intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Chia sẻ: Star Star | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:27

0
79
lượt xem
9
download

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 - Tổng quan về kiểm toán. Chương này gồm có các nội dung chính: Định nghĩa kiểm toán: phân tích định nghĩa; phân loại kiểm toán: theo mục đích kiểm toán & theo chủ thể kiểm toán, vai trò kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán: loại hình doanh nghiệp, dịch vụ cung cấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 1 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

 1. Kiểm toán căn bản Ths. Trần Thị Phương Thảo
 2. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC • Số tín chỉ: 2 • Thời lượng: 13 tuần (12 tuần học lý thuyết + thực hành + ôn tập, 01 tuần kiểm tra giữa kỳ). • Mục tiêu: Có được những kiến thức cơ bản của hoạt động kiểm toán, với trọng tâm là kiểm toán độc lập. Đó là những kiến thức chung về hoạt động kiểm toán, các khái niệm, phương pháp áp dụng trong các bước của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 3. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC vKiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần • Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ, chuyên cần thái độ học tập: 20% điểm học phần. • Điểm thi giữa học phần: 20% điểm học phần. • Điểm thi kết thúc học phần: 60% điểm học phần. vThông tin về giảng viên • Giảng viên: Ths. Trần Thị Phương Thảo • Điện thoại: 0939139668 • Email: phuongthaotran85@gmail.com
 4. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC • Sách, giáo trình chính: 1. Giáo trình kiểm toán, Bộ môn Kiểm toán khoa Kế toán – Kiểm toán (2014), Đại học Kinh tế TP.HCM, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. 2. Bài tập kiểm toán, Bộ môn Kiểm toán khoa Kế toán – Kiểm toán (2012) Đại học Kinh tế TP.HCM, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. • Sách, tài liệu tham khảo: 1. Vương Đình Huệ (2004), Giáo trình kiểm toán, Học viện tài chính, NXB Tài chính 2. Nguyễn Đình Hương (2010), Kiểm toán nội bộ hiện đại, NXB Tài chính 3. Bộ tài chính (2006), Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam, Quyển 1, NXB Tài chính Hà Nội
 5. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC • Nội dung 1. Tổng quan về kiểm toán 2. Môi trường kiểm toán 3. Hệ thống kiểm soát nội bộ 4. Chuẩn bị kiểm toán 5. Bằng chứng kiểm toán 6. Báo cáo kiểm toán •.Website môn học https://sites.google.com/site/bvuktcb/
 6. Tổng quan về kiểm toán Ths. Trần Thị Phương Thảo Vũng tàu, tháng 1 năm 2016
 7. TỔNG QUAN VỀ kiểm toán 1. Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán 2. Định nghĩa kiểm toán 3. Phân loại kiểm toán 4. Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế 5. Kiểm toán viên, tổ chức kiểm toán và hiệp hội nghề nghiệp 6. Quy trình kiểm toán
 8. Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán • Kiểm toán trên thế giới • Kiểm toán ở Việt Nam
 9. Định nghĩa kiểm toán
 10. Định nghĩa kiểm toán Hạn chế: ĐN1: tính độc lập (là một giai đoạn của hoạt động kế toán) ĐN2: 01 đối tượng kiểm toán ĐN3: 01 chức năng của kiểm toán
 11. Định nghĩa kiểm toán
 12. Định nghĩa kiểm toán Kiểm toán viên độc lập và có năng lực • Độc lập => Điều kiện cần Lý do: Giúp KTV trong quá trình tư duy lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện kiểm toán, không bị chi phối bởi bất cứ yếu tố nào có thể dẫn đến làm lệch lạc kết quả kiểm toán. Biểu hiện: Độc lập về kinh tế, Mối quan hệ gia đình, Chuyên môn. • Có năng lực => Điều kiện đủ Kiến thức, kĩ năng, phẩm chất về chuyên môn nghiệp vụ cần có => tổ chức và thực hiện có hiệu quả cuộc kiểm toán
 13. Định nghĩa kiểm toán Các thông tin có thể được kiểm toán Thông tin được lượng hóa hoặc có thể so sánh, kiểm tra, đối chiếu được
 14. Định nghĩa kiểm toán Xác nhận và báo cáo ⇒Chức năng của Kiểm toán: => c/n Xác minh
 15. Định nghĩa kiểm toán Các chuẩn mực đã được xây dựng và thiết lập • Là cơ sở, thước đo để đánh giá các thông tin trong quá trình kiểm toán • Chuẩn mực: Phong phú, đa dạng nhưng phải là các chuẩn mực có hiệu lực cho cuộc kiểm toán đó.
 16. Phân loại kiểm toán
 17. Phân loại kiểm toán: THEO chủ thể kiểm toán Nội Kiểm toán nội bộ Kiểm toán của Nhà Kiểm toán độc lập dung nước Khái Là loại kiểm toán do Là hoạt động kiểm toán Là loại kiểm toán được niệm nhân viên của đơn vị do các công chức của tiến hành bởi các KTV thực hiện Nhà nước tiến hành thuộc những tổ chức kiểm toán độc lập Chủ thể KTV nội bộ (Chuyên Công chức của Nhà KTV độc lập viên Kiểm toán nội nước (KTV nhà nước, bộ) cơ quan thuế, thanh tra…) Khách Các bộ phận trực - Các đơn vị sử dụng Các doanh nghiệp có thể thuộc đơn vị NSNN nhu cầu kiểm toán - Doanh nghiệp (cơ quan thuế, thanh tra) Mục Cả 3 loại kiểm toán, Chủ yếu là kiểm toán Chủ yếu là kiểm toán đích thế mạnh là kiểm toán tuân thủ BCTC, ngoài ra còn hoạt động nhiều dịch vụ khác theo yêu cầu
 18. Vai trò của kiểm toán
 19. tổ chức kiểm toán và hiệp hội nghề nghiệp KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP:
 20. tổ chức kiểm toán và hiệp hội nghề nghiệp Việt Nam: Luật Kiểm toán số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2