intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa chương trình bồi dưỡng KTQLNN ngạch chuyên viên

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
213
lượt xem
61
download

Bài giảng Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa chương trình bồi dưỡng KTQLNN ngạch chuyên viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa chương trình bồi dưỡng KTQLNN ngạch chuyên viên trình bày về một số vấn đề chung về tiểu luận giải quyết tình huống QLNN; cấu trúc chung của tiểu luận tình huống; trình tự và nội dung viết tiểu luận tình huống; yêu cầu về hình thức trình bày tiểu luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa chương trình bồi dưỡng KTQLNN ngạch chuyên viên

 1. HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KTQLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN Tháng 11 - 2014    
 2. I. Một số vấn đề chung về tiểu luận giải quyết tình huống QLNN 1. Tình huống QLNN là gì? Tình huống QLNN là một sự kiện, vụ việc xảy ra trong đời sống xã hội đòi hỏi cơ quan, cán bộ, công chức có thẩm quyền, trách nhiệm phải xem xét, phân tích tìm ra phương án giải quyết nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước    
 3. 2. Mục đích, yêu cầu của việc viết tiểu luận theo tình huống  Kiểm  tra,  đánh  giá  kiến  thức  cơ  bản  của  học  viên sau khóa học bồi dưỡng   Kiểm  tra,  đánh  giá  kỹ  năng  của  học  viên  về  phân  tích,  giải  quyết  các  tình  huống  phát  sinh  trong hoạt động quản lý nhà nước  Giúp học viên nắm vững và vận dụng đúng đắn,  hợp  lý  đường  lối,  chủ  trương  của  Đảng,  chính  sách,  pháp  luật  của  nhà  nước  vào  giải  quyết  các vụ việc, tình huống cụ thể trong thực tiễn  Cung  cấp  những  kinh  nghiệm,  đề  xuất  những  kiến  nghị  cho  cấp  có  thẩm  quyền  để nâng cao  hiệu lực và hiệu quả QLNN    
 4. II. Cấu trúc chung của tiểu luận tình huống Mở đầu I. Mô tả tình huống II. Phân tích nguyên nhân và hậu quả từ tình  huống  III. Xác định mục tiêu xử lý tình huống IV. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án  giải quyết tình huống V. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án giải  quyết tình huống VI. Kết luận và kiến nghị, đề xuất (nếu có)    
 5. III. Trình tự và nội dung viết tiểu luận tình huống    
 6. 1. Phần mở đầu  Phần này nhằm thể hiện sự cần thiết và  lý do lựa chọn tình huống  Nên viết ngắn gọn (trong khoảng 1 trang)    
 7. 2. Mô tả tình huống    Là việc kể lại (viết lại) câu chuyện về một  sự  kiện,  vụ  việc  nào  đó  đã  xảy  ra  trong  đời  sống  xã  hội  phát  sinh  yêu  cầu  tác  động quản lý hành chính nhà nước    
 8. Một số lưu ý trong phần mô tả tình huống  Tình  huống  được  mô  tả  có  thể  là  tình  huống  diễn  ra  trong  thực  tế,  tình  huống  hư  cấu  hoặc  kết  hợp  giữa  thực  tế  và  hư  cấu  nhưng  phải  gắn  với  thực  tiễn  và  thể  hiện  được  yêu  cầu  phát  sinh  tác  động  quản lý hành chính nhà nước.    
 9.  Nên mô tả tình huống theo lối kể chuyện để  tạo  sự  hấp  dẫn,  lôi  cuốn  nhưng  cần  đảm  bảo văn phong, ngôn ngữ hành chính.  Cần  thể  hiện  rõ  ràng,  chặt  chẽ,  hợp  lý  về  nhân  vật,  thời  gian,  không  gian  diễn  ra  tình  huống  Sự  kiện,  vụ  việc  được  mô  tả  trong  tình  huống phải xuất hiện các vấn đề đòi hỏi cơ  quan, cán bộ, công chức nhà nước phân tích  và  tìm  ra  các  phương  án,  biện  pháp  giải  quyết phù hợp    
 10.  Các vấn đề mà tình huống đặt ra cần gợi  mở  ra  nhiều  phương  án  giải  quyết.  Cố  gắng  tránh  các  tình  huống  chỉ  có  một  cách  giải  quyết  duy  nhất  đúng  hoặc  tình  huống  quá  đơn  giản  mà  sau  khi  đọc  đã  thấy ngay cách giải quyết  Việc mô tả tình huống cần chi tiết, cụ thể,  làm nổi bật những yêu cầu tác động quản  lý  nhà  nước  nhưng  không  nên  quá  dài  hoặc sa vào kể lể những tình tiết vụn vặt  không  cần  thiết  (chỉ  nên  trong  khoảng  2  đến 4 trang).     
 11. Những trường hợp mô tả tình huống không phù hợp trong tiểu luận tình huống ­ Tường thuật lại một sự kiện, vụ việc đã  được giải quyết xong, không còn phát sinh  nhu cầu tác động quản lý hành chính nhà  nước ­  Nội dung tình huống quá xa rời thực tế ­  Nội dung tình huống được mô tả không  liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản  lý hành chính nhà nước.    
 12. 3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả từ tình huống  Đây  là  nội  dung  quan  trọng của  quá trình xử lý  tình  huống,  thể  hiện  trình  độ  lý  luận,  chuyên  môn, kỹ năng nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm  thực tiễn của học viên. Làm tốt nội dung này là  cơ  sở  để  xây  dựng,  phân  tích  và  lựa  chọn  phương  án  giải  quyết  tình  huống  cũng  như  đề  xuất các kiến nghị đúng đắn, hợp lý  Việc phân tích các nguyên nhân và hậu quả của  tình huống là hết sức đa dạng gắn với mỗi tình  huống.  Tuy  nhiên  có  thể  định  hướng  phân  tích  nguyên  nhân  và  hậu  quả  của  tình  huống  như  sau:    
 13. 3.1. Nguyên nhân    Có thể có nhiều nguyên nhân làm phát sinh tình  huống nhưng nên chia thành 2 nhóm là nguyên  nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan: ­ Nguyên nhân khách quan: Có thể từ + Bất cập từ chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý + Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa­xã hội + Hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động  của cơ quan cấp trên …    
 14. ­ Nguyên nhân chủ quan: Có thể từ + Phẩm chất, năng lực của cán bộ, công  chức  + Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tác  phong, lề lối làm việc… của cán bộ, công  chức + Trình độ dân trí, ý thức pháp luật của  người dân + Sự mất đoàn kết trong nội bộ các cơ quan  nhà nước hoặc mâu thuẫn trong nhân  dân. …    
 15. 3.2. Hậu quả từ tình huống     Hậu quả phát sinh từ tình huống có thể xem xét dưới  góc  độ  cụ  thể  (trước  mắt)  hoặc  lâu  dài.  Tuy  nhiên,  việc xác định hậu quả có thể dựa trên các khía cạnh  sau:     + Xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, xã hội, quyền  và  lợi  ích  hợp  pháp,  chính  đáng  của  công  dân,  tổ  chức     + Ảnh hưởng đến ổn định chính trị         +  Ảnh  hưởng  đến  kinh  tế,  văn  hóa  –  xã  hội,  môi  trường         +  Làm  mất  uy  tín  của  cơ  quan,  cán  bộ,  công  chức,  giảm sút lòng tin của nhân dân, gây bất bình trong dư  luận     +  Ảnh hưởng đến trật tự pháp luật và pháp pháp chế  XHCN…    
 16. 4. Xác định mục tiêu xử lý tình huống  Việc xác định mục tiêu xử lý tùy thuộc vào  nội  dung,  tính  chất,  đặc  điểm  của  từng  tình  huống  cụ  thể.  Tuy  nhiên,  thường  trong quá trình xử lý mỗi tình huống chúng  ta  đều  cần  đặt  ra  các  mục  tiêu  cụ  thể,  trước mắt cũng như mục tiêu lâu dài.    
 17.  Ví dụ:        Giải  quyết  tình  huống  vướng  mắc  trong  việc  giải  phóng  mặt  bằng  để  xây  dựng  công trình công cộng thì rõ ràng  mục tiêu  cụ thể, trước mắt  là phải giải phóng được  mặt  bằng  kịp  thời  hạn  để  thi  công  theo  tiến  độ  đã  định.  Nhưng  mục  tiêu  lâu  dài,  sâu xa hơn là để tăng cường pháp chế, kỷ  cương,  để  bảo  vệ  lợi  ích  chính  đáng  của  nhà  nước,  xã  hội,  công  dân  cũng  như  ngăn  ngừa  các  tình  huống  đó  tái  diễn  trong thực tế…    
 18. 5. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống.  Đây có thể xem là phần trọng tâm của  tiểu luận tình huống  Giúp học viên rèn luyện được kỹ năng xây  dựng, phân tích và lựa chọn phương án  giải quyết các tình huống QLNN.    
 19.  Trên thực tế, mỗi tình huống có thể được  giải  quyết  theo  nhiều  phương  án  khác  nhau.  Mỗi  phương  án  đều  sẽ  luôn  có  những ưu điểm và hạn chế nhất định.   Học  viên  cần  xây  dựng  ít  nhất  2  phương  án, sau  đó phân tích làm rõ từng phương  án để lựa chọn phương án tối ưu.     
 20.  Một phương án được lựa chọn đúng (tối  ưu) cần đảm bảo một số yêu cầu sau: + Đáp ứng được nhiều nhất các mục tiêu  đặt ra, ưu điểm là cơ bản, các nhược  điểm, khuyết điểm là không cơ bản và có  thể chấp nhận được. + Có lý, có tình + Có tính khả thi    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản