intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đăng ký điện tử về thủ tục hành chính: Mô hình đăng ký điện tử đề xuất cho Việt Nam

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

68
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đăng ký điện tử về thủ tục hành chính: Mô hình đăng ký điện tử đề xuất cho Việt Nam bao gồm những nội dung về các điều kiện, tổng quan mô hình, tổng quan kỹ thuật, chức năng và hình thức trình bày của mô hình đăng ký điện tử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đăng ký điện tử về thủ tục hành chính: Mô hình đăng ký điện tử đề xuất cho Việt Nam

 1. Đăng ký điện tử về Thủ tục hành chính Mô hình đăng ký điện tử đề xuất cho Việt Nam Vedran Antoljak Marko Slunjski Việt Nam, 20 Tháng 4, 2009. 1
 2. Nội dung • Các điều kiện • Tổng quan mô hình • Tổng quan kỹ thuật • Chức năng và hình thức trình bày – Ví dụ 2
 3. Các điều kiện cần hoàn thành trước khi áp dụng ĐKĐT Hoàn thiện Thống kê!!! – Tất cả các TCT (87) đã nhập/ tạo xong tất cả các TTHC và các VBPL liên quan vào phần mềm Máy xén điện tử – TCTCT hoàn thành đầu vào cho khung Máy xén (thông tin các cơ quan hành chính, các thuộc tính…) – TCTCT hoàn thiện việc kiểm tra chất lượng và hoàn chỉnh tất cả hồ sơ TTHC/VBPL - Chuẩn hóa hệ thống tên TTHC được áp dụng giữa các TTHC cấp bộ và tỉnh - Điền đúng các tiêu chí chính - Thiết lập các kết nối giữa hồ sơ với các VBPL, TTHC gốc/chủ (chiều dọc), và TTHC con (chiều ngang) - Đính kèm các tài liệu liên quan tới các hồ sơ (biểu mẫu, TTHC/VBPL gốc) – Hệ thống ĐKĐT xây dựng xong và đã được kiểm tra - Các chức năng - Dịch thuật – Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông - Hệ thống an ninh - Công tác sao lưu - Các kịch bản trong trường hợp bị hỏng 3
 4. ĐKĐT – Tổng quan mô hình 4
 5. ĐKĐT là một sản phẩm đặc biệt bởi các mục tiêu của nó giúp: • Tăng cường tiếp cận (của công chúng) với thông tin pháp luật • Giảm chi phí giao dịch cho người dân và doanh nghiệp • Nâng cao tính minh bạch về pháp lý cho hệ thống kinh tế Việt Nam • Nâng cao trách nhiệm của các công chức nhà nước thông qua việc hạn chế các khả năng hiểu và thực hiện khác nhau (VD. quyền riêng) của các TTHC và VBPL • Tạo cơ sở cho việc theo dõi thường xuyên dữ liệu lịch sử của hệ thống pháp luật • Giảm thời gian cần thiết nhằm tìm kiếm các TTHC/VBPL và các TTHC/VBPL có liên quan ở cấp cao hơn hoặc thấp hơn • Tổng hợp các TTHC/VBPL hiện có, quan trọng nhất đã được dịch sang tiếng Anh Sense Consulting5
 6. ĐKĐT – Tập hợp cùng lúc tất cả các TTHC/VBPL Đặc tính của ĐKĐT: Công báo ĐKĐT • Danh mục các TTHC/VBPL hiện tại và đã hết hiệu lực • Thông tin về tất cả các TTHC/VBPL • Các văn bản luật và dưới luật • Truy cập nâng cao • Thống nhất với Công báo hàng ngày – cần cập nhật thường xuyên Các nguồn • Truy cập miễn phí qua mạng ấn bản Internet (chính thức) khác Sense Consulting6
 7. Cập nhật ĐKĐT được thực hiện qua 3 bước Rà soát và Công bố Nhập và phát triển TTHC/VBPL cập nhật hệ thống dữ liệu ĐKĐT • TTHC/VBPL được công bố • Nhập TTHC/VBPL mới • Rà soát trên góc độ kinh tế – thông qua một trình tự tiêu hoặc sửa đổi vào khung một cách có kết cấu, đơn chuẩn (VD. Trong Công pháp luật hiện hành trong hệ giản và rõ ràng báo) thống ĐKĐT • Tổng quan về 2 cấp logic – • Tập trung vào các văn bản • Cập nhật – TTHC/VBPL còn/hết hiệu lực luật và dưới luật có/hết hiệu lực • Luôn có và ổn định trên • Công bố TTHC/VBPL mới • Giữ kết nối tới các TTHC mạng Internet (giao diện web hoặc sửa đổi ở dạng văn có liên quan và các văn bản 2.0) bản/điện tử pháp luật và dưới luật khác • Tìm kiếm nâng cao theo các • Thời điểm TTHC và VBPL – Sắp xếp các đạo luật thấp tiêu chí đã định hoặc xem liên quan được công bố hơn với các đạo luật cao toàn văn chính thức có hoặc hết hiệu hơn và ngược lại • Tạo tiêu chí mới và thường lực • Giữ hoặc, nếu cần thiết, xuyên phát triển hệ thống chỉnh sửa các VBPL sao cho gọn gàng • Các hoạt động và nhiệm vụ khác Sense Consulting7
 8. Các hoạt động được thực hiện trong ĐKĐT (1) Cập nhật hệ thống • Cập nhật nội dung hệ thống ĐKĐT thông qua việc xác định các TTHC/VBPL mới ĐKĐT – các (VD. Từ Công báo), và đưa những TTHC/VBPL mới này vào hệ thống bằng cách kết nối chúng với cấu trúc ĐKĐT theo các TTHC/VBPL cao hơn (sắp xếp các TTHC/VBPL mới TTHC/VBPL có giá trị pháp lý thấp hơn vào các TTHC/VBPL cao hơn, ví dụ TTHC chủ/gốc- phiên bản tỉnh) Cập nhật hệ thống • Cập nhật nội dung của hệ thống ĐKĐT thông qua việc xác định các ĐKĐT – các TTHC/VBPL hiện hành chưa được nhập vào hệ thống đăng ký, nhưng đã được công bố (VD. Trong Công báo). Những TTHC/VBPL này sẽ được nhập TTHC/VBPL hiện tại vào hệ thống đăng ký theo cách của các TTHC/VBPL mới như trên. • Các TTHC/VBPL hết hiệu lực được xóa khỏi hệ thống đăng ký TTHC/VBPLcó Phân biệt giữa các hiệu lực và chuyển sang hệ thống đăng ký TTHC/VBPL hết hiệu lực. Tất cả TTHC/VBPL còn và hết các TTHC/VBPL – dù còn hay hết hiệu lực – đều nằm trong hệ thống đăng hiệu lực ký điện tử TTHC/VBPL nên hiển thị rất dễ dàng. • Tăng cường tính minh bạch của hệ thống pháp luật và quy phạm của Việt Nam. • Mục đích của việc phân biệt này là nhằm giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với thông tin về TTHC/VBPL mới nhất, và về khoảng thời gian TTHC/VBPL nằm trong 2 cấp logic. Tổng hợp các văn bản • Tổng hợp vào một văn bản các TTHC/VBPL cơ bản và các thay đổi quy luật phạm kể từ khi TTHC/VBPL này có hiệu lực. (tùy chọn) • Cho phép người dân/doanh nghiệp và các đối tượng khác dễ dàng tìm kiếm các phần của TTHC/VBPL có hiệu lực thông qua việc hiển thị một văn bản. • Tuy nhiên văn bản này không có giá trị pháp lý mà chỉ phục vụ cho mục đích thông tin. Sense Consulting8
 9. Các hoạt động được thực hiện trong ĐKĐT (2) Đường dẫn từ các • Lựa chọn này cho phép mở TTHC/VBPL chủ/gốc trực tiếp từ TTHC/VBPL liên TTHC/VBPL có hiệu quan. Hơn nữa, trong cửa sổ của TTHC/VBPL mẹ có đường dẫn tới các TTHC/VBPL con xuất phát từ TTHC/VBPL mẹ đó lực tới các TTHC/VBPL chỉ đạo Đường dẫn từ các • Khi tạo TTHC/VBPL mới, các TTHC/VBPL có giá trị pháp lý cùng cấp hoặc thấp TTHC/VBPL hết hiệu hơn có thể được tuyên bố đã hoàn toàn hết hiệu lực hoặc hết hiệu lực một phần • Lựa chọn này cho phép trực tiếp mở (từ cửa số TTHC/VBPL hết hiệu lực) lực tới các TTHC/VBPL TTHC/VBPL đã làm nó mất hiệu lực một phần hay toàn bộ. Hơn nữa, nếu chấm dứt hiệu lực của TTHC/VBPL mới làm mất hiệu lực một số TTHC/VBPL khác, thì cũng sẽ có các chúng đường dẫn liên kết thông báo như trên. Thông báo điện tử về • Bên cạnh thực tế tất cả những thay đổi trong hệ thống pháp lý sẽ được cập các thay đổi theo nhật trong hệ thống ĐKĐT, lựa chọn này sẽ cho phép các hiệp hội thương mại trong nước trực tiếp thông báo cho các thành viên của họ về những thay ngành/lĩnh vực (gửi đổi được kết nối tới các TTHC/VBPL liên quan tới ngành hay công ty nào đó, email trực tiếp tới các ví dụ như các hoạt động kinh doanh của họ, ngay sau khi thông tin này được công ty) xuất bản trên Công báo Mở rộng và phát triển • Lựa chọn này cho phép cơ quan đăng ký tiếp tục phát triển cấu trúc và các khả hệ thống ĐKĐT (tùy năng của hệ thống. Việc chủ động theo dõi và thu thập ý kiến góp ý của những người sử dụng hệ thống sẽ góp phần làm cải thiện cổng thông tin và các trình chọn duyệt, tạo ra những thuộc tính, các tiêu chí hay tổng quan mới. Yêu cầu đối với module về Đánh giá tác động văn bản (tùy chọn) Sense Consulting9
 10. ĐKĐT – Tổng quan kỹ thuật 10
 11. Tổng quan kỹ thuật • Giải pháp dựa trên FLOSS (Phần mềm mã nguồn mở Linux miễn phí) • Có thể chạy trên bất cứ hệ phân tán Linux, Windows hay Máy chủ Mac OS X • Được thiết kế như một ứng dụng web hiện đại • Các tiêu chuẩn được dựa trên như (XTHML, CSS, PHP, MySQL) • Bao gồm các ứng dụng đăng ký điện tử, quản lý pháp luật và quản lý nội dung trang web Sense Consulting 11
 12. Khái niệm kết nối giữa Máy xén điện tử và hệ thống Đăng ký điện tử e-Guillotine ĐKĐT Kho chứa tất cả các TTHC và - Chính phủ Việt VBPL liên 1. Nhập dữ Nam quan liệu - Doanh nghiệp - Người dân 2. Giao tiếp 12
 13. Khái niệm trao đổi dữ liệu giữa e-Guilllotine và ĐKĐT ĐKĐT (concept) 13
 14. Kiến trúc phần mềm và phần cứng ĐKĐT 14
 15. Mô hình ĐKĐT- Chức năng và giao diện đề xuất 15
 16. Các mô hình và chức năng cơ bản Đăng nhập/ Liên hệ Đăng ký ĐKĐT Người dụng có thể đăng ký để tiếp cận Các đường vơí các đặc tính của dẫn hữu ích Đăng ký điện tử (như thông báo bằng email khi có thay đổi liên quan đến cơ quan mà họ đã lựa chọn để theo dõi Tìm kiếm và xem ĐKDDT Mục yêu Các cơ quan Công báo Tham gia Tin tức thích quy đinh (tìm kiếm) Tìm kiếm nhanh Module đánh dấu Công chúng tham gia Những tin tức chung và tìm kiếm nâng Xem các quy định Nếu có một trang web để đưa ra những kinh về những mối quan cao Thông báo bằng e- theo các cơ quan ban Công báo pháp luật, nghiệm của họ về các tâm đối với công mail khi có sự hành quy định thì sẽ có mục tìm trình tự, thủ tục và ý chúng liên quan đến Tìm kiếm bằng thay đổi về nội kiếm toàn văn trên kiến chung để tạo ra đề án và các hoạt danh mục dung ĐKDDT trang web của đăng một khung pháp lý tốt động Đăng ký Điện tử người dùng đã ký điện tủ hơn Giao diện AJAX chọn theo dõi nhằm tối đa tốc độ, tiện dụng và khả năng đáp ứng Sense Consulting 16
 17. Bốn câu hỏi chính trong việc xây dựng một hệ thống ĐKĐT 1. Nhóm mục tiêu – Ai sẽ là nhóm mục tiêu chính, Chúng ta muốn ai sử dụng hệ thống ĐKĐT, họ cần gì, kỳ vọng của họ là gì… 2. Tìm kiếm – làm thế nào để tạo ra một giao diện tìm kiếm thân thiện với người sử dụng và tạo ra được một công cụ tìm kiếm mạnh, chúng ta có cần các thuộc tính và các bộ lọc không, làm sao để giảm thiểu các bước để tìm một TTHC… 3. Hiển thị - Người sử dụng muốn nhìn thấy gì khi TTHC được tìm thấy, làm sao để tạo ra một giao diện thân thiện với người sử dụng, thông tin gì sẽ được hiển thị, đường dẫn như thế nào… 4. Các hoạt động – khi người sử dụng đã tìm thấy TTHC và đã có thông tin chủ yếu về TTHC đó, người sử dụng sẽ muốn làm gì với nó và tại sao họ lại tìm kiếm: để lấy thông tin cơ bản, tải mẫu biểu, góp ý về TTHC và tuân thủ, in các bước/yêu cầu/văn bản TTHC, xem các TTHC/VBPL liên quan, tìm kiếm các trang web liên quan… 17
 18. Khái niệm kết nối của e-Guillotine và ĐKĐT NHÓM MỤC TIÊU Người dân Doanh Chính phủ TCTCT/TCT nghiệp GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ ĐKĐT NGOÀI e- TRONG e- DỤNG Guillotine Guillotine TTHC/VBPL liên quan ĐKĐT e-Guillotine NGUỒN VÀ Công báo HỆ THỐNG CSDL CƠ SỞ DỮ QUỐC GIA về LIỆU TTHC/VBPL liên quan Các nguồn ấn bản (chính thức)khác 18
 19. Giao diện tìm kiếm VIETNAM ĐKĐT về Thủ tục hành chính Tìm kiếm và Trình duyệt ĐKĐT Văn bản Tên TTHC Tất cả Bất kỳ từ nào Tất cả các từ Bộ Tỉnh Tất cả Cụm từ chính xác Có hiệu lực Khônghiệu lực Tất cả Lọc Cơ quan hành chính Lĩnh vực thống kê Cơ quan thực thi Kết quả TTHC Ngành kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh 19
 20. Giao diện kết quả tìm kiếm VIETNAM ĐKĐT về Thủ tục hành chính Kết quả tìm kiếm Tìm kiếm trong phạm vi kết quả # Tên TTHC Cơ quan hành chính Mã chính thức 1 Mở một nhà hàng Bộ Kinh tế abcd1234 2 Mở một nhà hàng Thành phố Hà Nội abcd5678 Bộ/Tỉnh 3 Mở một nhà hàng B-BXH - Bảo hiểm Xã hội abcd9113 4 Mở một nhà hàng T-AGI - An Giang abcd2597 Chơi nhạc trong một nhà 5 Bộ Kinh tế abcd1234 hàng Chơi nhạc trong một nhà 6 Thành phố Hà Nội abcd5678 hàng Chơi nhạc trong một nhà 7 B-BXH - Bảo hiểm Xã hội abcd9113 hàng Chơi nhạc trong một nhà 8 T-AGI - An Giang abcd2597 hàng 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2