intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương 5 - ThS. Đinh Ngọc Loan

Chia sẻ: Bạch Khinh Dạ Lưu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:70

15
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương 5 - ThS. Đinh Ngọc Loan cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm của vitamin; phân loại vitamin; các vitamin tan trong nước; vai trò của vitamin; nguồn cung cấp vitamin;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương 5 - ThS. Đinh Ngọc Loan

 1. Th.S Đinh Ngọc Loan Khoa Công Nghệ Thực Phẩm – ĐH Nông Lâm Tp. HCM
 2. 1. KHÁI NIỆM: ­ Vitamin hay sinh tố, là phân tử hửu cơ cần cho  cơ thể với một lượng rất nhỏ. ­  Vitamin  cần  cho  hoạt  động  chuyển  hóa  bình  thường của cơ thể sinh vật  ­ Có nhiều loại vitamin và chúng khác nhau về  bản chất hóa học lẫn tác dụng sinh lý .
 3. 2. PHÂN LOẠI VITAMIN: Phân loại theo tính năng hòa tan: ­ Vitamin tan trong nước.  * Vitamin nhóm B. * Vitamin C (ascorbic acid). ­ Vitamin tan trong dầu. * Vitamin A, D, E, K.
 4. Vitamin nhóm B: Nhóm giải phóng năng lượng: ­ Vitamin B1 (Thiamine). ­ Vitamin B2 (Riboflavin). ­ Vitamin B3 (Niacin). ­ Vitamin B5 (Pantothenic acid). ­ Vitamin B8 (Biotin).
 5. Vitamin nhóm B: Nhóm tạo máu: ­ Vitamin B9 (Folic acid). ­ Vitamin B12 (Cobalamin).
 6. Vitamin nhóm B: Nhóm khác: ­ Vitamin B6 (Pyridoxine, pyridoxal,  pyridoxamin).
 7. Vitamin tan trong dầu: ­ Vitamin A (retinol, beta­carotene). ­ Vitamin D (cholecalciferol). ­ Vitamin E (tocopherol). ­  Vitamin K (phylloquinone).
 8. Phân loại theo chức năng phản ứng: ­ Vitamin chuyển giao nhóm (B5, B6, B7, B9, B12 …) ­ Vitamin oxy hóa khử (B1, B2, B3, Vit C …).
 9. Vitamin Dạng coenzyme Loại phản ứng Các vitamin hòa tan trong  nước Thiamine (B1) Thyamin Pyrophaosphate (TPP) Khử carboxyl của alpha­ceto acid Riboflavin (B2) Flavin mononucleotide (FMN) PỨ Oxy hóa khử Flavin Adenin Dinucleotide (FAD) Nicotinic acid (niacin, B3) Nicotinamide Adenine  PỨ Oxy hóa khử Dinucleotide (NAD). Nicotinamide Adenine  Dinucleotide Phosphate (NADP). Pantothenic acid (B5) Coenzyme A Chuyển giao nhóm acyl Pyridoxin (B6) Pyridoxal phosphate Chuyển giao nhóm amine Biotin (B7) Adenosine Pyrophosphate Bitin Chuyển giao nhóm CO2 Folic acid (B9) Tetrahydrofolic acid (THF) Chuyển giao nhóm monocarbon Cobalamin (B12) Deoxyadenosylcobalamin Chuyển giao nhóm methyl Methylcobalamin Acid ascorbic (vit C) Phản ứng hydroxyl hóa Các vitamin tan trong  d ầu Vit A (retinol) Vit D (cholecalciferol) 1,25­Dihydroxychoecalciferol Vit E (tocoferol)
 10. CÁC VITAMIN TAN TRONG NƯỚC: VITAMIN B1 ( THIAMIN, ANEURIN ) Goác Pyrimidin Goác Thiazol      Thiamin
 11. Vitamin B1 Vai trò:  Vitamin B1 đóng vai trò quan trọng trong  việc tạo ra năng lượng cần thiết cho các hoạt  động chức năng của con người. Đồng hoá đường:   Vitamin B1 cần thiết cho việc tạo ra một loại  enzym (tham gia vào thành phần của coenzyme)  quan trọng tham gia vào quá trình chuyển hoá  đường và quá trình phát triển của cơ thể. 
 12. Thiamine pyrophosphate (Coenzym enzym pyruvat dehydrogenese) Acid pyruvic Pyrophophate
 13. Vitamin B1 Vai trò:  Nhân tố ngon miệng:   kích thích sự tạo thành một loại enzyme  tham gia vào quá trình đồng hoá thức ăn,  kích thích cảm giác thèm ăn.  Sự cân bằng về thần kinh:   Vitamin B1 tham gia điều hòa quá trình  dẫn truyền các xung tác thần kinh, kích  thích hoạt động trí óc và trí nhớ
 14. Nguoàn thu nhaän. ­ Naám men, caùm, gan,  thaän, tim, söõa… ­ Toàn tröõ nguõ coác  cuõng hao toån  vitamin B1: 20%/naêm
 15. Nhu caàu. ­ Tuøy thuoäc:  Troïng löôïng cô theå, tuoåi taùc. Löôïng thöùc aên. Thaønh phaàn thöùc aên. Phöông thöùc lao ñoäng. ­ Trung bình 2 mg/ ngaøy/ ngöôøi.  
 16. VITAMIN B2: RIBOFLAVIN Tính chaát. Dễ bị phân hủy bởi ánh sáng và oxy  không khí. Là thành phần cấu tạo của 2  coenzyme: FMN và FAD
 17. Công thức cấu tạo Vitamin B2
 18. Coenzym FAD (flavin adenine dinucleotide
 19. Coenzym dẫn xuất từ Vitamin B2 :     FMN &FAD
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=15

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2