intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Hóa đại cương

Xem 1-20 trên 1437 kết quả Giáo trình Hóa đại cương
 • Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: đại cương về hóa phân tích, nồng độ dung dịch, xử lý số liệu thực nghiệm trong phân tích, cân bằng hóa học. Cuối mỗi chương có phần bài tập và lời giải một số bài tập điển hình, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf167p bakerboys10 07-09-2022 6 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Xã hội học đại cương" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cá nhân và xã hội; Sự điều tiết của xã hội; Bất bình đẳng và phân tầng xã hội; Chuyển biến xã hội; Phương pháp nghiên cứu xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf74p viastonmartin 08-09-2022 2 1   Download

 • "Giáo trình Ngôn ngữ học đại cương" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung sau: Ngôn ngữ học đồng đại; Giá trị ngôn ngữ; Quan hệ ngữ đoạn và quan hệ liên tưởng; Cơ chế của ngôn ngữ; Ngôn ngữ học lịch đại; Loại suy và biến hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf254p viastonmartin 08-09-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Hóa học phân tích" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp phân tích hóa học; Phân tích khối lượng; Phân tích thể tích; Đại cương về sắc ký; Các phương pháp phân tích điện hóa; Sai số trong phân tích xử lý số liệu thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf138p viastonmartin 08-09-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Quản trị văn phòng cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng; công tác tổ chức trong văn phòng; quản trị lao động trong văn phòng; các nghiệp vụ cơ bản của văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p dongcoxanh10 06-09-2022 10 1   Download

 • Giáo trình Sinh học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: cơ sở hóa học của sự sống; cấu trúc tế bào; sự phân chia tế bào; sự trao đổi năng lượng của tế bào; mô và tổ chức cơ thể động vật; cơ chế kiểm soát ở động vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf59p canhdongco25 02-08-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Hóa học đại cương này giúp người học có cách nhìn khái quát về các loại dung dịch, dung dịch chất điện ly, dung dịch keo, pH dung dịch, các hợp chất hữu cơ không mang nhóm chức và có nhóm chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p canhdongco25 02-08-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Bệnh nội khoa với mục tiêu giúp các bạn có thể nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về bệnh nội khoa gia súc. Trình bày được nội dung về đại cương, chẩn đoán bệnh học, phương pháp khám bệnh gia súc, gia cầm. Phân tích được đặc điểm, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị bệnh ở các cơ quan, bộ máy trong cơ thể bệnh súc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p canhdongco25 02-08-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Hóa phân tích đại cương này được tích hợp từ môn hóa đại cương và hóa phân tích giúp người học tiếp thu những kiến thức tối thiểu cần có về hóa phân tích, có cách nhìn khái quát về các loại liên kết hóa học, dung dịch chất điện ly, dung dịch keo, pH dung dịch,các phương pháp phân tích định tính và định lượng, đồng thời nắm bắt được những phản ứng đặc trưng và dấu hiệu nhận biết các cation, các anion, các phương pháp chuẩn độ (axit-bazơ, oxi hóa khử, kết tủa).

  pdf75p canhdongco25 02-08-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Sân khấu học đại cương (Ngành: Diễn viên kịch - điện ảnh - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nghệ thuật Sân khấu; hiểu được vai trò và tầm quan trọng của Nghệ thuật Sân khấu trong đời sống xã hội; nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của Nghệ thuật Sân khấu đối với chuyên ngành để luôn có ý thức học tập và rèn luyện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p vuhuyennhi 05-08-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng) được biên soạn nhằm phục vụ cho học viên học nghề và thợ sửa chữa ô tô những kiến thức cơ bản cả về lý thuyết và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu xăng dùng bộ chế hòa khí và phun xăng điện tử. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: hệ thống cung cấp động cơ xăng (dùng chế hòa khí); bảo dưỡng và sửa chữa bộ chế hòa khí; kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa hệ thống cung cấp động cơ xăng; đại cương về hệ thống phun xăng điện tử;...

  pdf174p hayatogokudera 18-07-2022 6 3   Download

 • Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp) kết cầu gồm 8 bài và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: hệ thống cung cấp động cơ xăng (dùng chế hòa khí); bảo dưỡng và sửa chữa bộ chế hòa khí; kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa hệ thống cung cấp động cơ xăng; đại cương về hệ thống phun xăng điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p hayatogokudera 18-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế thương mại đại cương" được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và cốt lõi, mang tính tổng quan về kinh tế thương mại cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế thương mại, cũng như các chuyên ngành đào tạo khác. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học; bản chất và chức năng của thương mại; những tác động của thương mại; thương mại hàng hóa;...

  pdf95p ryomaechizen 01-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật.

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 31 5   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và tài liệu học tập cho sinh viên. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước - Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p ryomaechizen 01-07-2022 15 2   Download

 • Giáo trình "Pháp luật đại cương" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm cơ bản nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước - Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật; quy phạm pháp luật và Thực hiện pháp luật; quan hệ pháp luật; vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý;...

  pdf116p ryomaechizen 01-07-2022 16 2   Download

 • Giáo trình "Xã hội học đại cương" được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức và phương pháp nghiên cứu xã hội học hết sức cơ bản phục vụ cho giảng dạy và học tập môn học. Phần 2 của giáo trình gồm 3 chương sau, trình bày về: xã hội hóa; biến đổi xã hội; một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học chuyên biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p ryomaechizen 01-07-2022 18 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 6 bài tiếp theo, cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p ryomaechizen 01-07-2022 21 4   Download

 • Nội dung cuốn sách “Đại cương về giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính” được biên soạn thành 2 phần. Phần 1 trình bày khái quát chung về giáo dục trẻ khiếm thính. Phần này gồm có 4 chương cụ thể như sau: Chương 1 Một số vấn đề cơ bản liên quan đến khiếm thính; Chương 2 Lịch sử phát triển phương pháp dạy trẻ khiếm thính; Chương 3 Lịch sử phát triển hệ thống giáo dục trẻ khiếm; Chương 4 Lịch sử phát triển giáo dục trẻ khiếm thính Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf110p runordie1 06-06-2022 9 1   Download

 • Phần 2 cuốn “Đại cương về giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính” trình bày lịch sử giáo dục hòa nhập, can thiệp sớm và các biện pháp tổ chức giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính. Phần này gồm có 3 chương như sau: Chương 1 Lịch sử giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính; Chương 2 CTS cho trẻ khiếm thính; Chương 3 Các biện pháp tổ chức giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf149p runordie1 06-06-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Hóa đại cương
p_strCode=giaotrinhhoadaicuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2