intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Động mạch vùng chậu - BS. Thi Văn Gừng

Chia sẻ: Bay Bay | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

145
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Động mạch vùng chậu của BS. Thi Văn Gừng, mời các bạn tham khảo bài giảng này để hiểu rõ hơn về động mạch chậu chung; động mạch chậu trong; động mạch phân nhánh trước; động mạch phân nhánh sau; động mạch chậu ngoài; vòng tuần hoàn phụ (bàng hệ) và một số động mạch khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Động mạch vùng chậu - BS. Thi Văn Gừng

 1. Động mạch vùng chậu Bs Thi Văn Gừng Khoa CĐHA BV Chợ Rẫy
 2. Động mạch chậu chung
 3. Động mạch chậu chung
 4. Động mạch chậu chung • Kích thước • Dài # 4cm. ĐK #1cm • Đường đi • Chạy dọc theo bờ trong cơ psoas. • ĐM chậu chung phải chạy ngang qua tĩnh mạch chậu chung trái • Nhánh • Thường không • Đôi khi • nhánh đi vào cực dưới thận • một số nhánh nhỏ đến các mô xung quanh, cơ psoas, niệu quản, và dây thần kinh vùng chậu • Nhánh tận (đối diện khớp thắt lưng cùng) • động mạch chậu ngoài • động mạch chậu trong
 5. Động mạch chậu trong
 6. Động mạch chậu trong • Đường đi • Chạy ra sau vào trong • Kích thước • Dài 2,5-->3,5cm (1-->7cm). • Tỉ lệ nghịch động mạch chậu chung • Nhánh • Phân nhánh trước • Phân nhánh sau
 7. Phân nhánh trước
 8. Động mạch bàng quang trên • Cung cấp máu • Đáy bàng quang ĐM cùng giữa ĐM chủ bụng ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu chung trái • Ống dẫn tinh ĐM chậu thắt lưng Phân nhánh sau Phân nhánh trước ĐM cùng ĐM chậu ngoài • Động mạch niệu quản bên ĐM bịt ĐM rốn ĐM mông trên Cơ lê ĐM trực tràng giữa ĐM tử cung ĐM âm đạo ĐM mông ĐM bàng quang dưới dưới ĐM bàng quang trên ĐM thẹn trong Cơ cụt Khớp mu Dây chằng ụ ngồi Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) Mạc cơ bị trong ĐM thẹn trong Cơ nâng hậu môn trong ống thẹn (ống (mép cắt) Alcock)
 9. Động mạch bàng quang dưới • Cung cấp máu • Đáy bàng quang ĐM cùng giữa ĐM chủ bụng ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu chung trái • Tuyến tiền liệt ĐM chậu thắt lưng Phân nhánh sau Phân nhánh trước ĐM cùng ĐM chậu ngoài • Túi tinh bên ĐM bịt ĐM rốn ĐM mông • Niệu quản dưới trên Cơ lê ĐM trực tràng giữa • Ống dẫn tinh ĐM tử cung ĐM âm đạo ĐM mông ĐM bàng quang dưới dưới ĐM bàng quang trên ĐM thẹn trong Cơ cụt Khớp mu Dây chằng ụ ngồi Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) Mạc cơ bị trong ĐM thẹn trong Cơ nâng hậu môn trong ống thẹn (ống (mép cắt) Alcock)
 10. Động mạch trực tràng giữa • Cung cấp máu • Trực tràng đoạn thấp ĐM cùng giữa ĐM chủ bụng ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu chung trái • Túi tinh ĐM chậu thắt lưng Phân nhánh sau Phân nhánh trước ĐM cùng ĐM chậu ngoài • Tuyến tiền liệt bên ĐM bịt ĐM rốn ĐM mông • Thành bàng quang trên Cơ lê ĐM trực tràng giữa ĐM tử cung ĐM âm đạo ĐM mông ĐM bàng quang dưới dưới ĐM bàng quang trên ĐM thẹn trong Cơ cụt Khớp mu Dây chằng ụ ngồi Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) Mạc cơ bị trong ĐM thẹn trong Cơ nâng hậu môn trong ống thẹn (ống (mép cắt) Alcock)
 11. Động mạch tử cung • Cung cấp máu • Niệu quản ĐM cùng giữa ĐM chủ bụng ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu chung trái • Âm đạo ĐM chậu thắt lưng Phân nhánh sau Phân nhánh trước ĐM cùng ĐM chậu ngoài • Tử cung bên ĐM bịt ĐM rốn ĐM mông • Dây chằng rộng của tử cung trên Cơ lê ĐM trực tràng giữa • Dây chằng tròn tử cung ĐM tử cung ĐM âm đạo ĐM mông ĐM bàng quang • Các nhánh tận đi quanh co dưới dưới ĐM bàng quang trên ĐM thẹn trong tử cung trong Cơ cụt Khớp mu Dây chằng ụ ngồi Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) Mạc cơ bị trong ĐM thẹn trong Cơ nâng hậu môn trong ống thẹn (ống (mép cắt) Alcock)
 12. Động mạch âm đạo • Cung cấp máu • Âm đạo ĐM cùng giữa ĐM chủ bụng ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu chung trái • Đáy bàng quang ĐM chậu thắt lưng Phân nhánh sau Phân nhánh trước ĐM cùng ĐM chậu ngoài • Trực tràng bên ĐM bịt ĐM rốn ĐM mông trên Cơ lê ĐM trực tràng giữa ĐM tử cung ĐM âm đạo ĐM mông ĐM bàng quang dưới dưới ĐM bàng quang trên ĐM thẹn trong Cơ cụt Khớp mu Dây chằng ụ ngồi Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) Mạc cơ bị trong ĐM thẹn trong Cơ nâng hậu môn trong ống thẹn (ống (mép cắt) Alcock)
 13. Động mạch bịt • Bên trong khung chậu • Nhánh chậu ĐM cùng giữa ĐM chủ bụng ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu chung trái • Nhánh bàng quang ĐM chậu thắt lưng Phân nhánh sau Phân nhánh trước ĐM cùng ĐM chậu ngoài • Nhánh mu bên ĐM bịt ĐM rốn ĐM mông • Bên ngoài khung chậu trên Cơ lê ĐM trực tràng giữa ĐM tử cung • Nhánh cho cơ ĐM mông ĐM âm đạo ĐM bàng quang dưới dưới • Nhánh ổ cối ĐM bàng quang trên ĐM thẹn trong • Nhánh chỏm xương đùi Cơ cụt Khớp mu Dây chằng ụ ngồi Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) Mạc cơ bị trong ĐM thẹn trong Cơ nâng hậu môn trong ống thẹn (ống (mép cắt) Alcock)
 14. Động mạch thẹn trong • Cung cấp máu • Cơ quan sinh dục bên ngoài ĐM cùng giữa ĐM chủ bụng ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu chung trái ĐM chậu thắt Phân nhánh sau lưng Phân nhánh trước ĐM cùng ĐM chậu ngoài bên ĐM bịt ĐM rốn ĐM mông trên Cơ lê ĐM trực tràng giữa ĐM tử cung ĐM âm đạo ĐM mông ĐM bàng quang dưới dưới ĐM bàng quang trên ĐM thẹn trong Cơ cụt Khớp mu Dây chằng ụ ngồi Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) Mạc cơ bị trong ĐM thẹn trong Cơ nâng hậu môn trong ống thẹn (ống (mép cắt) Alcock)
 15. Động mạch mông dưới • Cung cấp máu • Các cơ của mông ĐM cùng giữa ĐM chủ bụng ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu chung trái • Cơ đùi ĐM chậu thắt lưng Phân nhánh sau Phân nhánh trước ĐM cùng ĐM chậu ngoài bên ĐM bịt ĐM rốn ĐM mông trên Cơ lê ĐM trực tràng giữa ĐM tử cung ĐM ĐM âm đạo mông ĐM bàng quang dưới dưới ĐM bàng quang trên ĐM thẹn trong Cơ cụt Khớp mu Dây chằng ụ ngồi Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) Mạc cơ bị trong ĐM thẹn trong Cơ nâng hậu môn trong ống thẹn (ống (mép cắt) Alcock)
 16. Phân nhánh sau
 17. Động mạch chậu thắt lưng Các nhánh • Nhánh thắt lưng ĐM chủ bụng ĐM cùng giữa ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu thắt ĐM chậu chung trái lưng Phân nhánh sau • Nối với động mạch thắt lưng ĐM cùng Phân nhánh trước ĐM chậu ngoài (L4-L5) bên ĐM bịt ĐM rốn ĐM mông • Cung cấp máu cho đám rối trên Cơ lê ĐM trực tràng thần kinh cùng cụt. ĐM giữa ĐM tử cung ĐM âm đạo mông ĐM bàng quang • Nhánh chậu dưới dưới ĐM bàng quang trên ĐM thẹn trong • Nối với động mạch mông Cơ cụt trên Dây Khớp mu chằng ụ ngồi Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) Mạc cơ bị trong ĐM thẹn trong Cơ nâng hậu môn trong ống thẹn (ống (mép cắt) Alcock)
 18. Động mạch cùng bên • Các nhánh • Nhánh cùng bên trên ĐM cùng giữa ĐM chủ bụng ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu chung trái • Nhánh cùng bên dưới ĐM chậu thắt lưng Phân nhánh sau Phân nhánh trước ĐM cùng ĐM chậu ngoài bên ĐM bịt ĐM rốn ĐM mông trên Cơ lê ĐM trực tràng giữa ĐM tử cung ĐM ĐM âm đạo mông ĐM bàng quang dưới dưới ĐM bàng quang trên ĐM thẹn trong Cơ cụt Khớp mu Dây chằng ụ ngồi Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) Mạc cơ bị trong ĐM thẹn trong Cơ nâng hậu môn trong ống thẹn (ống (mép cắt) Alcock)
 19. Động mạch mông trên Nhánh lớn nhất của động mạch chậu trong ĐM cùng giữa ĐM chủ bụng ĐM chậu chung phải ĐM chậu trong ĐM chậu chung trái • Các nhánh ĐM chậu thắt Phân nhánh sau lưng Phân nhánh trước ĐM cùng ĐM chậu ngoài • Nhánh nông bên ĐM bịt ĐM mông ĐM rốn trên • Nối với động mạch Cơ lê ĐM trực tràng giữa mông dưới, nhánh sau ĐM ĐM tử cung ĐM âm đạo của động mạch cùng mông ĐM bàng quang dưới dưới ĐM bàng quang trên bên ĐM thẹn trong • Nhánh sâu Cơ cụt Khớp mu Dây • Nhánh trên chằng ụ ngồi Mạc cơ bị trong Dây chằng rốn trong (ĐM rốn đã bít) • Nhánh dưới ĐM thẹn trong trong ống thẹn (ống Alcock) Cơ nâng hậu môn (mép cắt)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2