intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 8

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

137
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 8', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 8

  1. HOÁ H C ð I CƯƠNG 9- CƠ CH PH N NG Cơ ch th ái nhân lư ng phân t (SN2) CH3Br (aq) + OH- (aq) CH3OH (aq) + Br- (aq) V = k x [CH3Br][OH-] - +X YCX Y CX - Y NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  2. HOÁ H C ð I CƯƠNG 9- CƠ CH PH N NG Cơ ch th ái nhân ñơn phân t (SN1) (CH3)3C Br (aq) + OH- (aq) (CH3)3COH (aq) + Br- (aq) V = k x [(CH3)3CBr] C+ Y CX Y NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  3. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Bài t p A: Ph n ng hoá h c làm cho s a chua có năng lư ng ho t hoá b ng 43,05 kJ/mol. Hãy so sánh v n t c c a ph n ng này 30 0C và 5 0C. Ea 1 ln k = + ln A R T NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  4. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Bài t p B: Ph n ng phân hu H2O2 là ph n ng b c nh t. Năng lư ng ho t hoá Ea = 75,312 kJ/mol. Khi có m t men (enzym) xúc tác trong v t thương, năng lư ng ho t hoá ch còn là 8,368 kJ/mol. Tính xem 20 0C khi có m t men xúc tác v n t c ph n ng tăng lên bao nhiêu l n so v i khi không có xúc tác. Ea 1 ln k = + ln A R T NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  5. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Bài t p C: Ph n ng xà phòng hoá ester ethyl acetat b ng dung d ch xút 10 0C có h ng s t c ñ k = 2,38 (mol/l và min.). Tính th i gian c n ñ xà phòng hoá 50% ethyl acetat 10 0C khi tr n 1 lit dung d ch ethyl acetat 0,05 M v i: a- (1 lit NaOH 0,05M), b- (1 lit NaOH 0,10 M), c- (1 lit NaOH 0,04 M). Ph n ng xà phòng hoá ester ethyl acetat là b c II. 1 1 = kt + [a - x] a [a – x] a ln = [a – b]kt + ln [b - x] b NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  6. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Bài t p D: H ng s v n t c c a ph n ng thu n và ph n ng ngh ch c a ph n NO2 + ClNO ñư c ño t i 25 0C cho k t qu kf = 7,3 x ng: ClNO2 + NO 103 M/s và kr = 0,55 M/s. Tính h ng s cân b ng c a ph n ng. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  7. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Bài t p E: Acetaldehyde, CH3CHO b phân hu theo phương trình ñ ng h c b c II v i h ng s v n t c k = 0,334 M/s 500 0C. Tính th i gian ñ 80% acetaldehyde b phân hu v i n ng ñ ban ñ u là 0,0075 M. 1 1 = kt + [a - x] a NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2