cột Phần trình bày còn trống để bạn có thể tạo nó, như hiển thị trong Hình 13.
 16. Hình 13. Báo cáo cột còn trống Với một ví dụ tùy chỉnh báo cáo, bạn có thể cập nhật báo cáo cột để bao gồm phương thức mặt nạ, đã được thêm vào như là một đặc tính mới trong Phần 1 của loạt bài này. Bạn có thể bắt đầu tùy chỉnh hoặc từ báo cáo cột hoặc báo cáo cột còn trống. Vì tốt nhất là duy trì hầu hết các phần trình bày của các báo cáo cột, nó giúp tiết kiệm thời gian để bắt đầu từ báo cáo này. 1. Sao chép báo cáo cột, nhấn chuột phải vào thư mục mô hình dữ liệu vật lý và dán nó làm Column Report with Privacy (Báo cáo Cột có tính riêng tư) (đặt tên tệp là ColumnWithPrivacy và chọn một thư mục trong các hộp thoại báo cáo dán dữ liệu), như trong Hình 14.
 17. Hình 14. Báo cáo Cột có tính riêng tư được tạo từ Column Report 2. Nhấn đúp chuột vào Column Report with Privacy để mở nó trong trình thiết kế báo cáo BIRT. Nếu bạn đã lưu đặc tính phương thức mặt nạ là một mục eAnnotation trong Phần 1 của loạt bài này, bạn cần thêm nó vào tập dữ liệu Cột để hiển thị nó trong báo cáo của bạn. Để tạo một ánh xạ cột mới cho tập dữ liệu Cột, hãy hoàn thành các bước sau đây: 1. Nhấn chuột phải vào Column data set (Tập dữ liệu Cột) trong Data Explorer và chọn Edit, như trong Hình 15.
 18. Hình 15. Chỉnh sửa tập dữ liệu Cột 2. Chọn Column Mapping, nhấn chuột vào mũi tên đi xuống và chọn SQLTables:Column để duyệt trong hộp thoại Edit Data Set (Chỉnh sửa tập dữ liệu). Cây duyệt được hiển thị. 3. Mở rộng cây duyệt, chọn eAnnotations/details/value và nhấn vào nút > ở giữa. 4. Gõ tên là Masking Method (Phương thức mặt nạ) và nối thêm [1] vào truy vấn, như thể hiện trong Hình 16.
 19. Hình 16. Thêm ánh xạ cột bằng cách sử dụng hộp thoại Edit Data Set - Column 5. Nhấn Preview Results (Xem trước các kết quả) để xem trước các cột mới được thêm vào và nhấn OK. Ánh xạ cột của Masking Method được tạo ra cho tập dữ liệu Cột, như thể hiện trong Hình 17.
 20. Hình 17. Masking Method được tạo ra trong tập dữ liệu cột Làm theo các bước sau để thêm một trường Masking Method vào báo cáo: 1. Chèn một cột vào bên phải của cột Documentation (Tài liệu), như trong Hình 18.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2