intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 2 - Nguyễn Xuân Phong

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

271
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Chương 2 Khái lược lịch sử tư tưởng quản lý nằm trong bài giảng Khoa học quản lý trình bày về tư tưởng quản lý thời cổ đại, Hy Lạp- La Mã cổ đại Lạp, Trung Quốc cổ đại, tư tưởng quản lý thời trung cổ, tư tưởng quản lý thời cận đại, tư tưởng quản lý xã hội chủ nghĩa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 2 - Nguyễn Xuân Phong

 1. KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ CHƯƠNG 2: TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ Nguyễn Xuân Phong 1
 2. KẾT CẤU CHƯƠNG 2 I. TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ THỜI CỔ ĐẠI 1.1. Hy Lạp- La Mã cổ đại Lạp- 1.2. Trung Quốc cổ đại II. TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ THỜI TRUNG CỔ III. TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ THỜI CẬN ĐẠI IV. IV. TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ XHCN 2
 3. VAI TRÒ CỦA VIỆC NGHÊN CỨU LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ - Cung cấp một bức tranh tổng thể về quỏ trỡnh phỏt triển của cỏc tư tưởng quản lý để hỡnh thành khoa học quản lý - Nhận thức đầy đủ về khoa học này, tiếp thu cú chọn lọc cỏc cỏch tiếp cận, cỏc quan điểm khỏc nhau về quản lý - Tránh trùng lặp. lặp. - Để vận dụng vào thực tiễn, chỉ đạo hoạt động thực tiễn trong điều kiện đổi mới ở Việt Nam 3
 4. I. TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ THỜI CỔ ĐẠI 1.1. Hy Lạp, La Mó cổ đại Vài nét về xã hội Hy Lạp- La Mã cổ đại: Lạp- - Đồ sắt phổ biến - Sản xuất hàng hoá - Thương mại phát triển Thương - Phõn hoỏ xó hội, phõn cụng lao động xó hội (chõn tay, trớ úc) - Quan điểm, tư tưởng phát triển tư 4
 5. 1.1. Hy Lạp-La Mã cổ đại Lạp- 1.1.1. Xôcrát (469-399 (469- TCN) - Nhà quản lý là người phải uyên thâm về nhiều phương diện, kể cả việc thực thi công việc. việc. - Tính toàn năng của quản lý. lý. 5
 6. 1.1. Hy Lạp-La Mã cổ đại Lạp- 1.1.2. Platôn (427- (427- 347TCN) - Quản lý của NN đối với xã hội: hội: - Pháp lý - Hành chính - Tư pháp - Ngoại giao 6
 7. 1.1. Hy Lạp-La Mã cổ đại Lạp- 1.1.2. Platôn (427- (427- 347TCN) - Ông xây dựng nhà nước lý tưởng: tưởng: - Quản lý nhà nước này là những nhà triết học, nhà thông thái; thái; - Bảo vệ nhà nước là các chiến binh; binh; - Nuôi sống nhà nước là dân tự do. do. 7
 8. 1.1. Hy Lạp-La Mã cổ đại Lạp- 1.1.3. Arixtốt (384-322 384- TCN) ‐ Nhµ n­íc dïng quyÒn lùc ®Ó quản lý xã hội. quản hội. - Nhà nước quản lý xã hội thể hiện trên 3 ph­¬ng diÖn: diÖn: ‐ LËp ph¸p; ph¸p; ‐ Hµnh ph¸p; ph¸p; ‐ Ph©n xö. xö. 8
 9. 1.2. Trung Quốc cổ đại Tư tưởng quản lý xuất hiện thời Xuân Thu- Chiến Thu- Quốc (770 – 403 - 221 TCN): - Đồ sắt ra đời - Nhà Chu thống trị thiên hạ theo mô hình thái dương hệ - Các nước chư hầu không chịu phục tùng Chu, mang quân tôn tính lẫn nhau - Xã hội nổi lên nhiều mâu thuẫn các nhà tư tưởng đã xuất hiện để bảo vệ lợi ích giai cấp mình - Âm dương, ngũ hành, nho, pháp, mặc, đạo, tung hoành, danh, tiểu thuyết, tạp gia. gia. 9
 10. SƠ ĐỒ LỊCH SỬ TRUNG QUỐC Tam hoàng Ngũ đế Hạ Ân (Thương) Chu Tần Hán - XXI - XVII -XII -221 - 206 220 Hán Tam quốc Tấn Nam Bắc Triều Tuỳ Đường 220 265 420 589 618 907 Ngũ đại thập quốc Tống Nguyên Mông Minh Thanh 907 960 1279 1368 1644 1911 10
 11. a.Nho gia- quản lý xã hội bằng đạo đức gia- Khổng tử: thuyết “Nhân - Lễ - Chính danh” - Nhân: ái nhân - Lễ: hình thức của nhân - Chính danh: con đường để đạt được điều nhân Mạnh tử: Thuyết tính thiện Quan hệ vua - tôi 11
 12. b. Pháp gia – Pháp trị - Tuân Tử: Thuyết tính ác - Quản Trọng, Thương Ưởng, Thận Đáo, Thân Bất Hại. - Hàn Phi Tử Pháp - Thuật - Thế 12
 13. c. Mặc gia- Kiêm ái trị gia- Mặc Tử (Mặc Địch) Kiêm tương ái, giao tương lợi 13
 14. d. Đạo gia – Vô vi trị Lão Tử Trang Tử Quản lý mà không quản lý đấy mới là quản lý 14
 15. II. TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ THỜI TRUNG CỔ Chúa trời sáng tạo trời đất và muôn loài. loài. Nhà nước phong kiến quản lý xã hội Đạo Ki tô quản lý về mặt tinh thần Sản xuất kém phát triển và chủ yếu theo lối tự cấp, tự túc cấp, Tư tưởng về quản lý hầu như không được bàn đến. đến. Khoa học làm nô lệ cho thần học 15
 16. III. TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ THỜI CẬN ĐẠI - Chủ nghĩa tư bản ra đời, nền sản xuất phát triển - Yêu cầu đặt ra phải phát triển mạnh mẽ lý thuyết quản lý - Các học thuyết quản lý xuất hiện vô cùng phong phú 16
 17. III. TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ THỜI CẬN ĐẠI 3.1. Thuyết quản lý theo khoa học (F.W.Taylor‐Mỹ) Taylor‐ 3.2. Thuyết hành chính (Henry Fayol-Pháp) Fayol-Pháp) 3.3. Trường phái quan hệ con người: người: - Mary Parker Follet (Mỹ) Mỹ) - Elton Mayo (Úc) Úc) 3.4. Thuyết tổ chức trong QL (C.I. Barnard-Mỹ) (C. Barnard-Mỹ) 3.5.Thuyết hành vi trong QL (D.M. Gregor-Mỹ) (D. Gregor-Mỹ) 3.6. Thuyết văn hóa trong QL: QL: - Thuyết Z của W .Ouchi-Nhật Ouchi- - Thomas J.Peters&Robert H.Waterman (Mỹ) Mỹ) 3.7. Thuyết QL tổng hợp và thích nghi của Peter 17 Drucker (Áo). Áo)
 18. III. TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ THỜI CẬN ĐẠI 3.1. Thuyết quản lý theo khoa học cña Frederick Winslow Taylor (Mü) - TriÕt lý qu¶n lý:  B¶n chÊt con ng­êi lµ theo ®uæi lîi Ých kinh tÕ  Thiªn tÝnh con ng­êi muèn lµm viÖc nhÑ nhµng, theo ý thÝch  Chủ muốn lợi nhuậ n cao, thợ muốn Chủ muố nhuậ thợ muố lương cao ương 18
 19. - Phương Phương pháp quản lý + Cải tạo quá trình QL thành tự QL + Tiêu chuẩn, định mức hoá công việc + Chuyên môn hoá lao động + Thưởng phạt hợp lý Thư 19
 20.  Nhận xét: xét: - Ưu điểm: iểm: Tư tưởng quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý xí nghiệp trong sự phát triển của đại công nghiệp TBCN. Thúc đẩy việc tăng năng TBCN. suất - Hạn chế: chế: Quan niệm phiến diện và máy móc về con ngư người (con người kinh tế, vị lợi). ngư lợi). 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=271

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2